Hamide Zafer

Hamide Zafer, 2 Ağustos 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Erzurum'da, ilk ve orta öğrenimini Kırklareli'nde tamamladı. 1986 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun oldu.

1987 yılında aynı fakültede araştırma görevlisi oldu. 1988 yılında "Basın Özgürlüğü ve Basılmış Eserlerin Toplatılması" konulu yüksek lisans tezini savundu. 1992-1994 yılları arasında, Deutscher Akademischer Austausch Dienst bursu ile Almanya da doktora çalışmasını yürüttü.

Hamide Zafer, halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda da Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de ders vermektedir.

Daha önce Temmuz 2011 ve 27 Şubat 2012 yılları arasında Eskişehir-Anadolu üniversitesi Hukuk Fakültesinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, İstanbul Barosu CMK Meslek İçi Eğitim Seminerlerinde, Florya - Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu ile Etiler Polis Okulunda ve Adile Sadullah Mermerci Polis Eğitim Merkezinde ders vererek eğitime katkıda bulunmuştur.

Hamide Zafer'e ait çok sayıda yayımlanmış makale ve kitabı bulunmaktadır. Yazar tarafından kaleme alınan son kitap "Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat" Beta Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.Hamide Zafer Kitapları
0 kişi
"Kişilere Karşı İşlenen Suçlar" konulu çalışma kapsamında Hayata Karşı Suçlar (TCK m.81-85), Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (TCK m.86-89), Şerefe Karşı Suçlar (TCK m.125-130) ile Malvarlığına Kar...
%18 87,50 ₺ 71,75 ₺
0 kişi
*Genel Bilgiler ve Şemalarla Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü *Pratik Çalışma Dersleri İçin Örnek Olaylar ve Kararlar *Ceza Muhakemesi Hukuku Cevap Anahtarlı Sınav Soru Örnekleri *Ceza Muhakemesini Sorular...
%18 108,00 ₺ 88,56 ₺
0 kişi
*Ceza Hukukunda Karar İncelemesi *Ceza Hukukunda Olay Çözümü *Sınav Sorularından Örnekler *Ceza Hukuku Genel Hükümler Final-Final Mazeret-Bütünleme Problem Soruları Örnek Cevap Anahtarları *Ceza H...
%18 58,00 ₺ 47,56 ₺
%8 74,00 ₺ 68,08 ₺
0 kişi
Özel Ceza Hukuku'nun, bu kitapla beşinci cildi tamamlanıyor. Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi, Yerel Mahkemeler ve Avru...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
*Ceza Hukukuna Giriş *Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi *Ceza Hukukunun Temel İlkeleri *Ceza Hukukunun Kaynakları ve Yorum *Ceza Normu İçeren Kanunların Zaman Yönünden Uygulanması *Türk Ceza Kanunu’nun K...
%18 67,50 ₺ 55,35 ₺
0 kişi
- Ceza Hukukuna Giriş - Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi - Ceza Hukukunun Temel İlkeleri - Ceza Hukukunun Kaynakları ve Yorum - Ceza Normu İçeren Kanunların Zaman Yönünden Uygulanması - Türk Ceza K...
%18 129,50 ₺ 106,19 ₺
0 kişi
Bu derlemede, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Yürürlük Kanunları, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Polis...
%18 59,50 ₺ 48,79 ₺
0 kişi
*Giriş *Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları ve Yorum *Ceza Muhakemesi Yasalarının Zaman Yönünden Uygulanması *Ceza Muhakemesi Yasalarının Yer ve Kişi Yönünden Uygulanması *Soruşturma Evresinin İşlevi...
%18 85,65 ₺ 70,23 ₺
0 kişi
*Genel Bilgiler ve Şemalarla Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü *Pratik Çalışma Dersleri için Örnek Olaylar ve Kararlar *Çözümlü Olaylar Örnekleri *Ceza Muhakemesi Hukuku Cevap Anahtarlı Sınav Soru Örnekleri...
%18 62,96 ₺ 51,63 ₺
%18 41,67 ₺ 34,17 ₺
0 kişi
Mevzuatta sık sık yapılan değişiklikler kitabın da kısa aralıklarla yenilenmesini gündeme getirmektedir. Bu durum sürekli yoğun çalışmayı gerektirmekle birlikte, bu süreci kitaba mevzuat değişikliğini...
%18 89,50 ₺ 73,39 ₺
0 kişi
Teknolojik gelişmeler özel hayata müdahaleyi kolaylaştırmıştır. Kişilerin haberleşme içeriklerine ulaşılarak, ses ve/ya görüntü kayıtları alınarak, dinlenerek, izlenerek ve bu faaliyetlerden elde edil...
%18 38,00 ₺ 31,16 ₺
0 kişi
*Kabahat Genel Teorisine Giriş *İdari Yaptırım Muhakemesi *Kabahatler Kanunu Genel Gerekçe *Adalet Komisyonunca Hükümet Tasarısından Çıkartılan Hükümler *Adalet Komisyonunca Hükümet Tasarısına Ekl...
%18 38,00 ₺ 31,16 ₺
0 kişi
Bu kitap ile Özel Ceza Hukuku serisinin III. cildi yayım hayatına giriyor Konusu "Hürriyete, Şerefe, Özel Hayata, Hayatın Gizli Alanına Karşı"Suçlar... Bunların bir bölümü, önceki TCK. da da vardı: Te...
%10 55,56 ₺ 50,00 ₺
Tükendi
0 kişi
*Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları *Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve İddianamenin Değerlendirilmesi *Ceza Muhakemesinde Kavuşturma Evresi *Kanun Yolları *Anayasadaki Temel Hak ve Özgür...
%18 118,52 ₺ 97,19 ₺
Tükendi
0 kişi
"Eser beş bölümden oluşmaktadır: "Ceza Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler", "Suç Hukuku", "Suçun Hukuki Sonucu Olarak Yaptırım", "Uluslararası Ceza Hukuku" ve "Sınavlara Hazırlık". Kitapta alt başlıklar...
%18 67,13 ₺ 55,05 ₺
Tükendi
0 kişi
Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları 2016-2017 yayını Tüketici Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen 6. Tüketici Hukuku Kongresinde sunulan akademik çalışmaların makalelerini içermektedir.
%15 202,78 ₺ 172,36 ₺
/ 2