Hamide Zafer

Hamide Zafer, 2 Ağustos 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Erzurum'da, ilk ve orta öğrenimini Kırklareli'nde tamamladı. 1986 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun oldu.

1987 yılında aynı fakültede araştırma görevlisi oldu. 1988 yılında "Basın Özgürlüğü ve Basılmış Eserlerin Toplatılması" konulu yüksek lisans tezini savundu. 1992-1994 yılları arasında, Deutscher Akademischer Austausch Dienst bursu ile Almanya da doktora çalışmasını yürüttü.

Hamide Zafer, halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda da Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de ders vermektedir.

Daha önce Temmuz 2011 ve 27 Şubat 2012 yılları arasında Eskişehir-Anadolu üniversitesi Hukuk Fakültesinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, İstanbul Barosu CMK Meslek İçi Eğitim Seminerlerinde, Florya - Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu ile Etiler Polis Okulunda ve Adile Sadullah Mermerci Polis Eğitim Merkezinde ders vererek eğitime katkıda bulunmuştur.

Hamide Zafer'e ait çok sayıda yayımlanmış makale ve kitabı bulunmaktadır. Yazar tarafından kaleme alınan son kitap "Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat" Beta Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.Hamide Zafer Kitapları
%15 87,50 ₺ 74,38 ₺
%15 58,00 ₺ 49,30 ₺
%5 74,00 ₺ 70,30 ₺
%15 129,50 ₺ 110,08 ₺
%15 149,50 ₺ 127,08 ₺
%15 78,00 ₺ 66,30 ₺
0 kişi
Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları 2016-2017 yayını Tüketici Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen 6. Tüketici Hukuku Kongresinde sunulan akademik çalışmaların makalelerini içermektedir.
%15 219,00 ₺ 186,15 ₺
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ceza hukuku genel hükümler, özel hükümler ve ceza muhakemesi hukukuna ilişkin tarafımızdan hazırlanmış sorulara yer verilmiştir. Bu sorular, “A...
%15 65,00 ₺ 55,25 ₺
Tükendi
0 kişi
*Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları *Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve İddianamenin Değerlendirilmesi *Ceza Muhakemesinde Kavuşturma Evresi *Kanun Yolları *Anayasadaki Temel Hak ve Özgür...
%15 118,52 ₺ 100,74 ₺
Tükendi
0 kişi
*Giriş *Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları ve Yorum *Ceza Muhakemesi Yasalarının Zaman Yönünden Uygulanması *Ceza Muhakemesi Yasalarının Yer ve Kişi Yönünden Uygulanması *Soruşturma Evresinin İşlevi...
%15 85,65 ₺ 72,80 ₺
Tükendi
0 kişi
"Eser beş bölümden oluşmaktadır: "Ceza Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler", "Suç Hukuku", "Suçun Hukuki Sonucu Olarak Yaptırım", "Uluslararası Ceza Hukuku" ve "Sınavlara Hazırlık". Kitapta alt başlıklar...
%15 67,13 ₺ 57,06 ₺