Harun GüngörHarun Güngör, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları, Diğer kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dini Tarihi, Gagauzlar, Kutsallık ve Ziyaret Fenomeni, Milli Bütünlüğümüzün Kaynakları : Asya'dan Anadolu'ya Taşınanlar, Satırarası Düşünceler Tespitler ve Notlar, The Sources of the National İntegrity: Remainnings From Asia To Anatolia olarak sayılabilir.

Harun Güngör kitapları; Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Berikan Yayınları, Bilge Kültür Sanat, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Kimlik Yayınları, Otorite Yayınları, Ötüken Neşriyat, Rağbet Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Harun Güngör tarafından yazılan son kitap "Satırarası Düşünceler Tespitler ve Notlar", Kimlik Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Harun Güngör Kitapları
0 kişi
Fransız araştırmacı Salah Trabelsi tarafından yapılmış ilginç bir tez çalışması olan “Le Coran et Ses Traduction En France du 16. e Siecle”da, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yapılmış olan Kur’an terc...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Türk din tarihi, Türklerin Gök Tanrı temelinde, yazılı bir kaynağa dayanmaksızın kendi iç kültürel dinamiklerinden doğan ve günümüze kadar varlığını devam ettiren Gök Tanrı dini=tengrizmle başlar. Tür...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Kültür ve toplum yapımızda, modern anlamda bir din tarihi şuuru ve perspektifi henüz tam anlamı ile yer almamış, doğal olarak da bir din tarihi metodolojisi gelişmemiştir. Dolayısıyla din alanında “be...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Milli Bütünlüğümüzün Kaynakları :Asya'dan Anadolu'ya TaşınanlarAtatürk Kültür Merkezi Yayınları
%4 6,00 ₺ 5,76 ₺
0 kişi
Dünyanın en eski milletlerinden biri olan Türkler, Kamçatka Yarımadası’ndan Orta Avrupa içlerine kadar uzanan geniş ve büyük bir coğrafyada yaşamaktadırlar. Tarihleri boyunca birçok kültür ve dinle ka...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Kökeni ne olursa olsun halk tarafından kutsallığına inanılan ve kendisinde kutsal ve koruyucu bir güç olduğu kabul edilen her nesne; bitki, taş, su, ay, yıldız vs. halk inanışlarında inceleme/araştırm...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
It has been over 900 years since Turks come to Anatolia. Then they migrated on to the Balkans, an event that occurred more than 700 years ago. Cultures, civilizations, armies and states had their ups...
%4 6,00 ₺ 5,76 ₺
Tükendi
0 kişi
Kültür ve toplum yapımızda, modern anlamda bir din tarihi şuuru ve perspektifi henüz tam anlamı ile yer almamış, doğal olarak da bir din tarihi metodolojisi gelişmemiştir.Dolayısıyla din alanında olan...
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
Tükendi
%18 22,22 ₺ 18,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Gagauzlar dinî tercihleri, yerleştikleri bölgeler, kültürleri ve mücadeleleri ile Türk Dünyası'nın en renkli kuşaklarından birini temsil ederler. Onların Türk Tarihi içerisindeki yeri ne yazık ki layı...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Kültürümüz ve toplumumuzda, moder anlamda bir din tarihi şuuru ve perspektifi henüz tam anlamıyla yer almamış, doğal olarak da bir din tarihi metodolojisi geliştirilememiştir. Kültürümüzde ve toplumum...
%32 23,15 ₺ 15,74 ₺
Tükendi
0 kişi
Din ve toplum arasındaki ilişki karşılıklı etkileşim sürecinde ortaya çıkar ve devamlılık gösterir. Bununla birlikte, din özü itibariyle kutsalın tecrübesi ve “kutsal şeylerle ilgili emredilmiş veya y...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺