Hasan Aydın

Akademisyen, yazar Hasan Aydın, 10 Mayıs 1971 yılında Ordu, Ünye'de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ünye'de, yüksek öğrenimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlamıştır.

Mezun olduktan sonra yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsüne araştırma görevlisi olarak atanan Hasan Aydın, 1994-1996 yılları arasında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır.

Malatya İkinci Ordu Komutanlığında kısa dönem olarak askerliğini 1996 yılında tamamlayan yazar askerlik dönüşü çeşitli özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlik yapmıştır.Hasan Aydın Kitapları
0 kişi
Martin Scorsese : Eğer film yapmak istiyorsanız, kendinize sormanız gereken ilk soru : "Söyleyecek bir şeyim var mı?"dır.David Lynch : Bir yönetmen için en önemli şey, çıkış noktası olan fikre sadık k...
%30 21,00 ₺ 14,70 ₺
0 kişi
Felsefenin, Helenistik dönemde,doğu kültürüyle etkileşim sonucu, sır dinlerine, Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa yaklaştırılmaya çalışıldığı görülür. Bu dönemde, Pythagoras, Platon ve aristoteles gibi Esk...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
1 kişi
Herodotos’la başlayan geçmiş hakkında “araştırma” (historia), baskın kültürlerin etkisiyle Ortaçağ’da dini otoritelerin yaşam ve eylemlerini onaylayan kroniklere dönüşmüştür. Rönesans, Hümanizm ve Ayd...
%10 37,50 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Aşk, insanı ele alan, onu anlamaya ve kavramaya yönelen hiçbir düşünsel etkinliğin kayıtsız kalamayacağı en temel insani fenomenlerden birisidir. Bu nedensiz değildir; insan sırf akıl varlığı değil, a...
%22 27,50 ₺ 21,45 ₺
0 kişi
Çok dilli ve çokkültürlü eğitim, son yıllardır eğitim dünyasında ön plana çıkan bir fenomen olup ve tüm öğrenciler için temel eğitimi hedefleyen kapsamlı bir okul reformu sürecidir. Bu eğitim türü, ok...
%8 27,00 ₺ 24,84 ₺
0 kişi
İçindekilerValidasyonNumune Alma ve HazırlamaAnaliz İçin İlaç Numulerinin HazırlanmasıValidasyon ve Laboratuvarlar Arası Metot TransferiFarmasotik Laboratuvarlarında Analitiksel Analizlerin ve Deney M...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bu çalışma, yeni bir iddiayı dile getirmekten ziyade; Orta Çağ’da İslam dünyasında siyaset üzerine kafa yoran Farabi, Gazali, İbn Bacce, İbn Rüşd ve İbn Haldun gibi önemli düşünürlerin siyasal ve topl...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
‘’ Kitap, çokkültürlü eğitimin kuramsal çerçevesini ortaya koymakta ve dünyadaki çokkültürlü eğitim deneyimlerini okuyucuların dikkatine sunmaktadır. Dünyadaki çokdilli eğitim uygulamalarını ve anadil...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Bu eserinde Hasan Aydın, Kuran'ın ayrıntılı bir okumasını yaparak Müslümanlığın kutsal kitabının zaman ve mekâna bağlı tarihsel niteliğini kanıtlıyor. Hz. Muhammed-Kuran, Kuran-seslendiği toplum ve Ku...
%22 32,50 ₺ 25,35 ₺
0 kişi
Vapur dediğin büyük olacakİçine en az bir çift yürek sığacakBir de sevgilileri buluşturmak içinMartılarla yarışacak Vapur dediğin sevgilimDurmadan rıhtım rıhtım koşacakBir gün seni getirecek banaBir...
%30 13,89 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Evin üst tarafındaki köye egemen tepeye vardığında Gökkır dans etmeyi sürdürüyor, arada şaha kalkıp kişniyordu. Nasıf’ın altı yaşındaki oğlu Hasan, Gökkır’ın üstündeki babasını bir destan kahramanı iz...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Ortaçağ İslam Kürlünde Felsefe: Akımlar, Filozoflar ve Temel Sorunlar, Ortaçağ İslam kültüründe felsefenin serüvenini ele alıyor. Bu bakımdan, öncelikle, Ortadoğu’nun kültür mirasının tarihsel temelle...
%22 50,00 ₺ 39,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Her şeyden önce bu kitabın hedef kitlesinin oldukça geniş tutulmuştur. Başta fen eğitimi olmak üzere, fizik, kimya, biyoloji alanında lisans düzeyindeki öğrenciler ve yüksek lisans öğrencileri eserin...
%10 41,00 ₺ 36,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Doç. Dr. Hasan Aydın’ın bu yapıtı, felsefenin İslam kültüründeki yazgısında belirleyici olan anılan iki süreci, temel yapısal sorunlarını da dikkate alarak tarihsel-eleştirel yöntemle irdelemekte; tar...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir İslam düşünürü olarak, klasik İslam düşüncesinin evriminin zirvesini ve en yalın ifadesini temsil eden Gazzâlî’yi inceleyen Hasan Aydın’ın bu kitabı, Türkçede bu filozof üzerine yapılmış en kapsam...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Postmodernizm, modernizmin ortaçağın din eksenli dünya görüşüyle mücadele ederek yarattığı tüm olumlu değerlerin inkârıdır. Aydınlanmayla doruk noktasına çıkan modernizmin getirdiği akılcılığa, bilgi...
%22 10,19 ₺ 7,95 ₺