Hasan ÇelikkayaHasan Çelikkaya, Akademik, Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Araştırma - İnceleme kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ayetlerin İniş Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, Bazı İzler ve İzlenimler, Din Eğitimi İhtiyacı, Eğitim Bilimlerine Giriş, Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi, Harple İlgili Ayet-i Kerimeler ve Kısa Açıklamaları olarak sayılabilir.

Hasan Çelikkaya kitapları; Alfa Yayınları, Ey Yayınları, Hisar Yayınevi, Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Hasan Çelikkaya tarafından yazılan son kitap "Harple İlgili Ayet-i Kerimeler ve Kısa Açıklamaları", Ey Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Hasan Çelikkaya Kitapları
0 kişi
Elinizdeki bu eserde; eğitim, eğitim bilimleri ve eğitimin diğer bilimlerle ilişkileri hakkında ön bilgi verilmiş, konulara fonksiyonel açıdan yaklaşılmıştır. Konular ağırlıklı olarak, öğretmen ve öğr...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Muhterem Okuyucum;Hayatta savaşın bitmediği ve bitmeyeceği sosyolojik bir gerçektir. Ülkelerarası savaşlar, şekil değiştirerek devam ediyor ve edecektir de. Günümüzde ise iç harbe sebep olan terör ola...
%15 8,00 ₺ 6,80 ₺
0 kişi
Yayın hayatına sunduğumuz bu kitap, yediden yetmişe herkesi ilgilendiren "huzur" konusunu "huzur eğitimi" adıyla ve "toplumda huzur, ailede huzur, kişide huzur" tasnifiyle bu alanda yapılmış ilk akade...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
0 kişi
Çalışmanın temel amacı, eğitimdeki duygu ve değerler eğitiminin, eğitim sisteminde ne derece gerçekleştiğini görmek ve ona göre eğitime yön vermektir. Bu konunun tespitinde en sağlam bilimsel yolun a...
%8 22,00 ₺ 20,24 ₺
Tükendi
%35 6,48 ₺ 4,21 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki bu eserde; eğitim sorunlarına doğrudan yaklaşılmakta, teorik bilgi ile birlikte pratiğe önem verilmektedir. Ayrıca eğitimin bilimsel yönü kadar millilik yönü vurgulanmakta, meşhur misaliyle...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın dört temel özelliği bulunmaktadır: Alanında, bir ilktir; çünkü hem millî eğitim sistemi hem de yükseköğretim sistemi birlikte ele alınmıştır. Okul yöneticisinin başarılı olabilmesinin; idâ...
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Kıymetli Okuyucum Kitapçığımızın ön sözünde de vurguladığım gibi, bu hacmi küçük ama anlamı büyük olduğuna inandığım bu kitabımı hazırlamadaki temel faktörün “vefa duygusu” olduğunu rahat söyleyebili...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺