Hasan Selim Kıroğlu

Hasan Selim Kıroğlu 1995 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim bölümünde lisans yapmıştır. Yüksek lisans eğitimini 2000 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. 2014 yılında hazırlamış olduğu teziyle On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktora yapmıştır. 

Çok sayıda çeşitli üniversitede bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, arşiv uygulama merkezi müdürü ve rektör olarak görev yapmıştır. 1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığında uzman öğretmen olarak görev yapmıştır.Hasan Selim Kıroğlu Kitapları
0 kişi
İnsanlık tarihinin en eski dillerinden biri olan Arapça, Kur’an dili olması nedeniyle, konuşulduğu bölgenin sınırlarını aşıp tüm Müslümanların hem din, hem de edebiyat dili haline gelmiştir.Ayrıca ins...
%30 38,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
In this book you will find unique research and collected works in the field of Social, Human and Administrative Sciences, along with most valuable chapters that are distinct from each other. The book...
%30 84,00 ₺ 58,80 ₺
0 kişi
In this book you will find unique research and collected works in the field of Social, Human and Administrative Sciences, along with most valuable chapters that are distinct from each other. The book...
%30 55,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında özgün araştırma ve derleme türünden çalışmaların yer aldığı bu kitapta, birbirinden bağımsız olarak çok değerli bölümler yer almaktadır. Gece Kitaplığı Yayıne...
%30 138,00 ₺ 96,60 ₺
0 kişi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında özgün araştırma ve derleme türünden çalışmaların yer aldığı bu kitapta, birbirinden bağımsız olarak çok değerli bölümler yer almaktadır. Gece Kitaplığı Yayıne...
%30 95,00 ₺ 66,50 ₺
0 kişi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında özgün araştırma ve derleme türünden çalışmaların yer aldığı bu kitapta, birbirinden bağımsız olarak çok değerli bölümler yer almaktadır. Gece Kitaplığı Yayıne...
%30 100,00 ₺ 70,00 ₺
0 kişi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında özgün araştırma ve derleme türünden çalışmaların yer aldığı bu kitapta, birbirinden bağımsız olarak çok değerli bölümler yer almaktadır. Gece Kitaplığı Yayıne...
%30 97,00 ₺ 67,90 ₺
0 kişi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında özgün araştırma ve derleme türünden çalışmaların yer aldığı bu kitapta, birbirinden bağımsız olarak çok değerli bölümler yer almaktadır. Gece Kitaplığı Yayıne...
%30 108,00 ₺ 75,60 ₺
0 kişi
İlahiyat alanında özgün araştırma ve derleme türünden çalışmaların yer aldığı bu kitapta, birbirinden bağımsız olarak çok değerli bölümler yer almaktadır. Gece Kitaplığı Yayınevi tarafından 2020 Mart...
%30 37,00 ₺ 25,90 ₺
0 kişi
Dil öğretiminde dil bilgisi konularının öğrenilmesi, önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Bununla birlikte dil bilgisi konularının öğrenilmesi, dil yeterliliğinin sağlandığı anlamına gelmez. Sarf ve n...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Sarf alanında kapsayıcı bilgiler ve kolaylaştırıcı bir yönteme sahip olarak hazırlanan Sarf-2 isimli bu kitabımız, iki kitaplık sarf serisinin ikinci kitabıdır. Bu kitap, Sarf serisinde hazırladığımız...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Arapça Nahiv Sentaks 1Gece Kitaplığı
%30 22,87 ₺ 16,01 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitap başlangıç seviyesinde Arapçayı öğrenmek isteyen kişilere yönelik hazırlanmış olup sarf ilmine dair temel bilgileri içermektedir. Bu nedenle kitabın başlangıç kısmında Arap harfleri...
%30 28,89 ₺ 20,22 ₺
0 kişi
Yerlerin ve göklerin sahibi Allah’ın adıyla. Salat ve selam O’nun kulu ve elçisi Hz. Muhammed’in üzerine olsun. Bilindiği üzere Arapça dil bilgisi genel olarak iki temel kısımda ele alınır. Bu kısımla...
%16 28,00 ₺ 23,52 ₺
0 kişi
Dil öğretiminde dil bilgisi konularının öğrenilmesi, önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Bununla birlikte dil bilgisi konularının öğrenilmesi, dil yeterliliğinin sağlandığı anlamına gelmez. Sarf ve n...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
Sarf alanında kolaylaştırıcı bir yönteme sahip olarak hazırlanan Sarf-3 isimli kitabımız, daha önce üzerinde çalıştığımız iki kitaplık Sarf (Morfoloji) serinin üçüncüsü niteliğindedir. Sarf-3- kitabın...
%30 39,72 ₺ 27,80 ₺
0 kişi
Yerlerin ve göklerin sahibi Allah’ın adıyla sözlerimize başlarız. Salât ve selam O’nun kulu ve son elçisi Hz. Muhammed (S.A.V)’in üzerine olsun...Bu kitabımız Arapça Nahiv (Sentaks) 2 adlı çalışmamız,...
%30 32,50 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitap başlangıç seviyesinde arapçayı öğrenmek isteyen kişilere yönelik hazırlanmış serinin 2. kitabı olup sülasi mezid ve rubai mücerred-mezid fiil bablarına ait temel bilgilerle bu fiil...
%30 62,59 ₺ 43,81 ₺
Tükendi
0 kişi
Zaman insanoğlunun sahip olduğu en değerli olgudur. Zamanı etkili kullanmak kişinin hayatını da etkiler. Zamanını etkili kullanamayan birey kendini ve çevresini olumsuz etkiler. Dede Korkut da “Bugünü...
%23 59,00 ₺ 45,43 ₺
Tükendi
0 kişi
Zaman insanoğlunun sahip olduğu en değerli olgudur. Zamanı etkili kullanmak kişinin hayatını da etkiler. Zamanını etkili kullanamayan birey kendini ve çevresini olumsuz etkiler. Dede Korkut da “Bugünü...
%23 27,00 ₺ 20,79 ₺