Hayreddin Karaman

İlahiyatçı ve yazar Hayreddin Karaman, 1934 yılında Çorum'da dünyaya gelmiştir. 1959 yılında Konya İmam-Hatip Lisesinden, 1963 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olmuştur. 1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır.

1980 yılında okulun İlahiyat Fakültesine dönüştürülmesi ile birlikte önce doçentliğe sonra da profesörlüğe yükselmiştir. 2001 yılında emekliye ayrılan Hayreddin Karaman, bilimsel eser çalışmaları yanı sıra halen günlük çeşitli gazetelerde köşe yazıları yazmaktadır.

Yazarın kitap ve makalelerinin yer aldığı bir internet sitesi de mevcuttur. Hayreddin Karaman, aynı zamanda Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.Hayreddin Karaman Kitapları
0 kişi
"İslam’ın çağı, İslâm’ın uyanışı, yeniden İslam’a gibi ifadeler, yalnızca  hicri asra teklif edilen isimler değil, aynı zamanda İslâm’ın yeniden anlaşılmasının, yeni baştan keşfedilmesinin işaretlerid...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihi boyunca yaşanan her olay, üretilen her fikir, gerçekleştirilen her yenilik veya yapılan her hata, insanlığın ortak mirası ve tecrübesi olarak adlandırılır. Zira biliyoruz ki her şeyi y...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Hayreddin Karaman bu kitapta, her bir grubun kendi dar anlayışına değil, ulemanın ortak beyanına dayalı geniş Ehl-i Sünnet yolunu, ümmeti derleyip toparlayacak ve kıyamete kadar sürecek olan misyonlar...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Çağdaş problemler karşısında İslâm Hukukunun yeterliliği ve tekâmül kabiliyetinin tartışıldığı Yeni Gelişmeler Karşısında İslâm Hukuku, Prof. Dr. Hayreddin Karaman’ın editörlüğünde hazırlanmış olup İs...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Biz şimdi Ensar'a, son derece mübrem, en önemli, daha önemlisi olmayacak kadar önemli, en mukaddes, en değerli, sevaplı, ecirli ibadet olan bir vazife uygun görüyoruz. Bu vazifeyi, bir defa daha ifade...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Bu kitapta en kolay cümlelerden başlayıp titizlikle seviyeyi takip ettik. Bu sebeple harekeyi tedricen azaltarak, seçilmiş metinler kısmında tamamen kaldırdık. Edebi metinler zaruri olarak harekelenmi...
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
0 kişi
20. Yüzyıl İslâm dünyasının en çok tartıştığı konu ve isimleri, Hayreddin Karaman'ın bu telif ve tercüme eserinde açıklıkla kaleme alınıyor. Eser, Reşid Riza'nın Muhaverâtu’l-Muslih ve’l-Mukallid adlı...
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
0 kişi
Dîni bireyin özel hayatına indirgemeyi, kamu ve toplum hayatından dışlamayı amaçlayan laikliği ve dünyevîleştirmeyi sosyal ve siyasî programlarının omurgası yapanlar, belli bir dönemi kaplayacak dayat...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
İslam hayatımızda devam ediyor, inançtan kaynaklanan davranışları kanunlar ve yasaklarla engellemek mümkün değildir. Dilerim bu kitabın ortaya koyduğu gerçek, ülkemizde laiklik anlayışının değişmesine...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Önde gelen fıkıh alimlerimizden Hayreddin Karaman’ın, kendisine gönderilen fıkhî sorulara verdiği cevapları bir araya getiren dizinin üçüncü kitabı okuyucularıyla buluşuyor. Hayatımızdaki İslâm’ın ilk...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Her Şeye Rağmen, Hayreddin Karaman ile yapılmış röportajların derlenmesinden oluştu. Hoca’nın ifadesiyle, “periyodik yayınlarda yapılan konuşmalar, kitaplarda olanlardan farklı olarak ulaşılması zor y...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Amerika kıtasının keşfi, yeni deniz yolları, Rönesans, Fransız İhtilali, sanayileşme, sömürge ülkeler... derken baş döndürücü bir hızla gelişen ve değişen dünyada ayakta kalmak, sesini duyurmak, varlı...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
İnsanoğlunun ahirete göç ettiğinde paraya, mala, mülke ihtiyacı yoktur. Öbür dünyada insanı kurtaracak olan "manevi sermaye"dir. Ancak bu sermayenin kazanılması sürecinde her insanın hayatını devam et...
%25 64,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
İnanan bir müslümanın, inancını sağlam temeller üzerine oturtması gerekir. Sağlam temeller üzerine yapılmamış bir bina, nasıl çöküp yıkılırsa; sağlam temeller üzerine inşa edilmemiş bir inanç da zaman...
%25 5,00 ₺ 3,75 ₺
0 kişi
"Bu satırların yazarına göre biz müslümanların hedefi batılılaşma değildir, müslümanlaşmadır; batılılaşma ise meselelerimizin ve çıkmazlarımızın baş sebebi, aslî failidir. Çaremiz müslümanlaşmada, bu...
%25 62,00 ₺ 46,50 ₺
0 kişi
Seni sevmek dü âlemde saâdet yâ Rasûlullah Ona vuslat da sendendir bu âdet yâ Rasûlullah Seni sevmekle eşyayı yarattı Kadir-u Hallak Bu sırra ermeye senden şefaât yâ Rasûlullah Buna şâhid ve bürhandır...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Günümüzün en saygın İslam âlimlerinden Prof. Dr. Hayreddin Karaman’dan her evin kütüphanesinde bulunması gereken bir başvuru kaynağı: Aile İlmihali Hayreddin Karaman; aile ve kadın denince akla gelen...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Günün meselelerinden kasıt sadece bugünün meseleleri değildir; Müslümanların tereddütte bulunduğu, üzerinde öyle ya da böyle bir mutabakata varamadığı her konu bugünün meselesidir. Hayreddin Karaman’ı...
%25 105,00 ₺ 78,75 ₺
0 kişi
"Hayatım ve Hatıralar"dan ibaret olan bu kitaba Bir Varmış, Bir Yokmuş adını koydum; çünkü kendileriyle hatıralarım olan yüzlerce kişiyi düşündüğüm zaman, sanki masal kahramanlarını düşünüyordum; heps...
%25 156,00 ₺ 117,00 ₺
0 kişi
Bu satırların yazarına göre biz müslümanların hedefi batılılaşma değildir, müslümanlaşmadır; batılılışma ise meselelerimizin ve çıkmazlarımızın baş sebebi, asli failidir. Çaremiz müslümanlaşmada, bu y...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺