Heath W. LowryHeath W. Lowry, Akademik, Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Araştırma - İnceleme kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; An Ongoing Affair - Turkey And 1, Aslına Dönüş, Bilinmeyen Türkler, Erken Dönem Osmanlı Devleti’nin Yapısı, Evliya Çelebi’nin Ayak İzlerinde, Fifteenth Century Ottoman Realities olarak sayılabilir.

Heath W. Lowry kitapları; Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Çitlembik Yayınevi, Eren Yayıncılık, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Liberte Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Heath W. Lowry tarafından yazılan son kitap "Erken Dönem Osmanlı Devleti’nin Yapısı", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Heath W. Lowry Kitapları
0 kişi
This work examines the manner in which the Ottomans established control, in the fourteenth and fifteenth century, over a largely Orthodox Christian population in the Balkans and Aegean basin. It argue...
%26 120,00 ₺ 88,80 ₺
0 kişi
This work examines the manner in which the Ottomans established control, in the fourteenth and fifteenth century, over a largely Orthodox Christian population in the Balkans and Aegean basin. It argue...
%26 120,00 ₺ 88,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Batı'da ve tüm Arap dünyasında uzun zamandır, modern Mısır devletinin kurucusu ve menşei pek bilinmeyen Arnavut asıllı bir asker olarak tasvir edilen Mehmed Ali Paşa aslında, Makedonya'daki Kavala lim...
%16 92,59 ₺ 77,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Ben 1983'te, Washington D.C.'de yaşarken, o sıralarda Türk Büyükelçiliğinde Üçüncü Sekreter olan eski öğrencim Uğur Doğan'dan bir telefon geldi. Bana kısa süre önce çok ilginç bir adamla tanıştığını s...
%16 92,59 ₺ 77,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser, Osmanlı Dönemi'nde, Bursa'yı ziyaret eden seyyahların, günümüze ulaşan yazılarının ve seyahatnamelerinin ışığında, Bursa'nın sosyal ve ekonomik tarihini ortaya koymaktadır. Seyahatnamelerdeki...
%26 45,00 ₺ 33,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Lowry'nin, önemli birincil kaynakların okumasındaki hataları gün ışığına çıkararak ve farklı yorumlar önererek, Osmanlı İmparatorluğu'nun kökeninin tarihyazımını titizlikle yeniden değerlendirdiği ese...
%25 20,37 ₺ 15,28 ₺
Tükendi
0 kişi
"Türkiye, hak ettiği ilgiyi ender olarak gören eksen ülkelerden biri. Türkiye'nin Değişimi ve Amerikan Politikası, bu alandaki ihtiyacı büyük ölçüde karşılamaktadır. Amerikalı ve Türk uzmanlar bir ara...
%20 6,48 ₺ 5,18 ₺
Tükendi
0 kişi
Son birkaç sene boyunca Kuzey Yunanistan'ı uzun uzun dolaştım. Gezilerindeki en sadık yoldaşım meşhur 17. yüzyıl seyyahı Evliya Çelebi idi. Modern teknolojinin kerametleri sayesinde on ciltlik eserini...
%16 44,44 ₺ 37,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Yazarın 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı tahrir defterleri üzerine kırk senedir yaptığı çalışmalara dayanan bu eder, sosyo-ekonomik tarih için bir anahtar niteliğindeki tahrir defterlerinin nasıl kullanılaca...
%16 111,11 ₺ 93,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Yazarın eserlerinde, geçtiğimiz 30 yılda sabit kalmış olan özellik, Osmanlı Bürokrasisi tarafından korunmuş olan 15. ve 16. yüzyıl tahrir defterlerini öncülük ederek kullanmasıdır. Bir dizi kitap ve...
%16 111,11 ₺ 93,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Heath Lowry bu çalışmasında okuru, günümüzde Kuzey Yunanistan'ı oluşturan eski Osmanlı toprakları boyunca hayranlık verici bir yolculuklar dizisine çıkarıyor. Kimi zaman bir seyahatname, kimi zaman da...
%16 74,07 ₺ 62,22 ₺
Tükendi
0 kişi
In sixty years of reading, I have seldom, if ever, enjoyed a book as much as Ottoman Architecture in Greece. Not only did I learn a great deal about the heretofore largely ingored and understudied Ott...
%16 18,52 ₺ 15,56 ₺
Tükendi
0 kişi
Heath W.Lowry currenty serves as an Advisor to Enver Yücel,the Chairman of the Bahçeşehir University Board of Trustess.In January 2013 he joined the faculty of Bahçeşehir University as a Distingusihed...
%16 20,37 ₺ 17,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışmanın gerçekleştirmek istediği birçok amacı vardır: birincisi 14. yüzyılın başından 17. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar olan süredeki Evrenosoğullarını (Hacı Evrenos'un soyundan gelenleri) kap...
%16 111,11 ₺ 93,33 ₺
Tükendi
0 kişi
"Hit, unutma, artık bizden birisin. Bereketli'de gördüğün, duyduğun bir sürü konu var. Bunları kimse bilmese daha iyi olur." 1960'lı yılların başında, iki yıllığına, barış gönüllüsü olarak Anadolu'nu...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
İlk baskısı 1981 yılında yapılan eser tam 29 yıl sonra, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 2. baskısı ile okuruyla buluşuyor. Bu kitap, Trabzon şehrine ait 1486, 1523, 1553 ve 1583 tarihli tahrir defte...
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Heath W. Lowry Since 1993 Heath W. Lowry has been the Atatiirk Professor of Ottoman & Modern Turkish Studies at Princeton University. Prior to that time he was a founding member of the History Depar...
%16 27,78 ₺ 23,34 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı tarihi üzerine araştırma yapanların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, imparatorluğun altı yüz yıllık tarihi boyunca görev yapan resmi makamların güvenilir biyografilerinin mevcut olmamas...
%16 20,37 ₺ 17,11 ₺