Henri Lefebvre

Henri Lefebvre sosyolog, entelektüel, felsefeci ve yazar. 16 Haziran 1901 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Paris Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur. 

1930 yılında Lefebvre'de felsefe profesörü olarak çalışan yazar 1940 yılında Fransız Direnişine katılmıştır. 1958 yılından sonra Arguments ve New Left dergilerinin yayın kuruluna katılmıştır. Strasbourg Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri veren yazar 1991 yılında hayatını kaybetmiştir. 
Henri Lefebvre Kitapları
0 kişi
İnsanlık tarihinde ilk kez şehirlerde yaşayanların sayısı kırsal kesimde yaşayanları katbekat geride bırakırken, şehirlerdeki mücadele ve sorunlar da dünya tarihinde görülmemiş ölçüde öne çıkmıştır. H...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Henri Lefebvre üzerinde çalıştığı son kitap olan ve ancak ölümünden sonra yayınlanan Ritimanaliz’de onlarca yıldır sürdürdüğü yoğun felsefi, sosyolojik ve teorik tartışmaların en özgün meyvelerinden b...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Mekanın Üretimi, büyük dava adamı ve teorisyen Henri Lefebvre’in başyapıtıdır. Mekan üzerine, mekanı düşünen, mekan felsefeleriyle tartışan, mekanın tarih içindeki yolculuğuna dair kavrayıcı ve kapsay...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Kent ve kentleşme konusu bugün toplumsal, politik ve ekonomik yönleriyle giderek daha fazla tartışılan bir gündem haline geldi; Henri Lefebvre’in eserlerine daha fazla referans verilmesinin, öneminin...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
20. yüzyılın önemli Marksist düşünürlerinden Henri Lefebvre, praksisi diyalektikmateryalizmin çıkış ve varış noktası olarak tanımlar: Diyalektik materyalizmin amacı,praksisi berrak bir ifadeye kavuştu...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
"Modern Dünyada Gündelik Hayat", yayımlandığı tarihten bugüne, mevcut düzene karşı gündelik hayatın kendisinden yola çıkarak muhalefet oluşturmak isteyenlere yol gösterdi. Fransa'da 1968'in hemen önce...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Henri Lefebvre’nin üç ciltlik başyapıtı Gündelik Hayatın Eleştirisi’nin Giriş ve GündelikHayat Sosyolojisinin Temelleri başlıklı ilk iki cildinde yazar iktidar ilişkilerinin, metafetişizminin ve yaban...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
Hegel "Aşina olunan bilinmez," der. 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Henri Lefebvre, "politikdramın" gündelik temelinin unutulduğu, felsefecilerin hakikat arayışlarında gündelik olanı esgeçtiği, ed...
%25 22,22 ₺ 16,67 ₺
0 kişi
Henri Lefebvre’in dünyayı, toplumsal çalkantı ve üretim ilişkilerini kavramak ve yorumlamakta başat kılavuzlardan biri olan Marksizmi temellendirmedeki katkısı kesinlikle göz ardı edilemez. Kuşaklar b...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Henri Lefebvre değişimin ve devrimlerin gerçek temeli olmayı sürdüren gündelik hayata odaklandığı üç ciltlik çalışmasının Gündelik Hayat Sosyolojisinin Temelleri isimli bu ikinci cildinde, konuyu ince...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Ünlü Fransız Marksisti Henri Lefebvre, bu eserinde, çok geniş ve karmaşık bir öğreti olan Marksizmin kısa ama doyurucu ve anlaşılır bir özetini sunuyor. Marksist felsefe, Marksist ahlak, tarihsel madd...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Henri Lefebvre 1906 yılında doğdu. Taksi şoförlüğü ve işçilik yaparak hayatını kazandı. Politzer ile birlikte 1930 yıllarından önce " Philosophies" adıyla anılan grubu kurdu. 1933' te " Avant Poste" a...
%30 17,00 ₺ 11,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Diyalektik Materyalizm Marksizmin şablonlaştırılmasına karşı Marx’ın 1844 El Yazmaları’na ve dolayısıyla Hegel’e dönerek verilen bir yanıt: Stalin’in Tarihsel ve Diyalektik Materyalizm kitabının hemen...
%16 10,00 ₺ 8,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Ünlü Fransız Marksisti Henri Lefebvre, bu eserinde, çok geniş ve karmaşık bir öğreti olan Marksizmin kısa ama doyurucu ve anlaşılır bir özetini sunuyor. Marksist felsefe, Marksist ahlak, tarihsel madd...
%20 8,33 ₺ 6,67 ₺
Tükendi
%30 8,33 ₺ 5,83 ₺