Hilmi Ziya Ülken

Hilmi Ziya Ülken 3 Ekim 1901 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Erkek lisesinde okuduktan sonra Mülkiye mektebini bitirdi. Liselerde öğretmenlik yaptı. Edebiyat fakültesine geçti ve 1933 yılında doçentliğe yükseldi.

Daha sonra sosyoloji ve felsefe profesörlüğü ardından ordinaryüs Profesörlüğe yükseldi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son görev yeri oldu.

Hilmi Ziya Ülken Ahmet Hamdi Tanpınar ve Tevfik Fikret hakkında kitaplar yazdı.Doğu düşünürlerinin ve Batı'nın popüler kitaplarını dilimize kazandırdı. Margaret Mitchell'in Rüzgar Gibi Geçti isimli kitabını Türkçeye çevirdi.

Birçok gazete ve dergide felsefe, bilim ve edebiyat üzerine yazılar yazdı. Aylık çıkan bir dergi olan İnsan'ı çıkardı. Türk düşünce dünyasına olan katkıları her zaman takdir edildi.

Ülken önemli bir düşünür olmasının yanı sıra verimli bir yazardı da. Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi isimli büyük çalışması hala önemini korumaktadır.Hilmi Ziya Ülken Kitapları
0 kişi
(1901-1974) İstanbul'da doğdu. Mülkiye'den mezun oldu, 1924-33 arasında çeşitli kentlerin liselerinde tarih, coğrafya, psikoloji ve sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1933'teki Üniversite Reformu ile İstan...
%30 32,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Ülken’in Seçme Eserleri kapsamında yayınladığımız Ziya Gökalp, Millet ve Tarih Şuuru ve iki ciltlik Felsefeye Giriş eserinin ardından Aşk Ahlâkı’nı okurlarımıza sunuyoruz. "Bu kitabın amacı, Demokrasi...
%30 32,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Türk kültür tarihinin oluşumu ve gelişimine dair yepyeni bir bakış ilk kez Hilmi Ziya Ülken’in yorumlarıyla gündeme geldi.Anadolu kültürünün kaynaklarına indiği bu çalışmasında Ülken, Orta Asya’dan An...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
1 kişi
İslam felsefesinin özgün tarafına nüfuz etmek ne zaman mümkündür? İslam felsefesini sadece Meşşaîlik olarak adlandırılan okul ile, yani El-Kindî, Fârâbî, İbn Sina, İbn Rüşd gibi filozoflar ve onların...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Çok boyutlu bir düşünce dünyasına ve birikime sahip olan Hilmi Ziya’nın felsefi görüş ve eleştirilerinin, sosyolojik yaklaşımlarının, edebî ürünlerinin, tarihî vakalar karşısındaki tavrının yanısıra T...
%20 38,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Anadolucu Tefekkür Üzerİne Derİn Bİr OkumaAnadoluculuk üzerine çalışan araştırmacılar kadar Türk düşüncesine ilgi duyan her okurun da istifade edebileceği harika bir eser.“Elde kalan son vatan parçası...
%20 34,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Hilmi Ziya Ülken’in 1962-63 yılı “ders notları”nın bir araya getirilmesiyle oluşan Yeni Zamanlar Felsefesi Avrupa felsefesinin Rönesans’tan başlayarak Kant’a kadar geçirdiği evrimi “buradan bir gözle”...
%30 13,00 ₺ 9,10 ₺
0 kişi
Hilmi Ziya Ülken’in felsefi sistemini taçlandıran Hâkimiyet adlı son kitabı uzun bir süre sonra ilk defa okuruyla buluşuyor. Eser, “hakimiyet” (souveraineté) ve “tahakküm” (domination), yani “zorlama...
%20 34,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Hilmi Ziya Ülken’in felsefi yolculuğu Nietzsche’nin tanımlamasıyla bütün “değerlerin yeni baştan değerlendirilmesi“ne denk düşen bir farklılığı içerir. Bilginin kökeni ve değerlerin doğasına ilişkin a...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
”Hilmi Ziya’nın tenkitleri, tatmin edilmemiş ihtiraslar sergilemiyor, samimidir.İçtimai yaralar karşısında tecrübeli bir doktor soğukkanlılığıyla hükümler verebilmesi, hadiseleri ezeli bir akış halind...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
“Mısır, Asur-Keldan, İran, Anadolu-Yunan, Roma (Bizans), İslam, Hıristiyan, Yahudi, Modern Avrupa medeniyetleri birbirine karşılıklı tesir eden, birbirini tamamlayan ve gittikçe inkışaf ederek dünya m...
%20 58,00 ₺ 46,40 ₺
Tükendi
0 kişi
(1901-1974) İstanbul’da doğdu. Mülkiye’den mezun oldu, 1924-33 arasında çeşitli kentlerin liselerinde tarih, coğrafya, psikoloji ve sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1933’teki Üniversite Reformu ile İstan...
%30 44,00 ₺ 30,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken'in Galatasaray Lisesi'nde "felsefe öğretmeni" olduğu yıllarda kaleme aldığı Türk Tefekkürü Tarihi, 1933-1934'te iki cilt olarak yayımlanır. Bu kitabın üçüncü cildi olarak ta...
%25 25,93 ₺ 19,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Ülkemizin yetiştirdiği önemli düşünce adamlarından birisi olan Hilmi Ziya Ülken bu kitabında dünyada ve Türkiye’de Sosyolojinin kısa tarihini vermektedir. Sosyal bilimlerin diğer disiplinleri göz ö...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Birçok bilim dalında eser vermiş olan Hilmi Ziya Ülken uzun yıllar sosyolojinin yerleşmesi ve kurumsallaşması için de çaba harcamıştır. Birbirinden farklı konularda pekçok eseri bulunan Hilmi Ziya Ülk...
%25 85,00 ₺ 63,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta Hilmi Ziya Ülken’in, Samir Amin’in, Sadık Usta’nın ve Hasan Aydın’ın hem birbirinden farklı hem de birbirini bütünleyen dört makalesi yer alıyor. Ünlü felsefecilerimizden H. Ziya Ülken, “B...
%30 8,00 ₺ 5,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Çocukluk insan gerçeğinin en önemli safhasıdır. İnsanlığın bütün gücü ve tohumu onda yaşamaktadır. Çocuğu tanımak, tarihi, medeniyeti, Kültürü tanımak kadar güçtür. Bunun için çocuğun yetişmesinden ba...
%20 36,00 ₺ 28,80 ₺
Tükendi
0 kişi
H. Z. Ülken’in kendisine özgü tasnifi ile Ahlak kuramlarının izahını ve eleştirisini yaptığı, üniversitede öğrencilerinin ve genel okuyucunun yararlanması için hazırladığı bir kitaptır “Ahlak”.Eski Yu...
%20 33,00 ₺ 26,40 ₺
Tükendi
0 kişi
(1901-1974) İstanbul'da doğdu. Mülkiye'den mezun oldu, 1924-33 arasında çeşitli kentlerin liselerinde tarih, coğrafya, psikoloji ve sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1933'teki Üniversite Reformu ile İstan...
%30 14,81 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
0 kişi
Ord. Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken (1901-1974) İstanbul'da doğdu. Mülkiye'den mezun oldu, 1924-33 arasında çeşitli kentlerin liselerinde tarih, coğrafya, psikoloji ve sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1933't...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺