Hüner Tuncer

Yazar Hüner Tuncer, Araştırma - İnceleme, Avrupa Birliği, Azınlıklar & Etnik Gruplar kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Yazar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin "Uluslararası İlişkiler Bölümü"nden mezun oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi "Uluslararası İlişkiler" Kürsüsü'nda Asistanlık görevi yaptı ve aynı Fakülte'den "Uluslararası İlişkiler" dalında "doktora" derecesini aldı.

Yazar Hüner Tuncer'in, kitaplarının yanı sıra, 50'ye yakın makalesi, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmıştır.Hüner Tuncer Kitapları
0 kişi
300 yıllık Osmanlı toprağı Kıbrıs, 1878’de İngilizlere terk edilirken Ada’daki Türk nüfusun geleceği, hiçbir güvenceye bağlanmamıştı... Kıbrıs Türk toplumu, o tarihten beri kah tek başına kah Rum komş...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
•27 Mayıs Hükümeti’nin Balkanlar, Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu ve Latin Amerika ilişkilerine verdiği önem.•Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Irak gibi devrimci yönetimlerle iyi ilişkiler kurma kararı.•Batılı...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Bu kitabımda, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla, savaş alanından sonra diplomasi alanında da, başını dik tutan ve kendi ayakları üzerinde durabilen Türkiye Cumhuriyeti’nin, gelişmiş Batı dünya...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda gerçekleştirdiği savaşların sonucunda, artık tek başına varlığını sürdüremeyeceğinin bilincine yatmıştı, çünkü her zaman çok güvendiği askeri gücü de 18. yüzyılın sonları...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Kanal İstanbul projesinin aslı nedir? Bir “çılgın proje” mi yoksa felaket projesi mi? İstanbul'un su kaynaklarına nasıl bir etkide bulunur? Deniz canlılarının yok olacağına dair iddialar doğru mu?...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Doç. Dr. Hüner Tuncer bu kitabında, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Trablusgarp Savaşı’yla başlayan ve Ulusal Kurtuluş Savaşı ile sona eren 11 yıllık dönemde yer alan savaşlarda oynadığı yaşamsal rolü ayrın...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
"Değerli diplomat ve bilim insanı Hüner Tuncer'in iki cilt halinde yazdığı ve Kaynak Yayınları'ndan çıkan “Türk Dış Politikası” isimli eseri, 1789 Fransız İhtilali'nden 2002 yılına kadar Türkiye'nin d...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Uzun yıllardır Türk dış politikasını inceleyen emekli diplomat Hüner Tuncer, şimdi de iki darbe arasında Türk dış politikasını masaya yatırıyor. Kitap, 12 Mart darbesi ve 1973 ile 1977 genel seçimler...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Dış politika uzmanı emekli diplomat Hüner Tuncer, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra sivil iktidarın teslim edildiği Turgut Özal'ın dış politikasını ele alıyor. Özal'ın 1983-1989 yılları arasındak...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Kitabında, Türkiye’nin iç politika ve dış politikada karşı karşıya olduğu sorunları inceleyen ve çözüm önerilerinde Atatürkçü düşünce sistemini esas alan Doç. Dr. Hüner Tuncer, öncelikle şu konular üz...
%25 8,50 ₺ 6,38 ₺
Tükendi
0 kişi
"Değerli diplomat ve bilim insanı Hüner Tuncer'in iki cilt halinde yazdığı ve Kaynak Yayınları'ndan çıkan “Türk Dış Politikası” isimli eseri, 1789 Fransız İhtilali'nden 2002 yılına kadar Türkiye'nin d...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"Değerli diplomat ve bilim insanı Hüner Tuncer'in iki cilt halinde yazdığı ve Kaynak Yayınları'ndan çıkan “Türk Dış Politikası” isimli eseri, 1789 Fransız İhtilali'nden 2002 yılına kadar Türkiye'nin d...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Doç, Dr. Hüner Tuncer, bu kitabında, İkinci Dünya Savaşı yılları olan 1938-1945 döneminde ve 1950 yılına değin geçen sürede, Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün izlediği dış p...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Dışişleri Bakanlığımız'da 20 yıl diplomat olarak görev yapan Doç. Dr. Hüner Tuncer'in kaleme aldığı anıları, ilk kez, bir kadın diplomatın diplomasi mesleğine bakış açısını yansıtması ve bu meslekte k...
%28 9,26 ₺ 6,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Deneyimli diplomat ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Hüner Tuncer, on beş yıl boyunca aralıklarla çalıştığı Avusturya ve Danimarka arşiv ve kütüphanelerinden elde ettiği bilgileri, yalın ve ak...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabımda, tarihçiler tarafından dünyanın en önemli yüzyılı olarak nitelendirilen 19. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin, Avrupa devletleriyle olan ilişkilerini irdelemeye çalıştım. Avrupa devletleri, 1...
%25 12,04 ₺ 9,03 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitabın birinci bölümünde, ad hoc (geçici) diplomasi yönteminin özellikleri ve bu dönemde protokol sorunlarına verilen önem anlatılmaktadır. İkinci bölümde, sürekli diplomasi yönteminin uygulanışı ve...
%25 12,04 ₺ 9,03 ₺
Tükendi
0 kişi
Doç. Dr. Hüner Tuncer bu kitabında, Osmanlı Devleti’nin, 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, "Rumeli" ismiyle anılan Balkanlar’daki topraklarını teker teker yitirme sürecini irdeliyor...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
Tükendi
0 kişi
1990’lı yıllar, tarihe, dünya ölçeğinde çok önemli çalkantıların yaşandığı bir dönem olarak kaydedildi. SSCB’nin yıkılmasıyla başlayan dönem elbette ki Türkiye’yi de doğrudan etkilemişti. Doç. Dr. Hün...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kırım Savaşı, modern savaşların öncüsüdür. Bu savaşta ilk kez demiryolları, zırhlı gemiler ile mayınlar kullanılmış ve Birinci Dünya Savaşı’ndan yarım asır önce siper savaşı tekniği uygulanmıştır. Kı...
%28 25,93 ₺ 18,67 ₺