Hüseyin Cahit Yalçın

Hüseyin Cahit Yalçın 7 Aralık 1875 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. 18 Ekim 1957 yılında ise İstanbul'da vefat etti. Mülkiye mektebini bitirdi ve Maarif Nezareti Kaleminde memur olarak çalıştı. Daha sonra liselerde Fransız ve Türkçe öğretmenliği ve okul müdürlüğü yaptı. Edebiyatı Cedide akımının önde gelen isimlerdendir. 

Tevfik Fikret'den sonra Servet-i Fünun dergisinin yönetime geçti. Yaptığı bir çeviri ile yargılandı ve sonrasında aklandı ama dergi kapatıldı. 

2 meşrutiyetten sonra Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım Kadri ile Tanin gazetesini kurdu. Aynı sene İttihat ve Terakki Cemiyetinden İstanbul Mebusu seçildi. İngilizlerin İstanbul'u işgalinde tutuklandı ve Malta adasına sürgün edildi. Sürgünden sonra Tanin gazetesini tekrar çıkardı. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkarılan yasalar ve bazı uygulamalar eleştirilince İstiklal Mahkemesinde yargılandı ve beraat etti. İkinci kez yargılandı ve süresiz olarak Çorum'a sürgün gönderildi. Daha sonra İstanbul'a döndü. 

Atatürk'ün ölümünden sonra tekrar politikaya dönüş yaptı. Milletvekili oldu. Tanin gazetesini tekrar çıkardı. Hüseyin Cahit Yalçın öykülerinde İstanbul'da yaşayan azınlıkları hayatını, seçkin kişilerini anlattı. Servet-i Fünun dergisinin yanında Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesinin kurulmasını sağladı.çevirileri ile 50'ye yakın eseri Türkçe'ye kazandırdı. Hüseyin Cahit Yalçın Kitapları
0 kişi
Ömer Seyfettin’in övgüyle bahsettiği Hayâl İçinde, edebiyat tarihçileri tarafından Hüseyin Cahit Yalçın’ın en önemli romanı olarak kabul edilir. Söz konusu romanda merkezî kişi olan Nezih, okuduğu rom...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap hem biyografi, hem hatırat, hem de yâdigâr türünde bir eser. Hüseyin Cahit bu küçük hacimli ve fakat çok büyük tarihî ve fikrî kıymeti hâiz eserinde o edebî türlerden herhangi birisin...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
1936’da Yedigün dergisinde tefrika edilen Tanıdıklarım’da, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ateşli muharriri, ömrü boyunca fikir ve matbuat hürriyeti, vatan menfaati uğrunda dostluk, siyasi birliktelik...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
“Hayatta en çok mübarezeyi severim. En mesut günlerim, en şiddetle hücuma uğradığım, en şiddetle hücum ettiğim zamanlardır. O zaman damarlarımda hayat veren bir ateş tutuşur, hayatın solukluğu silinir...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Muhayyel hayatlar, kırık kalpler, İncinmiş ruhlar... Servet-i Fünun edebiyatı. Türk edebiyatında iz bırakmış bu kuşağın en önemli yazarlarından biridir Hüseyin Cahid Yalçın özellikle tenkit yazıları v...
%12 23,00 ₺ 20,24 ₺
Tükendi
0 kişi
"Edebiyatımızın kendi yalnızlığında gezindiği bir dönemin melankolik, kapalı ve ötelere bakan bir ruh haliyle metinlerin ortaya çıktığı Servet-i Fünûn Edebiyatı, kendince orijinallikler taşır. Başta T...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Hüseyin Cahit Yalçın, uzun sayılabilecek yaşamında, muhalif kimliği, çıkardığı gazeteler, fikir yazıları ve siyasetle yakın ilişkisi nedeniyle siyaset bilimciler ve tarihçiler açısından dikkate değer...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
1920-1921 yıllarında, yurtdışına kaçan İttihatçı önderlerin kendi aralarında ve Mustafa Kemal Paşa ile mektuplaşmaları... İhtiras, kıskançlık, pişmanlık, riyakarlık ve acı itiraflarla dolu satırlar......
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
Tükendi
%30 7,41 ₺ 5,19 ₺
Tükendi
0 kişi
1890’larda 16 yaşında bir lise öğrencisi olarak ilk romanını yayımlayan Hüseyin Cahit, neredeyse ölümüne dek yazmayı sürdürmüş, edebiyat ve siyaset çevrelerinin merkezinde yer almıştı. Anılarından der...
%30 9,26 ₺ 6,48 ₺