Hüseyin ErkulHüseyin Erkul, Akademik, Siyaset - Politika, Siyaset Bilimi & Siyaset Tarihi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Türkiye’de Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Uygulanan Kamu Politikaları 1, Türkiye’de Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerde Bilimsel Araştırma ve Proje Üzerine Bir İnceleme, Çevre Koruma, Örneklerle Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri olarak sayılabilir.

Hüseyin Erkul kitapları; Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Hüseyin Erkul tarafından yazılan son kitap "Örneklerle Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Hüseyin Erkul Kitapları
0 kişi
Bu kitapta, ülkemizde değişik alanlarda izlenen politikaların bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitap; "yerel yönetimler" alanında varolan bilgileri bir araya getirme, anlaşılır biçimde düzenleme ve sunma, bu düzenlemeden hem bugün hem de gelecek için çıkarsamalar yapma gerçekleştiği ve bilimsel...
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitap; "yerel yönetimler" alanında varolan bilgileri bir araya getirme, anlaşılır biçimde düzenleme ve sunma, bu düzenlemeden hem bugün hem de gelecek için çıkarsamalar yapma gerçekleştiği ve bilimsel...
%10 17,50 ₺ 15,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Bilimsel araştırma; tasarım, istatistiksel analiz ve rapor gibi üç kapsamlı konudan oluşmaktadır. Bu kitapta bilimsel araştırma tasarımı konusu kapsamlı olarak ele alınmış, istatistiksel analiz konusu...
%10 12,50 ₺ 11,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Çevre Koruma dersinin amacı: çevre ve insan sağlığını koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Dolayısıyla öğrenciler çevre ve insan sağlığı koruma konusunda gereksinim duydukla...
%8 17,50 ₺ 16,10 ₺