Hüseyin Gazi Topdemir

Hüseyin Gazi Topdemir Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İstematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalından mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültede ve bölümde tamamlamış ve 1994 yılında hazırlamış olduğu teziyle doktorasını tamamlamıştır. 

1987 yılında yılında araştırma görevlisi, 1996 yılında yardımcı doçent, 2002 yılından sonra mezun olduğu fakültede doçent olarak görev yapmıştır. Türk Felsefe ve Türk Bilim tarihi Kurumu üyesidir. Yazı ve çevirileri çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. Hüseyin Gazi Topdemir Kitapları
0 kişi
Bilim tarihi, bilimsel bilginin gelişim sürecini inceleyen bir araştırma etkinliğidir ve tarihî bilgilerden yararlanarak bilimsel kuramların çeşitli dönemlerde doğuşu ve yayılışını, bilginlerin düşünc...
%8 44,00 ₺ 40,48 ₺
0 kişi
Bu çalışma, felsefenin temel disiplinlerinden biri olan etik konusunda hem bir giriş kitabı hem de onun hayatın bütün alanlarına nasıl uygulanacağı hakkında yol gösterici ve bilinçlendirici bir eserdi...
%8 42,00 ₺ 38,64 ₺
0 kişi
İnsanın başlangıcından bugüne gelebilmesini ve bugününün uygar dünyasını inşa edebilmesini sağlayan üstünlüğünün sadece bütün canlıların sahip olduğu deneyimleme becerisi değil, akletme ve deneyim son...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Bilim felsefesinde yer alan günümüz gelişmeleri, 19. Yüzyıl sonlarına doğru ve 20. Yüzyıl başında meydana gelen bilim ve matematikteki bir dizi devrimsel gelişme tarafından hızlandırılmış ve yönlendir...
%8 26,00 ₺ 23,92 ₺
0 kişi
Batılıların Averroes diye adlandırdığı İbn Rüşd, Klasik Dönem’de İslam Dünyası’nda hayat bulmuş olan bilim ve düşün etkinliğinin son temsilcisi olarak, hem Antik düşünce mirasını Endülüs’ün verimli to...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Farabi, bilgiyi sahip olunması gereken en yüksek değer olarak görmüş ve bu görüşünü yaşadığı toplumda etkin kılabilmek için eşsiz bir külliyat bırakmıştır. Son yüzyılda gerçekleştirilen bilim, kültür...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
2009 Yılı, Birleşmiş Milletler, UNESCO ve Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından "Dünya Astronomi Yılı" olarak ilan edildi. Modern Fiziğin kurucularından ve Bilimsel Devrim’in önde gelen isim...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Felsefe, insanın doğal bir parçasıdır. Belki de insansal etkinliklerin en göz alıcı, en verimli ve düşünsel zenginlik açısından da en önde gelenidir. İnsanlık kadar eski, bir o kadar da yeni ve çocuks...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Uygarlık tarihine ilişkin derlemelerden oluşan bu çalışmada Eskiçağ`dan itibaren uygarlık tarihindeki önemli dönüşümler ele alınmaktadır. Kitapta, bu dönüşümlerin felsefi ve tarihsel boyutları ağırlık...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İbn Sina ve BilimTürkiye Diyanet Vakfı Yayınları
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İbn el-Heysem ve Yeni Optik, özellikle optik alanında yaptığı başarılı bilimsel araştırmalarla, Batı ve Doğu kültür çevrelerinde haklı bir ün kazanmış olan İbn el-Heysem'i farklı yönleriyle tanıtmak a...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Düşünce tarihinin belki de en önemli belirlemelerinden birisi "bilgi güçtür" yargısıdır. İnsanoğlunun Dünya yüzüne atıldığı andan itibaren bu sözün bilinciyle hareket ettiğini söylemek olanaklı olmama...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Düşünce tarihinin belki de en önemli belirlemelerinden birisi "bilgi güçtür" yargısıdır. İnsanoğlunun Dünya yüzüne atıldığı andan itibaren bu sözün bilinciyle hareket ettiğini söylemek olanaklı olmama...
%10 34,72 ₺ 31,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Modern Optiğin Kurucusu: İbni'l Heysem Hayatı, Eserleri ve Teorileri
%4 12,00 ₺ 11,52 ₺