Hüseyin Karaman

1972 Trabzon doğumlu olan Hüseyin Karaman, 1994 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okumuştur. 1995 yılında Karadeniz teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1994 yılında başlamış olduğu Yüksek lisansını, Nurettin Topçu'da Ahlaki Düşünce isimli çalışma ile 1996 yılında tamamlamıştır.

Hüseyin Karaman'ın çeşitli yayınevleri tarafından basılmış kitapları, farklı dergilerde yayınlanmış makaleleri ve gerek ulusal, gerekse uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmuştur. Yazar evli ve dört çocuk babasıdır.Hüseyin Karaman Kitapları
1 kişi
Bilim, felsefe ve aklî düşüncedeki gelişmenin –Gazâli sonrası için- sonucu ve alameti olarak İslâm dünyası, uygarlık tarihine iki önemli medeniyeti “hediye” etmiştir: Endülüs Medeniyeti ve Selçuklu/Os...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Düşünce tarihi, bir anlamda insanlığın tarihidir. İnsanlığın ortaya koyduğu medeniyetler, bu düşünce ve felsefe birikiminin verimli neticeleri olarak ortaya çıkarlar. Hakim ve baskın görüş olarak iler...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
1 kişi
Fikir tarihi içerisinde önemli bir tefekkür sahası olan İslam Felsefesi, özgün bir düşünce sistemi/sistematiğidir. Onun özgünlüğü, vahiy ve aşkın alandan beslenmesinin yanında, kendi içerisinde eleşti...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, tabip-filozof Ebû Bekir Râzî’nin ahlâk anlayışını ele almakta; her türlü kötülüğün kaynağı olan hevâyı akıl ve irade vasıtasıyla kontrol altına alarak mutluluğa ulaşmanın yolunu ve filozofça...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi - El KitabıGrafiker Yayınları
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam Felsefesi, İslam kültür ve medeniyetinin hâkim olduğu coğrafyada ortaya çıkmış, Arap, Türk, Süryani, Berberi ve Farisi gibi farklı milliyetteki insanlar tarafından katkıda bulunulmuş, çeşitli şe...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
Tükendi
1 kişi
Düşünce tarihi, bir anlamda insanlığın tarihidir. İnsanlığın ortaya koyduğu medeniyetler, bu düşünce ve felsefe birikiminin verimli neticeleri olarak ortaya çıkarlar. Hakim ve baskın görüş olarak iler...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
Tükendi
%30 27,78 ₺ 19,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Nurettin Topçu milletimizin XX. asırda yetiştirdiği en önemli ve orijinal görüşleri olan fikir adamlarımızdandır. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde yaşamış...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
%30 27,78 ₺ 19,44 ₺
Tükendi
%23 13,89 ₺ 10,69 ₺