Hüseyin Nihal Atsız

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Hüseyin Nihal Atsız 12 Ocak 1905 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Sultanisini bitirmiştir. 1930 yılında Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. 

1933 yılından 1952 yılına kadar edebiyat öğretmenliği ve kütüphanecilik görevlerinde bulunmuştur. 1944 yılında Irkçılık – Turancılık davasından tutuklanan Hüseyin Nihal Atsız 1945 yılında serbest kalmıştır. 1964 – 1975 yıllaı arasında Ötüken dergisini çıkarmıştır. Burada yayımladığı yazılar nedeniyle 1973 yılında bir kez daha cezaevine girmiştir. 

1974 yılında özel bir afla serbest kalmıştır. Hüseyin Nihal Atsız İstanbul’da 11 Aralık 1975 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Hüseyin Nihal Atsız ülkemizin fikir hayatında önemli bir yere sahiptir. Türk dünyasına tek bir gözle bakan yazar milliyetçi kimliğiyle tanınmıştır. Şiir, roman, öykü ve araştırma alanlarında eserler vermiştir. Türkçülük akımının en önemli temsilcilerindendir. 

Yazdığı eserlere baktığımızda bu özelliği kanıtlanmaktadır. Türkçülük akımını destekleyen Hüseyin Nihal Atsız Atsız Mecmua, Orhun, Orkun ve Ötüken gibi dergileri çıkarmış ancak burada yazdığı düşüncelerinden dolayı iki kez hapse girmek zorunda kalmıştır.

Tarihi romanlar yazarak hem geçmişe ışık tutmuş hem de tarihi olayların kurgulanmasını sağlayarak edebiyata katkıda bulunmuştur. Çünkü yazdığı romanlarında Eski Türk Edebiyatına ait şiirler, kopuzlar, efsaneler gibi türler barınmaktadır.

Romanlarında efsane, mitos, destan geleneğinden yararlanan Hüseyin Nihal Atsız özellikle Göktürk dönemini sade, yalın bir dille anlatmıştır.
Hüseyin Nihal Atsız Kitapları
6 kişi
«Ruh Adam», Türk edebiyatında pek alışılmamış çeşitte bir romandır. Müellifin tarihî romanlarını okumuş olanlar, tarihî bir roman gibi başlayan bu eserin öyle olmadığını görecek, sayfalar ilerledikçe...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
2 kişi
Bozkurtlar Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor;Bozkurtlar, yazarının vaktiyle verdiği lütufkâr müsaadeleri sonucunda “Bozkurtların Ölümü” ve “Bozkurtlar Diriliyor” adlı ölümsüz eserlerin, bir arada yayınlan...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
2 kişi
Deli Kurt, Osmanlı tarihinde Yıldırım Bayazıd’dan sonra Şehzadeler Kavgası diye anılan devrin tarihi bir romanıdır. Bir bakıma göre de Bozkurtlarda başlayan Orta Asya’daki hayat kavgasının yeni vatan...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
3 kişi
Bilsin cihan ki ben bu cihanın nesindeyim: Bir ülkünün mehabetinin zirvesindeyim. Dünya denen mezellete dalsın her isteyen; Ben ırkımın şeref taşan efsanesindeyim. Herkes bir özleyişle yaşar... Ben de...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Bir ülkünün çevresinde toplanmak ve onun için ölümü göze alarak savaşmak ne güzel şeydir! İnsanlar ancak ülkü ile hayvanlardan ayrılabiliyorlar. Millî bir ülkü olmadıktan sonra, insanın hayvandan ne f...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bursalı Mehmed Tahir’in, Osmanlı Müellifleri adlı eserinde “1020 (1611-1612) tarihi ricâlinden olduğu müstebân” dediği ve herhangi bir kaynak göstermeden Bayburtlu olduğunu belirttiği, İsmet Miroğlu’n...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Çanakkale’nin büyük şehitlerinin ruhlarını şad etmek amacıyla içleri millî şuur ve kinle dolu dokuz genç, 3 Ağustos 1933 Perşembe akşamı Sirkeci’den kalkan Selamet vapuruyla bu ölüm – dirim çarpışmala...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
1 kişi
Dalkavuklar Gecesi (1941) ve Z Vitamini (1959), yazarın yaşadığı devri, o devirdekili yetkilileri -birincisinde antik çağda muhayyel bir devlete taşıyarak, ötekinde kendi zamanından 50 yıl sonrasına t...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
1 kişi
Türk tarihi henüz tedvin edilmemiştir. Bu kadar büyük ve mühim bir milletin tarihi için "henüz tedvin edilmemiştir" demek ilk bakışta insana imkânsız gibi görünse de bu, bir gerçektir. Bunun başlıca ü...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Nihal Atsız'ın Türk tarihinin kaynaklarını incelerken gösterdiği titizlik okuyucunun malumudur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Türk Ansiklopedisi için yazdığı maddelerde edebiyat, tarih,...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
1 kişi
Hikaye, Atsız’ın sanatında en az yer bulan bölümdür. Ömrü boyunca sadece beş hikaye yazmıştır. Onların da dördünü 1931 yılında yayımlamıştır. 1941’de yazdığı beşinci hikaye ise ancak 1966 yılında yayı...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
1 kişi
"Turancılık" deyince Türkiye’de anlaşılan şey, tarihî mirasları da dâhil olduğu halde bütün Türkleri tek devlet halinde birleştirmek ülküsüdür ve her ülkü gibi nesillere bakan, kan ve can vergisi iste...
%25 29,00 ₺ 21,75 ₺
0 kişi
Bu kitap H. Nihal Atsız hocanın 1933-1936 yılları arasında yazdığı makalelerin yine kendisi tarafından toplanıp yayınladığı bir "toplama"dır. Hocanın bunları, yaptığı çalışmalar henüz olgunlaşmadığı i...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Aşıkpaşaoğlu Tarihi'ni hazırlayan Hüseyin Nihal Atsız'ın ifadesiyle, “dil ve üslûp bakımından Dede Korkut Kitabı'nı aratmayan” bu metin; Osmanlı Hanedanı'nın Fatih Sultan Mehmed Han'a kadarki yedi hük...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
1 kişi
Toplum olaylarını anlamak ve açıklamak ancak onları tarih içindeki yerlerine doğru biçimde yerleştirmekle mümkündür.Yakın geçmişimizin önemli düşünürlerinden biri olan Hüseyin Nihal Atsız, hem çalışma...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Bu kitap; her üçü de Hüseyin Nihal Atsız tarafından hazırlanıp, daha önce Tercüman 1001 Temel Eser serisinde yayınlanmış olan Oruç Beğ Tarihi ile Türkiye Yayınevi tarafından Osmanlı Tarihleri-1 adlı k...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
1 kişi
1- Bozkurtlar2- Deli Kurt3- Ruh Adam4- Yolların Sonu5- Dalkavuklar Gecesi / Z Vitamini6- Türk Ülküsü7- Turancılık, Millii Değerler ve Gençlik8- Tarih, Kültür ve Kahramanlar9- Türk Tarihinde Meseleler1...
%25 490,00 ₺ 367,50 ₺
0 kişi
Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi ve Çektiklerimiz, Atsız’ın, Büyük Doğu dergilerinin 6 Mart 1959 – 16 Ekim 1959 tarihleri arasında haftalık olarak 33 sayı neşredilen “9. Dönem”inde tefrika edilmiş hatıra...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
“Edebiyat tarihi, tarihin bir koludur. Bir milletin edebi mahsullerini yahut başka bir tarifle duygu ve düşünce mahsullerini, tarih çerçevesi içinde, mütalaa eder. Her edebi eser ve her şair bir mille...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺