Hüseyin PolatHüseyin Polat, Arapça, Araştırma - İnceleme, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ajanların Gözünden Türkiye ve Bazı Komşuları, Anadili Arapça Olanlara Türkçe Öğretimi, Anadili Rusça Olanlara Türkçe Öğretimi, Arapça Açıklamalı Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları (A1 Düzeyi), Kuruluşundan 12. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Bağdat ve Ebu'l Ferec İbnu'l-Cevzi, Yabancılar İçin Arapça Açıklamalı Türkçe Okuma Metinleri olarak sayılabilir.

Hüseyin Polat kitapları; Akdem Yayınları, Hiperlink Yayınları, Kurmay Yayınları, Mevsimler Kitap, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar, Sebe Yayınları, Türk Tarih Kurumu Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Hüseyin Polat tarafından yazılan son kitap "Yabancılar İçin Arapça Açıklamalı Türkçe Okuma Metinleri B1-B2", Hiperlink Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Hüseyin Polat Kitapları
0 kişi
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi yeni olmayıp yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ise ilk defa anadili Arapça olanlara yönelik olmuştur. Nitekim bu konudaki en...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
İnsanların hayatlarım belirleyen ve geleceklerini oluşturan önemli olaylar aniden ve onlardan bağımsız olarak oluşmaktadır. Bu yüzden insanlar üstün bir gücün varlığına inanma ihtiyacı duymuşlardır. A...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Anadili Arapça olup Türkçeyi orta düzeyde (B1-B2) öğrenmekte olan bireylere yönelik hazırlanan bu kitapta, öğrencinin düzeyine uygun olarak seçilmiş okuma, anlama metinleri ve dilbilgisi yapıları bulu...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Yabancı bir dili öğrenmeye yeni başlayan birey; en başta anadili, dil öğrenme amacı, öğrendiği ortam, yaşı vb. birçok etkenle karşı karşıyadır.Diğer yandan, yeryüzündeki yabancı diller ortaya çıktı çı...
%32 30,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Koyma beni böyle sensiz Yaşayamam değil, Yaşarım ama Yarım kalırım…
%30 13,00 ₺ 9,10 ₺
1 kişi
Bazen sevmek kaybetmeye dönüşür, ötelene ötelene, unutula unutula… Bir bakarsın ki bir ötede unutulmuşsun. Bir çöpçü süpürür seni, sarı güz yapraklarıyla birlikte. O çöplerin arasında bir duaya dönüşü...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Türkçeyi öğrenmeye çalışan yabancı öğrenciler için 160 civarında metin Her metinde geçen yeni kelimelerin, sayfa altında sözlük anlamları Metni anlamaya yönelik çeşitli alıştırma ve uygulamalar Kit...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Türkçenin yabancılara, özellikle de günümüzdeki Bağımsız Devletler Topluluğu'nda yaşayanlara öğretime yönelik hazırlanan bu kitap önemli yararlar sağlayacaktır. Ayrıca Türkçenin kısa okuma metinleriyl...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitap, her ne kadar anadili Rusça olanlara yönelik olsa da Türk ve diğer soylardan olmasına rağmen Rusçayı anadili olarak kullanan kişilere de hitap etmesi bakımından önemlidir. Akademi...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik hazırlanmakta olan eserler, sayı ve içerik bakımından gün geçtikçe daha da çeşitlenmektedir. Özellikle son yıllarda anadili Arapça olan ve Türkçe öğrene...
%16 35,00 ₺ 29,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Anadili Arapça olanlara Türkçe öğretimi konusunda ilk yazılan kitap Kaşgarlı Mahmût’un XI. yüzyılda yazmış olduğu Dîvân-ü Lugati’t-Türk adlı eseridir. Söz konusu eserden birkaç yüz yıl sonra Mısır’da...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺