Hüseyin TuralHüseyin Tural, Arapça, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Analitik Kimya, Analitik Kimya Problemleri ve Açıklamalı Çözümleri, Arap Dilinde Ezdad, Arap Edebiyatında Aruz, Arapça Gramer ve İ‘Rab Teknikleri, Enstrümental Analiz 1 olarak sayılabilir.

Hüseyin Tural kitapları; Ege Üniversitesi Yayınları, Ensar Neşriyat, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Hüseyin Tural tarafından yazılan son kitap "Arap Dilinde Ezdad", Ensar Neşriyat tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Hüseyin Tural Kitapları
0 kişi
Değerli okuyucular, günümüzde gerek eğitim kurumlarımızda gerekse özel dil kurslarında Arapça öğretilirken maalesef gramer derslerinde cümle tahlillerine, yani i’râba hiç yer verilmemekte veya çok az...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Arap Dilinde Ezdâd konusu eskiden beri dilcilerin zihinlerini meşgûl eden konulardan biridir. Günümüze kadar konuyla ilgili lehte ve aleyhte birçok kitap ve makâle yazılmıştır. Arap dilinde ezdâd'ın v...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Ülkemizde uzun zamandan beri gerek imam-Hatip Liselerinde gerekse İlâhiyat Fakültelerimizde okutulan Arapça dersleriyle ilgili, metni Arapça olan bir sarf kitabının eksikliği hissedilmektedir. İşte bu...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Meşhur tefsir ve dil âlimi Cârullah ez-Zemahşerî adlı eserinde Arap Edebiyâtının ilim dallarını 12 olarak zikretmektedir. Bunlar: Lugat ilmi, Binâ (sarf) ilmi, İştikâk ilmi, İ'râb (nahiv) ilmi, Me'ânî...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
%16 18,52 ₺ 15,56 ₺
Tükendi
%16 18,52 ₺ 15,56 ₺