Hüsrev Hatemi

Prof Dr. Hüsrev Hatemi, 1938 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Aslen Güney Azerbaycan kökenlidir. Yazar, tıp alanında ihtisas yapmış bir iç hastalıkları uzmanıdır. Birçok kurum ve üniversitede alanı ile ilgili çokça görev üstlenmiştir. Tıp profesörü olmasının yanında edebiyata da ilgisi oldukça büyüktür. Yazarlık hayatı 1962 yılında yazmış olduğu bir şiir ile başlamıştır. Prof. Dr. Hatemi, unutulmuş değerleri hatırlatmak adına hayli çabalayan kültürel bir kimliğe de sahiptir.

Yazarın edebiyata olan ilgisinin temelinde ninesinin gelenekçi yaşantısı ve kırtasiyeci olan babasının şiire olan merakı yatmaktadır. Eserlerinde daha çok kültürel varlığa bağlı kalmayı ve yozlaşmadan uzak durmayı dile getiren konuları işlemiştir. Büyük yazarları okumaktan memnun olan, sohbetlerini dahi şiir dörtlükleriyle süsleyen, iyi bir kültür araştırmacısı olan ender tıp profesörlerindendir. Eserlerinde de bu kaliteyi hissetmek oldukça mümkündür. Yazarın tüm eserlerini incelemelisin.Hüsrev Hatemi Kitapları
0 kişi
Bir “kimlik bunalımı” ve “köklerden uzaklaşma” gerçekliği içinde olduğumuz doğrudur. Kendini gündelik, politik ve kültürel hayatın her alanına sirayet ederek açığa çıkaran bu sorunun çözümü hiç de öyl...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Türklük, Türkiyelilik, biyolojik kimlik, etnik kimlik, üst kimlik, alt kimlik derken, kavramlar öylesine karıştı ki, tozdan dumandan ferman veya kimlik belgesi okunamıyor. Bu karışıklık, Osmanlı dönem...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
0 kişi
“Aşk”ın sessizlikle ilişkisi büyük bir şiir tarihi izlenilerek anlaşılabilir ancak.Sadece aşkın sessizlikle ilişkisi mi? Hayır. Oradan başlıyor Hüsrev Hatemi edebiyat yazılarına ve insana, onun meydan...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
İstanbul, İstanbul'da yaşama ve İstanbullu olmaya dair önemli bilgiler sunan İstanbul'a Dair Serisi'nin bu kitabında sevilen bir hp profesörü, muazzam bir şair, güçlü bir hafızaya sahip olan iyi bir y...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Batılılaşma akımlarından itibaren "Türk Kültürü"nün kim ve ne olduğu, aydınlarca sürekli tartışılmaktadır. Türk kültüründe İslam mı, İslamiyet öncesi Türk kültürü mü, yoksa batılı değerler mi ağırlık...
%25 20,37 ₺ 15,28 ₺
0 kişi
Yunus Emre, Türk dillerinin, Anadolu Türkçesi alt başlığının ilk büyük şairidir. Yunus Emre, kendini övmeyip kınayan, sadece davasını ve sevdiğini öven "Melâmi" mistiklerin Anadolu’daki ilk büyükle...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Ben 20. yüzyılın ilk kırk yılı biterken doğdum. Şarkıların bir kısmı yeniydi. Bir kısmı ise, sandık lekesi taşıyordu. Sonra sandık odalı evler kalmayıp herkes sitelere taşınınca, eski yeni demeden şar...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu eserde, her biri apayrı bir kıymet olan seçkin aydın ve sanatçılarımızın edebiyattan tarihe, tarihten bilime, bilimden şiire, şiirden musikye bütün kültür hayatımız üzerinde yaptıkları son derece ö...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olan Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, 1990 yılından itibaren Türk Edebiyatı dergisinde yayımlanan yazı, makale ve röportajlarını bu eserinde topladı...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Medikal Etik 11 Çeşitli Tıp Konularının Tıp Etiği İle SenteziYüce Yayımları
%21 42,00 ₺ 33,18 ₺
0 kişi
İntiharlar, bunalımlar, uyuşturucularda teselli aramalar, yıkılan aileler ve sönen ocaklar... Bunlar, çağımızda insana dair günden güne çoğalan fotoğraflar. İnsan hayatı manevi boyutunu yitirdiğ...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Hüsrev Hatemi`nin müzikle ilgili yazılarının yer aldığı Karton Kutudan Güfteler kitabının gördüğü ilgi üzerine, çeşitli dergilerde yayımlanmış, müzik ve tasavvuf ağırlıklı yazıları derlenerek okura su...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bilindiği gibi temaşa; seyretmek, gözlemlemek, izlemek gibi anlamlar taşır. “Özge Temaşa” sadece gözlem yapmak değil, önceki deneyimler okumayla elde edilen bilgiler ve kişisel yorumlar eşliğinde yapı...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
"Bu kitap, Anılar: Ömür Süvarisi'nde giremediğim bazı ayrıntıları ve yedi yıl içinde zaman zaman kaleme aldığım anılarımı içeriyor. Anılarım sadece anı olarak algılanmalı. Anı kitaplarım ne savunma ne...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Ömer Hayyam’ın dediği gibi, “Onlar meclisleri bilgilerinin ışığıyla aydınlattılar. Sonra onlar da bir efsane söyleyip uykuya daldılar.” Ömer Hayyam da eriyenler arasında çoktan beri.Hüsrev Hatemi bu k...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Cesaret kalbim, cesaret!Sustun bütün kış, ürktün kırılmaktan;Çok gerilerde kaldı derken kar,Sonra baharVe temmuz geçti.Diyor Hüsrev Hatemi “Ağustos Melali” şiirinde. Kuşlar ve Zaman, Hüsrev Hatemi’nin...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Başından sonuna kadar mistisizm ile donanmış olarak... tarih, mekanlar, kişiler -tanınmış ya da değil-, hikayeler, duygu ve düşünceler ile olağanüstü bir şekilde zenginleşmiş... İşte, "Hüsrev Hatemi'd...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Kimdi Mevlânâ ve bugüne ne söylemekteydi? Onun gerçek değerini Şeb-i Arus anmalarıyla anlayabilir miyiz? Sema gösterileri bir folklora mı dönüşüyor? Mesnevî’den beyitler popüler kültüre konu olurken M...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
Bu kitapta kültür konuları, şiir, önemli portreler ve yakın tarihimize dair yorumlarla birlikte İslâm coğrafyasının ilmine, edebiyatına, görgüsüne ve medeniyetlerine dair önemli analizler bulacaksınız...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
“1950 yılında, yani ilkokulu bitirdiğim yaz tatilinde, bazı büyüklerin kelimeler üzerinde fazla durduğuna ilk defa dikkat ettiğimde, bunu biraz yadırgamıştım.‘Kelimeler kelimelerdir o kadar. Erzurum’d...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺