İbn Ataullah El-İskenderi

İbn Ataullah El-İskenderi 13. Yüzyılda Mısır'ın İskenderiye şehrinde dünyaya gelmiştir. Mısır'da yaşamış İslam alimleri arasında yer almaktadır. 

İslam Dünyasında daha çok "Hikemü'l-Ataiyye" adlı meşhur eseriyle tanınmıştır. Fıkıh alimi olarak tanınmış daha sonra Şazeli tarikatına intisap etmiştir. Yaptığı vaazlarda ve yazdığı eserlerinde, tasavvufun en derin konularına temas etmekle birlikte, bazı sufilerin tartışmalara konu olan görüşlerine yer vermemiştir. Araştırma - İnceleme, Diğer, Edebi Eserler kategorilerinde eserler kaleme almıştır. İbn Ataullah El-İskenderi Kitapları
0 kişi
Rızık konusunda şüphe etmek, rızkı verenden şüphe etmektir.Sen kendine bir şey alacağın zaman güzel olanını seçiyorsun. Fakat Allah’a karşı hareket ve davranışlarında bu özeni göstermiyorsun.Gerçekten...
%40 18,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Kul Rabbini tanımış olsaydı O’nun yanında tedbir almaktan kaçınırdı. Bütün insanlar hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı ise tevbe edenlerdir. Dünya sahabeler in kalplerinde değil avuçlarındaydı. ...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Ülkemizde ve dünya genelinde İbn Atâullah el-İskenderî kaddesallahu sırrahu’nun el-Hikemü’l-Atâiyye adlı şâheseri, tasavvuf ve tarikat erbabının başucu kitabı olduğu gibi, Tâcü’l-Ârûs’un da olacağı; h...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
"Zahid olasın ve dünyaya gönül bağlamayasın diyeburayı ağyarın mahalli ve dert mekanı eyledi.Ta ki kederlenip üzülmeyesin...""Mücerred nasihatı kabul etmeyeceğini bildiği için de bu dünyada sana bazı...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Yağmur suları dağ başlarında değil, ancak alçak vadilerde birikir. Kibirli insanların kalpleri de bu misaldeki gibidir. Rahmet onların kalplerinden akar; alçak gönüllülerin ise kalplerinde toplanır.
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
0 kişi
Atâullah İskenderî Tasavvuf dünyasının en şöhretli simalarından birisi.Yüzlerce hikmetli sözü yanı sıra, muhtelif kişilere yazdığı bazı mektuplardan parçalar her devirde ilgi görmüştür. Sonundaki müna...
%25 29,00 ₺ 21,75 ₺
0 kişi
Bu değerli kitap, kalplerimizi ıslah edip nefislerimizi kötü ahlaktan arındırarak orada Allah sevgisini yeşertebilecek; ruhumuza, kalbimize ve aklımıza hitap ederek, hastalıklara ilaç olabilecek veciz...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Şeyhim el-Mürsi şöyle söyledi:“Allah'a yemin ederim ki, mahlukattan yüz çevirmekten daha büyük izzet ve kuvvet görmedim.”Yine onu şöyle derken işittim:“Sokakta bir köpek gördüm. Elimde bir parça ekmek...
%40 40,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
"Yenilip içilen maddi besinlerde ruhlar için azık bulunmaz.Bu tür besinler sadece bedenin gıdasıdır. Ruhların ve kalplerin azığı, görünmeyen manevi alemleri çok iyi bilen Allah'ı zikretmektir.Nitekim...
%40 30,00 ₺ 18,00 ₺
2 kişi
Bu kitap, Allah'a hakkıyla kulluk edebilmenin yol ve çarelerini gösteren en özlü tasavvuf eserlerinden biridir.Batı dilleri dâhil pek çok dile çevrilen bu değerli eser, kalbi Allah'a bağlamak ve O'nun...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Ibn Ataullah el-iskenderi (ks), Şazeliyye tarikatının, pir Ebü'l-Hasan eş-Şazeli (ks) ve halifesi Ebü'l-Abbas el-Mürsi'den (ks) sonra, üçüncü büyük şahsiyetidir. Başta el-Hikemül-Ataiyye olmak üzere,...
%15 130,00 ₺ 110,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Hikem, tasavvuf tarihinde mümtaz bir yere sahiptir.Hikem, tasavvuf literatüründe büyük bir kaynaktır.Hikem, gerçekten tasavvuf tarihimizin en nadide eserlerinden biridir.Hikem, kişiyi süfli dünyadan a...
%22 18,00 ₺ 14,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, Allah’a hakkıyla kulluk edebilmenin yol ve çarelerini gösteren en özlü tasavvuf eserlerinden biridir. Batı dilleri dâhil pek çok dile çevrilen bu değerli eser, kalbi Allah’a bağlamak ve O’nu...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
0 kişi
İbn Atâullah el-İskenderi’nin elinizdeki ölümsüz eseri, üzerine kendisinden önce hiçbir esere nasip olmayan bir yoğunlukta şerhler yazılarak hüsn-i kabule mazhar olmuştur. Camilerde, medreselerde, tek...
%23 20,37 ₺ 15,68 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki kitap; Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilirse gerçekten ona bir çok hayır verilmiştir. Bunu ancak temiz akıl sahipleri anlar. (Bakara Suresi 169) Ayeti Kerimesinin tefsirid...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺