İbn Hacer El-Askalani

İbn Hacer El-Askalani, 18 Şubat 1372 yılında Mısır'ın Kahire şehri yakınlarında dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş eğitimini babasının dostları üstlenmiştir. 9 yaşında hafız olmuştur. 12 yaşında ise babasının bir dostu ile Mekke'ye gitmiştir.

İbn Hacer El-Askalani, Mekke'de hadis derslerinin yanı sıra fıkıh, Arapça ve matematik dersleri almıştır. 20 yaşından sonra seyahat ederek gittiği şehirlerdeki bilginlerle görüşerek ilmini arttırmış ve tekrar memleketi Mısır'a dönmüş ve Mısır sultanının görevlendirmesi ile Diyarbakır'a kadı olarak gitmiştir.

İbn Hacer El-Askalani, asıl uğraşı olan hadisin yanı sıra, fıkıh ve fıkıh usulü, tefsir, lügat, edebiyat ve tarihle de meşgul olmuş Mısırlı hadis alimidir.İbn Hacer El-Askalani Kitapları
0 kişi
Günümüzde insanlık, büyük bir salgın hastalık ile karşı karşıyadır. Hadis-i şeriflerde ve kitaplarda kendisine veba ve taun denilen bulaşıcı salgın hastalıklar, insanlık tarihi boyunca zaman zaman ins...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Allahü zül Celale sayısız hamd-ü senalar; Resul-ü zîşanı Muhammed Mustafa ile Alü Ashabına sonsuz salat-u selamlardan sonra, Davudoğlu Hasanın oğlu şu aciz Ahmed der ki: Bu kitab meşhur Hadîs alimleri...
%25 200,00 ₺ 150,00 ₺
%35 17,50 ₺ 11,38 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu kitap, Buhari ile Müslim'den önce kaleme alınmış, ancak çoğunluğu günümüze kadar ulaşmamış olan en eski 8 Hadis Müsned'inde yer alan hadislerin, Kütüb-ü Sitte'de olmayanlarını (zevaidi)...
%22 140,00 ₺ 109,20 ₺
0 kişi
Sahabelerin hal tercümeleri hakkında en fazla sahabe ismi zikreden eser şüphesiz Hafız İbnu Hacer el-Askalani’nin el-İsabe fi Temyizi’s-Sahabe adlı eseridir.Bu çalışmada el-isabe adlı eserde geçen sah...
%36 55,00 ₺ 35,20 ₺
0 kişi
Erdem yolculuğu, kulun Allah'a yakınlaştığı ve onunla yakın ve derin bir ilişki kurduğu, basit fakat derin, sade faakt anlamlı bir hayat tarzıdır. Geniş ölçüde pratiklere dayanır, teorilere çok az yer...
%35 17,00 ₺ 11,05 ₺
0 kişi
Sahabe hakkında zirve kitapİbn Hacer el-Askalanî’nin kırk yılda yazdığı el-İsabe fî temyizi’s-sahabe İslam ilimler tarihinde sahabe bilgisi konusunda telif edilen kitapların zirvesidir. Gerek dayandığ...
%25 300,00 ₺ 225,00 ₺
0 kişi
Hikmet Yüklü İkili Tenbih (Uyarı) ve Tavsiyeler: -Allah'a iman ve Müslümanlara faydalı olmaktan daha faziletli bir şey yoktur. -Allah'a ortak koşmak ve Müslümanlara zarar vermekten daha kötü de hiçb...
%45 10,00 ₺ 5,50 ₺
0 kişi
Fethu’l Bari Hakkında Ne Dediler? Prof. Dr. Hayrettin KaramanHer Müslüman için ekmek ve su kadargerekli ve faydalı bir kaynak eser... Doç. Dr. Nihat HatipoğluBaştan sona sağlam bir itikat ve hassas b...
%20 1.050,00 ₺ 840,00 ₺
0 kişi
Hafız İbn Hacer el-Askalani’nin buluğu’l-Meram adlı bu eseri kendi konusunda önemli bir kaç özelliğe sahiptir. Öncelikle müellif bu eserde Ahkam Hadislerini toplamış, böylece bu dalda en iyi eserlerde...
%20 80,00 ₺ 64,00 ₺
0 kişi
Büyük islam âlimi İbn Hacer el-Askalânî'nin meşhur eserlerinden birisi olan BuluğuI Meram, gerek İslam dünyasında ve gerekse mem­leketimizde haklı bir şöhrete kavuşmuştur. Farklı dillere tercümesi ve...
%45 60,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, asırlardan beri okunagelen çok kıymetli bir eserin tercümesidir.Bu eserde, başta Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem olmak üzere, birçok İslam büyüklerinin, cennet yolunun işaretlerini...
%23 18,00 ₺ 13,86 ₺
%45 60,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Ey dünya işleriyle meşgul olup duran adamSonu gelmeyen emeller seni aldatıp duruyorEcel gelip çatana kadar bu gaflete son veremeyecek misin?Bilmiş ol ki, ölüm aniden geliverir.Kabir de amellerin sandı...
%27 18,00 ₺ 13,14 ₺
0 kişi
Hiç şüphesiz İslam'ın ilk yasama / teşri kaynağı Kur'an-ı Kerim, ikincisi ise sünnettir. Müslümanlar, Hz. Peygamber (s.a.v) döneminden günümüze kadar onun hükümlerine boyun eğmişlerdir. Bundan sonra d...
%20 85,00 ₺ 68,00 ₺
0 kişi
İbn Hacer el-Askalânî’ye ait olan bu güzel eser hadis ıstılahlarıyla ilgili en kısa ve temel eserlerden biridir. İbn Hacer’in hadis âlimlerinin yanındaki otoritesinin tartışılmaz olduğu bir gerçektir....
%35 34,00 ₺ 22,10 ₺
Tükendi
%28 32,40 ₺ 23,33 ₺
Tükendi
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺