İbn Hazm

Müslüman tezkirecilerin ağırlıklı görüşüne göre Fars asıllı olduğu söylenen İbn Hazm'ın tam adı Ebu Muhammed Ali ibn Ahmed ibn Said İbn Hazm ibn Galip ibn Salih ibn Halef Maden ibn Süfyan ibn Yezid el-FArisi'dir.

Kendi ifadesi ile İbn Hazm, 7 Kasım 994'de Rabaz-ı Muğire denilen Kurtuba'ya yakın bir mevkide doğmuştur. Güvercin gerdanlığı isimli kitabında yetişkin oluncaya kadar kadınlar tarafından eğitildiğini ve kendisine Kuran, şiir ve hüsn-i hatt eğitimi verildiğini anlatmıştır.

İbn Hazm, yetişkinlik dönemlerinde Endülüs'te siyasi çekişmeler neticesinde taht kavgaları başlamış, bu gergin siyaset ortamının getirmiş olduğu kaos döneminden İbn Hazm da ciddi şekilde etkilenmiştir.

kitaplarının Abbadi hükümdarı tarafından yakılması sonucu "Naktu'l Arus" adlı bir eser kaleme alan İbn Hazm Sevilla'dan ayrılıp Leble'ye geçti ve vefatına kadar burada yaşadı.İbn Hazm Kitapları
0 kişi
Güvercin Gerdanlığı otuz bölümden oluşmaktadır. On tanesi aşkı doğuran nedenler hakkındadır. Aşkın emarelerini, övülen ve yerilen niteliklerini anlatan diğer fasıl on iki bölümdür. Aşka içerden gelen...
%35 19,00 ₺ 12,35 ₺
0 kişi
“Benim düşünceme göre aşk, ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçalarını birleştirmesidir. Bu birleşme onların en yüksek temel öğelerinde meydana gelir. Beraberlik ve ayrılığın, varlıkları...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Ahlak ve Davranış Tarzları Nefislerdeki Ahlaki Hastalıkların TedavisiAhlak Klasikleri 3Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Bu eseri okuyup da anlatılanların içinde kendisinden mutlaka bir şeyler bulmayan tek kişi gösterilemez. Çünkü sevgi ve dostluk bütün insanların ortak duygusudur. İlk insandan son insana kadar, dünyada...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
“…halife saraylarının halıları üzerinde yürüdüm, sultanların meclislerinde hazır bulundum; ama sevgilinin sevgiliye olan görkeminden daha görkemli bir şey görmedim. Prensleri mağlup eden fatihlerin za...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Müslümanların ilimler sınıflaması hakkında ürettiği fikirler, felsefi ve dini olmak üzere iki grupta toplanabilir. İbn Hazm’ın “İlimlerin Mertebeleri” adlı bu risalesi, bize dini sınıflama geleneği iç...
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Risâle fî Elemi’l-Mevt ve İbtâlih = Ölümün Acısı Var mı? İbn Hazm, ölümün kendisinde bir acının olmadığı, ölüm esnasında çekilen acıların ölümden değil, bir takım hastalıklar ve rahatsızlıklardan oldu...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Farklı alanlara ilişkin yazdığı onlarca eserin yanı sıra polemikleriyle de meşhur olan İbn Hazm’ın, kendi dönemindeki Mâlikî fakihlerle birçok tartışması ve birbirlerine yazdıkları reddiyeler bulunmak...
%35 16,00 ₺ 10,40 ₺
0 kişi
Kitabül- Kafiye, Kitabü Nahiv (Osmanlıca)
70,00 ₺
0 kişi
Vahye dayalı dinler uyuyan toplumları uyandırmak, toplumların içinde bulunmuş olduğu yozlaşmayı, kokuşmuşluğu gidermek için dine karşı din olarak gönderilmiştir.Peygamberler kavimlerinin resmi dinleri...
%10 17,00 ₺ 15,30 ₺
0 kişi
İbn Hazm, hayatının aşk acısı bakımından en verimli devresi olan otuz-otuz beş yaşlarında kaleme aldığı Tavku’l-Hamâme ile sevgi psikolojisi alanında yüzyıllar boyu eskimeyen bir şaheser ortaya koymuş...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Ülkemizde daha ziyade Güvercin Gerdanlığı kitabıyla tanınan ve bilinen İbn Hazm, Erdemli İnsanın Yol Haritası'nda gencinden yaşlısına, öğrencisinden öğretmenine kadar herkesin ve her kesimin dikkate a...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
%10 17,59 ₺ 15,83 ₺
0 kişi
İslam dininin bir nevi teolojisi olarak nitelendirmenin mümkün olduğu kelâm ilmi inanç ile ilgili meseleleri konu edinen bir disiplin olarak h. 2. asırda ortaya çıkmıştır. Kelâm ilmini ilk kullanan si...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Bu eser, Endülüs’ün yetiştirdiği önemli ilim adamlarından İbn Hazm’a ait iki mektubun çevirisinden oluşmaktadır.İmanın Hakikati ismiyle çevirdiğimiz birinci mektup, dönemin önemli devlet ve ilim adaml...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Müslüman bir birey açısından yaşadığı hayatta en çok ihtiyaç duyacağı şeylerin başında, dünya hayatında Allah’ın razı olacağı bir hayat tarzına sahip olmak ve ahiret hayatında kurtuluşu elde ederek Ra...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
İbn Hazm; edebiyat, hadis, dinler tarihi, dilbilim gibi oldukça farklı alanlarda eserler vermiş bir şahsiyettir. Bununla birlikte onun en belirgin vasfı, onun çok yetkin bir fakih ve usûl (metodoloji)...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
İlk Müslüman filozof diye nitelendirilen Kindi, kendisinin de katkıda bulunduğu tercüme faaliyetleriyle İslam dünyasında felsefi ilimlerin teşekkülünde önemli rol almıştır. Fizik, metafizik, mantık gi...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
-Kırk Fasıl'da- Cihat Kitabı adlı bu çalışma, İbn Hazm'ın en meşhur kitabı olarak bilinen el-Muhallâ bi'l-Âsâr adlı eserindeki Kitabu'l-Cihad başlığından hazırlanmıştır. Özellikle Siyer, Hadis ve Fıkı...
%26 12,50 ₺ 9,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Zâhirî mezhebinin en büyük temsilcisi, usulcü, fakih, muhaddis, tarihçi, edip ve şair olan İbn Hazm tarafından yazılan ve birçok dile çevrilmiş olan Güvercin Gerdanlığı, aşkın nasıl ortaya çıktığı, ne...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺