İbn-i Haldun

İbn-i Haldun soylu bir ailenin çocuğu olarak 27 Mayıs 1332 yılında Tunus'ta dünyaya geldi. Erken dönemlerde ünlü hocalardan fıkıh, hadis,tesfir, mantık ve felsefe alanında eğitimler aldı. Bu derslerin dışında tabiat, matematik, şiir ve edebiyat alanında eğitimleri vardır. 

İbn-i Haldun 20 yaşlarında iken ülke yönetiminin başında olan Beni Hafs hanedanından Sultan Ebu İshak'ın katipliğine getirildi ve siyasi yaşamı başladı. Fas Emin Ebu İnan İbn-i Haldun'u bilim meclisine kabul etti.

1362 yıllıda İspanya'da olan dostu Gırnata Emiri Ebu Abdullah Muhammed'in hizmetine girdi. Bir süre sonra Kuzey Afrika'ya döndü ve Bicaye'de baş vezir oldu. 1366 yılında yönetim değişikliği ile vazifesinden ayrıldı ve kabileler arasında gezmeye başladı. ispanya'ya tekrar döndü. Siyasi tartışmaları nedeni ile ülkeden çıkarıldı ve Afrika'ya gönderildi. Siyasi yaşamın çalkantılarından usanan İbn-i Haldun İbni Selame isimli bir kaleye yerleşti. Kendisini artık tümüyle ilme ve yazmaya verdi. 

Ünlü eseri Mukaddime'yi 1374 yılında tamamladı. 1382 yılında Mısır'a gitti ve Kahire deki medreselerde müderrislik yapmaya başladı. Hicaz, Kudüs, Suriye'ye seyahat etti. İbn-i Haldun 1406 yılında Kahire'de hayata gözlerini yumdu. İbn-i Haldun Kitapları
%35 125,00 ₺ 81,25 ₺
0 kişi
İbn Haldun, kısa adı el-İber olan dünya tarihine dair kitabına yazdığı Mukaddime’siyle, dünya sosyal bilim tarihine çok ilginç teoriler ve kavramlar kazandırmış bir yazardır. Onun başka bir ilginç yan...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Bilesin ki, doktorların ve yıldızbilimcilerin ileri sürdüklerine göre, kişilerin doğal yaşam süreleri, 120 yıldır. Bu, yıldızbilimcilerine göre geçerli olan "büyük kameriye yıllar"dır. Bununla birlikt...
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Mukaddime, çok sayıda Osmanlı tarihçisi tarafından yararlanılmış bir eser olmasına karşın, yazılışından 500 yıl sonra 2. Abdülhamit “serbest görüşlerinden ötürü” kitabın okunmasını ve satılmasını yasa...
%35 11,00 ₺ 7,15 ₺
Tükendi
%28 111,11 ₺ 80,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Kendine has fikir metoduyla sonraki nesiller üzerinde derin izler bırakan meşhur tarihçi, sosyolog, filozof ve devlet adamı İbn Haldun, bu eserinde, bir kurum olarak devleti ele alıyor ve pek çok siya...
%38 16,00 ₺ 9,92 ₺
Tükendi
0 kişi
Büyük düşünür Ibn-i Haldun'un Mukaddime'sinin bilim dünyasına yaptıgı katkı, bugün bile tartışılamaz. Eserin bulunması ve çevrilmesi dünyanın her yerinde çoşkunlukla karşılanmıştır. Türkiye'de Aydınl...
%32 32,41 ₺ 22,04 ₺
Tükendi
%25 74,07 ₺ 55,55 ₺
Tükendi
0 kişi
Mukaddime ünlü İslam devlet adamı, alim, tarihçisi İbn Haldun’un 1377’de kapsamlı bir dünya tarihine giriş olarak yazdığı abidevi bir eseridir. Kitap, tarih ve sosyoloji felsefesinin genel meselelerin...
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
Tükendi
0 kişi
İbn Haldun (1332-1406), İslam ilimlerin teşekkül ve genişleme - büyüme devirlerini tamamladıkları dönemden sonra yaşamış ve eserini böyle bir kültür birikiminin üzerinde bina etmiş önemli kişilerden b...
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
Tükendi
%25 22,22 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
İki buçuk yıl kadar önceydi, 2013 Ekim ayları sularında Osmanlıca bir eser arıyordum. Transkribe edip, Türkçeye kazandırmak için. Tam o sırada Abullatif Subhi Paşa’nın bu eserine rastladım ve eserin İ...
%32 33,00 ₺ 22,44 ₺