İbn Kayyim el-Cevziyye

İbn Kayyim el-Cevziyye, 4 Şubat 1292 yılında Şam'da dünyaya gelmiştir. İlmi, alimleri severek, ilim tahsiline kendisini vererek büyümüştür. Bütün kitaplara ilgi duymuş, kitapların konularıyla bölümleriyle ilgi alanını genişletmiştir.

Zamanındaki alimlerin pek çoğuna öğrencilik etmiş Fıkıh, Tefsir, Tevhid, Arap Dili, Tarih dersleri almıştır. Hocası İbn Teymiyye'nin kitaplarını düzenlemek, geliştirmek, konularına ayırmak ve onları insanlar arasında yaymakla uğraşmıştır.

İbn Kayyim el-Cevziyye, hocası ile beraber Şam kalesinde hapsedilmiş, hakaret ve hocasının ölümünden sonra bir asaya bağlı olarak deve üzerinde dolaştırılmış işkence görmüştür. İbn Kayyim el-Cevziyye, hicri 751, Miladi 23 Eylül 1350 yılında Şam'da hayatını kaybetmiştir.



İbn Kayyim el-Cevziyye Kitapları
0 kişi
Namaz, tıpkı doktorun hastasının ateşini ölçtüğü termometre gibi insanın imanını arttırmak veya eksiltmek için uyacağı amellerin ölçüsüdür.Enes (r.a)'den; Peygamber (s.a) buyurduki: ''Kulun kıyamet gü...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
11. yüzyılın din alimlerinden İbnu'l Kayyim El- Cevziyye'nin kaleme aldığı Aşıklar, ilahi aşka ve aşıklara dikkat çekse de beşeri aşkı da yadsımayarak gündemine alıyor. Yazar, İslami bir öğreti olan "...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Zikir ve Zikrin FaziletleriKarınca & Polen Yayınları
%20 17,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Günahlardan Nasıl Korunabilirim? - 2Karınca & Polen Yayınları
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Günahlardan Nasıl Korunabilirim? - 1Karınca & Polen Yayınları
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
%26 70,00 ₺ 51,80 ₺
0 kişi
Bu kitabın konusu sabır ve şükürdür. Çünkü iman iki sınıftır; sabır ve şükür. Buna göre, nasihati kabul eden, kurtulmayı arzu eden ve saadete ermek isteyen kimsenin sabır ve şükrü ihmal etmemesi gerek...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
İbn Kayyım el-Cevziyye’nin Medâricu’s-sâlikîn beyne menâzili iyyâke na‘budu ve iyyâke nestaîn adlı bu eseri, inanç meselelerini inceleyen bir kitaptır. Burada şunu belirtmemiz uygun olur ki, günümüzde...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Kader, kaza, hikmet ve illet konuları ile ilgili olarak doğruları bilmek bir ihtiyaç belki de zaruret olduğundan böyle bir kitap yazmayı uygun gördüm.Bunun için yazıp çizdim, bazı şeyleri ekleyip bazı...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
%30 38,00 ₺ 26,60 ₺
%25 440,00 ₺ 330,00 ₺
0 kişi
Tam adı Zâdü'l Meâd fî Hedyi'l-İbâd'dır. İbn Kayyım, bu eserinde Hz. Peygamber'in sîretinden hareketle akaidi, hadisi ve fıkhı birleştiren yeni bir telif türü denemiştir. Hz. Peygamber'in sîretinden b...
%28 450,00 ₺ 324,00 ₺
0 kişi
Zikir ve Zikrin FaziletleriKarınca & Polen Yayınları
%20 23,00 ₺ 18,40 ₺
%20 23,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
İbn Kayyim'in bu kitabı, makbul, kapsamlı ve bilgiyle dolu olup Mevzuat alanında yazılan kitapların en değerlisi, bilgi yönünden onların en kapsamlısı, hacim yönünden onların en küçüğü ve sünnetle uğr...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Şeyh'ul islam el-Ensari şöyle demektedir Bu zenginlik üç kısımdır:Birinci derecede kalp zenginliğidir ki kalbin sebeplere itimat etmekten kurtulması hakkın hükmüne teslim olması ve halkla husumet etme...
%20 23,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Bu kitabın içeriği, Allah’ın isimleri ve sıfatları ile ilgili bilgiler ve­rip Kitap ve Sünnetten isimlerin delillerini ortaya koymakta ve yüce Allah’ın isimlerine iman etmenin İslam’ın temel meseleler...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Okuyucunun, Allah’ın kelamını daha iyi anlamasını ve bu konuda daha çok geniş bir perspektife sahip olmasını sağlama açısından bize bu eseri hazırlamayı nasip eden Allah’a hamd olsun. Salât ve selam,...
%20 475,00 ₺ 380,00 ₺
0 kişi
İslam ilim geleneğinde Selefî akımın verimli ve çok yönlü temsilcilerinden biri olan İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Kitâbu’r-Rûh’u, ruh gerçeği etrafında akla gelebilecek neredeyse her soruya bir cevap su...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺