İhsan Kurt

İhsan Kurt 1 Ocak 1953 yılında Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun olmuş ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek lisans yapmıştır. İhsan Kurt Kitapları
0 kişi
Her insanın, istediğinde hayat boyunca eğitimden faydalandırılması, onun ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimini destekleyecektir. Bu durum ancak bireyin eğitimle donatılmasıyla gerçekleşebilir. Birey...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Bu kitap başlı başına ne inceleme, ne araştırma, ne tahlil, ne de hatıra değildir. Bunların hepsini de kapsayan, Karakoçla olan sohbetlerimizi, röportajları da içine alan uzun yılların ürünü bir çalış...
%34 22,50 ₺ 14,85 ₺
0 kişi
Abdurrahim Karakoç son dönemde yaşamış en büyük halk ozanıdır. Onu sadece “Mihriban” şiiri gibi bestelerle tanımak ve tanıtmak ona yapılacak büyük bir haksızlıktır.Karakoç’un ‘Vatandaş Türküleri’nde p...
%28 48,00 ₺ 34,56 ₺
0 kişi
İçindekilerÇiledeki İnsanNecip Fazıl'a göre İnsan ya da Kendini Bulmaya Memur YaratıkBenNefsTefekkür ve Fikir ÇilesiAkıl ve BilgiHürriyetYalnızlıkDünya Görüşü ve Dünyaya BakışıCemiyetÇetin Geçit: Ölüm...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Zamanımızda 1915'leri kendi lehlerine canlı tutmaya çalışanların isyan işaretleri aslında 1890 öncesine dayanır. O yıllarda Anadolu'nun birçok yöresinde isyan girişimlerinde bulunan, bazılarında kendi...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Birkaç kaynağa başvurduğunda bile, bazı halkbilim araştırmacıları, halk edebiyatı uzmanları, psikolog, psikiyatrist ve eğitimciler atasözlerinin psikoloji bilimi açısından incelenmesinde faydalar sağl...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu kitap; 1908-1919 Tarihleri arasında Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in görev yaptığı Osmanlı toprakları ve çevresi etrafında Osmanlı'nın yıkılışını hazırlayan olayları, İkinci Meşrutiyet'ten 10 Nisa...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Yeniden YaşamakYeniden başlamak hayataGeçen baharla güz mevsimindeBir makas vurup kurdela gibi geçmişeYeni baştan bağlamakUmutları bir yere...Öğrendikten sonra yaşamayıYeni baştan yaşamakTanıdıktan so...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Her insan başarılı olmak ister fakat isteğine ulaşabilmesi için rasgele yapılacak olan girişimler zaman kaybının yanısıra hedeflenen mutlu sona da götürmeyecektir. O halde gerçek başarı için çok gayre...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Bireysel ya da sosyal psikolojinin bireye ve toplumlara onların sahip olduğu kültürleri doğrultusunda bakması gerektiği, kabul gören bir düşünce olmuştur. Bu düşüncelerden de psikolojik yaklaşımlarda...
%28 27,50 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Sorularla Kaygı ve Sınav Kaygısı Öğrenciler,Öğretmenler,Ana - Babalar,Sınava Giren ve Girecek olan Herkes İçin!
%15 18,43 ₺ 15,67 ₺
0 kişi
Kendinden beklenen rolleri yerine getirebilmesi ve gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için, canlılar içerisinde en fazla insanın terbiye edilmeye, yani eğitime ihtiyacı vardır. Eğitimin b...
%15 14,81 ₺ 12,59 ₺
0 kişi
Sevdanın Mektebi Türküler Üzerine Denemeler
%15 11,11 ₺ 9,44 ₺
0 kişi
Hemen hemen her Türk’ün ailesinde cephelerde yazılmış bir destan, bu destanların yazıldığı anılar veya bir defter vardır. Tarihin çok geçmişinde kalan zamanlara gitmeye gerek yok. Öyle ki Balkanlar,...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
İçinde bulunulan zamanın özelde bizi, genelde insanlığı ilgilendiren bazı olaylarının en azından doğruya en yakın olarak algılanarak yorumlanabilmesinde tarihin büyük bir rolü olduğu elbette inkâr edi...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Edebiyat, sanat ve şiir inasın düşündürmesinin yanında duygularına ve fikir gelişimine de planlı ve olgun katkılar sağlayan söz sultanlarıdır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin okuma faaliyetine k...
%15 22,22 ₺ 18,89 ₺
0 kişi
Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey Tarihin Dönek Mahallinde Bir İdam
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Yetişkin eğitiminin gereği büyük dinlerin getirdiği mesajlarda ortaya konmuştur. Çünkü peygamberler doğrudan küçük çocukları eğitmek için değil büyük insanları, yetişkinleri doğru yola, doğru davranış...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺