İlhan Arsel

İlhan Arsel Türk akademisyen, yazar, araştırmacı ve senatör. 1920 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Doktora eğitimini Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış ve ardından önce doçent sonra profesör ünvanını almıştır. Yazar 2010 yılında Amerika'da hayatını kaybetmiştir. 
İlhan Arsel Kitapları
0 kişi
Prof. Dr. İlhan Arsel’in beş yıllık araştırmasının ürünü olan Aydın ve “Aydın” ilk kez 1993 yılında yayımlandı. Prof. Dr. İlhan Arsel, bu kitabında, “akılcılığın” ve “imancılığın” tarihi inceleniyor:...
%30 42,00 ₺ 29,40 ₺
0 kişi
Aydınlanma savaşçısı Prof. Dr. İlhan Arsel’in eski gazete ve dergi sayfalarında kalan veya kendi arşivinde bulunup hiç yayımlanmamış olan makaleleri Arzu Toker tarafından bu kitapta derlendi. Arsel,...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Prof. Dr. İlhan Arsel bu kitabında, "Muhammed’in tanımladığı Tanrı" kavramını Kur’an’daki ayetlere ve hadislere dayandırarak, aklın ve bilimin ışığında inceliyor. "Muhammed’in Tanrı’dan gelme vahiyler...
%30 44,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Prof. Dr. İlhan Arsel, bu kitabında, Kur’an’da geçen ayetleri akıl süzgecinden geçirerek ele alıp, İslam şeriatının, akılcılık yerine vahiyciliğe yönelik insan türü yetiştirdiği görüşünü ortaya koyuyo...
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
“Bütün topluma Prof. Dr. İlhan Arsel’in bu kitabını okutabilseydik, bu çağda ne Refahyol iskelesine uğrardık ne din devleti durağında macera arardık.  Bu kitabı okumuş olsaydık, Atatürk Türkiye’sinin...
%30 52,00 ₺ 36,40 ₺
0 kişi
 Prof. Dr. İlhan Arsel, bu çalışmasında Kur'an'da yer alan kitaplı dinler (Yahudilik-Hıristiyanlık) hakkındaki hükümleri incelemektedir. Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şöyle:Allah Nezdinde "Hak...
%30 24,07 ₺ 16,85 ₺
0 kişi
Prof. Dr. İlhan Arsel bu kitabında bilimsellik açısından Kur’an’ı ele almaktadır. "Semavi Dinlerin ‘Kutsal’ Bilinen Kitapları" altbaşlığıyla yayımlanan dizinin bu dördüncü kitabında ele alınan bazı ko...
%30 36,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Prof. Dr. İlhan Arsel, bu kitabında, Muhammed konusunu, bizzat Muhammed’in kendi sözleriyle ve Kur’an, hadis gibi temel İslam kaynaklarından aktararak ele alıyor. Bu temel kaynaklarda yer alan Muhamme...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Prof. Dr. İlhan Arsel bu kitabında, din adamının toplumsal gelişme içindeki rolünü araştırıyor. İslamda "din adamları sınıfı" (ruhbanlık) var mıdır? İslamcılar bu konuda ne der? "Akıl" ve "İman" arası...
%30 56,00 ₺ 39,20 ₺
0 kişi
Kitapta yer alan konulardan bazıları şunlardır: •Erkeği üstün ve kadını aşağı kılmak açısından •Adem ve Havva masalının önemi•Kain ve Habil’den köleliğin kurucusu Nuh’a •İbrahim’in yalan ve kandırm...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
1 kişi
Prof. Dr. İlhan Arsel bu kitabında “İslam şeriatında ‘ırklar’ ve ‘toplumlar’ arası eşitlik ilkesinin esas olduğu” tezine karşı çıkıyor ve Hz. Muhammed’in Arap ırkını yücelttiğini, “kavm-i necip” olara...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
"... Dindar ve laik herkesin bu önemli eseri baştan sonra okumasını salık veririm... İrtica ya da gericilik denen davranışın ne kadar ‘çağdışı’ olduğu bu kitaptan apaçık anlaşılıyor. Son yılların en g...
%30 58,00 ₺ 40,60 ₺
0 kişi
Prof. Dr. İlhan Arsel bu kitabında Kur'an'ı bilimsellik açısından ele almaktadır. “Semavi Dinlerin ‘Kutsal' Bilinen Kitapları” alt başlığıyla yayımlanan dizinin üçüncü kitabında ele alınan bazı konula...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Prof. Dr. İlhan Arsel Şeriat’tan Kıssa’lar’da Kur’an’da yer alan “Kıssa”ları (masalları ve hikayeleri), tarihsel kökleriyle ele almaktadır. Şeriat’ta yer alan Kıssa’ların “büyük bir çoğunlukla Yahudi...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
İlhan Arsel, bu kitabında, Muhammedi’in Cahiliyye diye nitelendirdiği İslam öncesi dönemi, Kur’an’dan aldığı ayetler ışığında tartışmaktadır. ‘‘Muhabbed, cahil Arapları,kabile toplumu olmaktan çıkarıp...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Prof.Dr. İlhan Arsel bu kitabında eleştirel aklın ışığında Kur'an'ı ele almaktadır. Elinizdeki kitap, daha önce Tevrat ve İncil'in Eleştirisi Semavi Dinlerin "Kutsal" Bilinen Kitapları:1 adıyla yayıml...
%30 32,00 ₺ 22,40 ₺
2 kişi
Aydınlanma tarihimizin en önemli araştırmacı ve yazarlarından Prof. Dr. İlhan Arsel'in eserlerini yayımlama gururunu taşıyan yayınevimiz, bu çabasını bilimsel bir titizlikle sürdürmeye devam ediyor....
%30 34,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Biz Profesörler adlı bu kitabı İlhan Arsel, üniversitenin ve öğretim üyelerinin fikirsel ve kişisel yetersizliklerini kamuoyuna açıklamak maksadıyla yazdı. 1977 yılında üniversiteden istifa ederken şö...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Prof. Dr. İlhan Arsel, bu çalışmasında İslam kaynaklarında yer alan diğer dinler hakkındaki hükümleri eliştirmektedir. "...İslamdan başka dinlere rağbet edenler tam bir sapıklık ve ziyan içindedirler....
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
 Prof. Dr. İlhan Arsel, bu çalışmasında Kur'an'da yer alan kitaplı dinler (Yahudilik-Hıristiyanlık) hakkındaki hükümleri incelemektedir. Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şöyle:Allah Nezdinde "Hak...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺