İlhan Şahinİlhan Şahin, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bir Zamanlar Kardeştik, Mahmud Raif Efendi ve Nizam-ı Cedid’e Dair Eseri, Osmanlı Döneminde Konar - Göçerler, Tarih İçinde Kırşehir, Yağcı Bedir Yörükleri, Yıkık İmparatorluğun Yitik Çocukları : Kanal olarak sayılabilir.

İlhan Şahin kitapları; Altın Post Yayıncılık, Ayata Kitap, Eren Yayıncılık, Türk Tarih Kurumu Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
İlhan Şahin tarafından yazılan son kitap "Bir Zamanlar Kardeştik", Ayata Kitap tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

İlhan Şahin Kitapları
0 kişi
Bu eser, Osmanlı toplumunun en önemli unsurlarından biri olan konar-göçerlerin sosyal, ekonomik ve demografik tarihi hakkında kaleme alınan, bir kısmı bugüne kadar yayımlanmayan ve birbirini tamamlaya...
%26 42,00 ₺ 31,08 ₺
0 kişi
Anadolu’da Türk kültürünün temsilinde ve gelişiminde önemli bir yeri olan, bilim insanları, toplum yapısı, dinî, sosyal ve ekonomik kurumlarıyla ön plana çıkan bazı şehirlerin varlığı dikkati çeker. A...
%26 44,00 ₺ 32,56 ₺
0 kişi
3. Selim devri, Osmanlı Devleti’nin bütün müesseselerinde genel bir reform hareketine girişilen dönem olarak bilinir.Nizam-ı Cedid adıyla bilinen bu reform hareketine, bir hazırlık safhasından sonra b...
%10 14,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Osmanlı döneminde Anadolu’da sayıları on binleri aşan konar-göçer gruplar vardı. Bu grupların en önemli özelliği, hayvancılığa bağlı yaylak ve kışlak hayatıydı. Ancak söz konusu gruplar arasında hayva...
%26 90,00 ₺ 66,60 ₺
0 kişi
Türkler ve Ermeniler tam yedi asır boyunca aynı coğrafyada kardeşçe yaşadılar... Ermeniler, Türkleri kendi dindaşlarına karşı koruyucu kabul ettiler. Türkler’de Ermenileri hiçbir zaman azınlık gibi g...
%32 28,00 ₺ 19,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Yıkık İmparatorluğun Yitik Çocukları Kanal Birinci Dünya savaşında hiç bilmedikleri topraklara “Vatan” diye sahip çıkan Mehmetçiğin romanıdır. Tam yüz yıldır unuttuğumuz hatırlamadığımız yada hatırlam...
%32 13,89 ₺ 9,44 ₺