İlhan Tekeli

İlhan Tekeli 6 Kasım 1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Doktorasını yine aynı alanda yapan yazar akademik kariyerini tamamlayarak profesör olmuştur. Türkiye'nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi alanlarında çok sayıda eserleri  yayınlanmıştır.İlhan Tekeli Kitapları
0 kişi
Tarih bilimi 19.yüzyıl itibariyle üniversitelerde bir kürsü olarak yer almaya başlayınca, akademik tarihçilik de gündemde kendine yer buldu. Bu alanın uzmanları ve onların talebeleri yıllar boyunca or...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Toplu Eserlerin on dördüncüsü, İlhan Tekeli’nin değişik tarihlerde Türkiye’de yükseköğretimin tarihi konusunda yazdığı yazıları bir araya getiriyor. Bu yazılarla Osmanlı döneminde ilk yüksek okulların...
%26 48,00 ₺ 35,52 ₺
0 kişi
Bu kitap, Dünya’da sanayileşmiş ulus devletler toplumundan, küreselleşmiş bir bilgi toplumuna geçişi yaşayan günümüz dünyasında ortaya çıkan yeni yerleşme yapısını temsilde, geçmişteki kent ve kırın k...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
kinci Dünya Savaşı, tam anlamıyla bir topyekûn savaş olarak, bütün dünyayı ve hayatın her alanını alt üst etti. Bu muazzam alt üst oluşun Türkiye'de nasıl yaşandığını tahlil eden eserlerinin ilk cildi...
%25 71,00 ₺ 53,25 ₺
0 kişi
İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi çalışmalarının üçüncü cildinde İlhan Tekeli ve Selim İlkin, Türkiye’nin savaş sonrası için yaptığı hazırlıkları inceliyorlar. Eğitimdeki reform çalışmaları, sağlık alanın...
%25 64,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Türkiye’nin modern tarihini konu alan bu kitapta, Osmanlı modernleşmesinden Atatürk’ün ölümüne kadarki süreç, kronolojik olarak işlendi. Cumhuriyet döneminin modernleşme süreci ise farklı alanlara ili...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Türkiye’nin bugün geldiği nokta tam bir demokrasi krizi olarak adlandırılabilir. AKP’nin iktidarı kaybetmesinin Türkiye’nin bu demokrasi krizinden çıkması için yeterli olacağını düşünmemek gerekir. Tü...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Günümüzde, Türkiye’de karşılaşılan hemen her güçlüğün ya da çözümsüzlüğün gerisinde bir demokrasi problemi olduğunu görüyorum. Eğer bir siyasi sistem demokrasi tartışmasının önünü açmıyor, demokrasi t...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Katılımcı Demokraside bireyin özne olma ve kendine yaşam kalıpları açabilme güdülerine sadece tek bir birey olarak yerine getirmesi beklenemez. Benzer güdüleri olanlar isteklerini yerine getirmek için...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
Türkiye’nin en temel sorunlarından birisi kuşkusuz ekonomi. Son dönemde ekonomide tüm veriler ne yazık ki olumsuz. İşsizlik oranı her ay artıyor, enflasyon tüm çabalara rağmen çift hanede. Döviz fiyat...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Dünya henüz 2008 Krizi’nin etkisinden çıkamamışken, farklı bir kriz tüm ekonomileri derinden sarstı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19, bir seri ihmal ve vurdumduymazlığın da etkisiyle kısa...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın öyküsü bir başka kitapla başladı. Yiğit Gülöksüz arkadaşımız ile birlikte “Gecekondulu, Dolmuşlu, İşportalı Şehir” kitabını yazarken, kentlerimizin belirgin nitelikleri arasında saydığımız...
%22 46,00 ₺ 35,88 ₺
0 kişi
Cumhuriyet sonrasında Türkiye, şehir planlaması çevrelerinde Ankara’nın başkent olması gibi yankılar uyandıran kararlarını ünlü yabancı plancılar eliyle uyguluyordu. 1950’lere ulaşıldığında Türk planc...
%22 56,00 ₺ 43,68 ₺
0 kişi
İkinci Dünya Savaşı, sadece savaşan ülkelerin değil savaşa girmeyenlerin de ekonomisini alt üst etti. Bütün ekonomilerin savaşekonomisine dönüşmesi, topyekûn savaşın bir gerçeğiydi. Birinci Dünya Sava...
%25 59,50 ₺ 44,63 ₺
0 kişi
Günümüzde insanlığın yaşamakta olduğu çevre, bugün dünyamızın en canalıcı ve yıkıcı sorunlarını yaratarak, çok geniş bir alanı etkilemekte; en önemlisi giderek insan yaşamını tehdit eden boyutlara ula...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Tekeli’nin sosyal sistemler konusunda yaptığı çalışmalardan oluşuyor. Kitabın büyük bölümünü oluşturan "Sosyal Sistemler, Sosyal Değişme ve Yerleşme Yapısı" isimli yazı, Tekeli’nin İTÜ’de verdiği dokt...
%26 30,00 ₺ 22,20 ₺
0 kişi
Türkiye İçin Eğitim Yazıları kitabında Tekeli, bir yandan kendi öğrenim/eğitim deneyimi sırasında bir öğrenci olarak bu öğrenim/eğitim sürecine ilşkin farkındalıklarının nasıl geliştiğini, öte yandan...
%26 39,00 ₺ 28,86 ₺
0 kişi
Toplu Eserlerin on yedinci kitabı, Türkiye için Siyaset ve Demokrasi Yazıları’ndan oluşuyor. Türkiye’de işiniz bir biçimde düşünceyle ilişkiliyse, siyasetle ilgilenmekten kaçınmanız çok zordur. Türk...
%26 50,00 ₺ 37,00 ₺
0 kişi
Temel insan haklarından barınma mefhumunun en önemli bileşeni olan konut, onurlu bir yaşam hakkının gerçekleştirilmesi için merkezi bir konuma sahiptir. Türkiye gibi, inşaat sektörünün ekonomi içerisi...
%26 50,00 ₺ 37,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta İlhan Tekeli, son 40 yılı aşkın süre içinde dünyada ve Türkiye’de yaşanan dönüşümler karşısında, planlama kuramında yaşanan değişmeleri ve kendisinin planlama konusundaki düşüncesinin aşama...
%26 39,00 ₺ 28,86 ₺