İlker Parasız

İlker Parasız 1943 Yılında Kütahya’da doğmuştur.  Yazar Akademik, Araştırma - İnceleme - Kuram, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır. İlker Parasız 2015 yılında hayatını kaybetmiştir.

Yazarın başlıca kitapları; Bir Duayen ile İktisat ve Finansı Çok Boyutlu Düşünmek, Bugünkü Makro Ekonomi, 1929 Dünya Büyük Ekonomik KriziDünya Ekonomisi, Ekonomik Büyüme Teorileri, Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi, olarak sayılabilir.İlker Parasız Kitapları
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İktisatla ilgili konuların günlük yaşamımızdaki yeri her geçen gün artmaktadır. Döviz kurları, faiz oranları, enflasyon, ekonomik kriz, ihracat, ithalat, borsa, alternatif yatırım araçları hemen hemen...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Para Teorisi ve Politikası adını verdiğimiz bu kitabın temelini 1978 yılında ilk kez yayınladığımız Para Ekonomisi adlı kitabımız oluşturmaktadır. O günden bügüne para teorisi ve politikası alanında ö...
%10 49,00 ₺ 44,10 ₺
0 kişi
Kitabın planını oluştururken ülkemizde iktisat ve istikrar politikaları uygulamalarının genelde birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılabilen 9 - 11 yıllık dönemler şeklinde incelenebileceğini gördük. Y...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Para Nedir? Temel Makroekonomik Prensiplerin Gözden Geçrilmesi ve Genişletilmesi Para Arzı Teorisi Paranın Üretimi Ve Kontrolü Para Talebi Paranın Ekonomiye Aktarım Mekanizması Geleneksel Klas...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
1929 Büyük Krizi Wall Street Crashı ile patlak verdi. Yale ekonomistlerinden Irving Fisher'e göre Ekim 1929'da hisse senedi fiyatları en yüksek düzeyine ulaşmıştı. 23 Ekim'de 6 milyon hisse el değişti...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Günümüzde bir dönemin gözde büyüme teorilerinin bir hayli ötesine gidilmiştir. Bir yandan Solowun ünlü modeli tartışmaya açılırken, öte yandan içsel büyüme teorileri adı altında Yeni Keynesgil ve Yeni...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
1980'li yılların sonlarına doğru dünyada likiditenin hızla artması, 1989'dan itibaren Y. Zelanda'dan başlamak üzere dünyadaki belli başlı Merkez Bankalarının enflasyon hedeflemesi rejimine geçmeleri L...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
İİktisat yazını diğer bilim alanlarından daha çok daha hızlı gelişmekte nerdeyse her gün ekonomiyi değerlendirmek için yeni birtakım yaklaşımlar geliştirmektedir. "Yeni" her zaman "en iyi" demek değil...
%16 50,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Kitap, uzun yıllar üniversitelerde “İktisada Giriş, Mikro ekonomi, Makro ekonomi, Para politikası, Türkiye Ekonomisi, Finans, Kalkınma, Büyüme gibi iktisat ile ilgili dersler vermiş ve bizzat ekonomi...
%5 22,50 ₺ 21,38 ₺
0 kişi
1990'lı yılların başlarından beri dünyada yaklaşık 24 Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi çerçevesinde para politikası uygulamasını benimsemiştir. Bu bağlamda bir makro ekonomik uzlaşıdan söz edilmek...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Mal Piyasası– Talep ve Arz– Talep Teorisi– Arz TeorisiPiyasa Yapıları ve Firma Stratejisi– Firmanın Amacı– Tam Rekabet– Monopol– Eksik Rekabet– Modern Firma ve Piyasa Teorileri– Faktör PiyasalarıGenel...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Bütün dünyada iktisadi düşünce okullarının görüşleri "Keynes öncesi" ve "Keynes sonrası" olarak iki kitap halinde irdelenmektedir. Standart ekonomi kitaplarında, özellikle Keynes Devrimi sonrası iktis...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
5 Nisan 1994 kararlarını izleyen dönemde Kriz Ekonomisi adlı bir çalışma yapmıştık. 1 Ocak 2000 de yürürlüğe giren yüksek enflasyonu düşürme programı çerçevesinde o çalışmamızı bir hayli genişleterek...
%10 49,00 ₺ 44,10 ₺
0 kişi
Finansal piyasalar şirketlerin, hükümetlerin ve bireylerin yatırımlarını fi nan se etmek için fon akımlarını kolaylaştırırlar. Finansal kurumlar finansal pi ya saların anahtar oyuncularıdır. Çünkü fin...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Son yıllarda bilgi, beşeri sermaye, enformasyon, bilgisayar gibi yeni eko nominin alt yapısını oluşturan unsurlar; bir ekonominin temellerini oluşturan pa ra, döviz, finans, mal ve hizmet emek vb. piy...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Rekabet ekonomisi ve düzenlemelerde çözüm iktisatçılar, yöneticiler ve hukukçuların yakın işbirliğinde yatmaktadır. Ekonomi bilimindeki gelişmelerle hukuksal düzenlemeler arasındaki köprüyü kuracak bi...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Yükselen ülkelerde ve ülkemizde 1980 li yıllardan itibaren başta Dünya Bankası, IMF ve ABD Hazinesi olmak üzere Washington Kurumları'nın tavsiyeleri ve önermeleri doğrultusunda kaynak mobilizasyonunu...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Prof. Dr. İlker Parasız'a ait olan kitap, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, turizm ve mühendislik öğrencilerine ve işletmelerde yönetici konumunda olanlara yönelik olarak hazırlan...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bu kitap kalkınma ekonomisindeki birinci ve ikinci kuşak yaklaşımları dengeli bir şekilde sunarak öğrencilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.Konu Başlıkları Kalkınma Teorileri Alt Ayırım 1 Geleneksel...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺