İlknur Mavişİlknur Maviş, Akademik, Eğitim, İnsan ve Toplum kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Afazi Apraksi Dizartri, Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD) ve Kullanım Yönergesi (2 Kitap), Dil ve Biliş Bozukluklarında Terapi Etkinlikleri, GAT - 2 Gülhane Afazi Testi 2, Kekemelik İçin Terapi, Semantik Akıcılık olarak sayılabilir.

İlknur Maviş kitapları; Detay Yayıncılık, Maya Akademi Yayınları, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
İlknur Maviş tarafından yazılan son kitap "GAT - 2 Gülhane Afazi Testi 2", Detay Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

İlknur Maviş Kitapları
0 kişi
Terapi başlangıçlarında, öncelikli hedef, konuşma netliğini sağlamaktır. Belli fonem grupları çalışılırken, hedef fonemlere odaklanılarak sözcüğün anlaşılırlığı gözden kaçırılabilir. Hastanıza, öğrend...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Bu El Kitabı’nın birinci bölümünde kısaca erken dil gelişimini ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden bahsedilmekte ve envanterlerin tanıtımı yapılmaktadır. Bölüm 2’de envanterlerin uygulanması, puanla...
%10 150,00 ₺ 135,00 ₺
0 kişi
GAT’ın en önemli özelliği Türkiye'nin ilk afazi değerlendirme testi olması ve bu testi hazırlayan kişinin bir nörolog olmasıdır. Şu andan itibaren GAT–2, hastanelerin Nöroloji ve/veya Fizik Tedavi ve...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
İnmenin yaşı yoktur ama şanslısı ve şansızı vardır: şansız olanı afazi ile birlikte ortaya çıkanıdır. Afazinin hangi tipi daha iyidir diye bir soru da olamaz. Bireyde çoğunlukla motor hareketlerini kı...
%10 110,00 ₺ 99,00 ₺
0 kişi
Sözcük akıcılığı çerçevesinde semantik/fonemik ve eylem akıcılık yöntemi ile toplanmış sözcüklerin sıklıklarını belirlemek amacıyla yürütülen Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans/doktora tezlerin...
%10 100,00 ₺ 90,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın amacı, kekemeliği olan bireylerin kendilerine yönelik ve kekemelik hakkındaki algı ve tutumlarının belirlenmesi, deneysel uygulamalarla bireysel ve grup terapileri ile kekemelik şiddetlerin...
%16 18,40 ₺ 15,46 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta yer alan terapi etkinlikleri hastalık ve bozukluklar sonucunda dil ve biliş yetersizlikleri gösteren tüm çocuk ve yetişkin yaş grupları için hazırlanmıştır. Etkinliklerde yer alan sözcük, c...
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺