İlter Uzel

İlter Uzel 1944 yılında Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. 

1966-1972 yılları arasında Trabzon Askeri Hastanesinde Diş Klinik Şefi olarak görev yapmıştır. 1973 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak “Ortodonti Uzmanı” olmuştur. 1977 yılında İsviçre’ye gitmiş ve  Cenevre Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Enstitüsü ve Morfoloji Enstitülerinde çalışmıştır. GATA Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak “Deontoloji ve Tıp Tarihi” ve “Diş Hekimliği Tarihi” dersleri vermiştir. 

1979 yılında Türkiye'ye dönen yazar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalında hazırlamış olduğu teziyle doktora eğitimini tamamlamış ve Tıp Bilimleri Doktoru ünvanını almıştır. 1981 yılında Doçent olarak 1983 yılından itibaren GATA Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten yazar 1986 yılında Profesör ünvanını almıştır. İlter Uzel Kitapları
0 kişi
Bölüm 1 Derin Kapanış TedavisiBölüm 2 İlaçların Ortodontik Diş Hareket Hızlarına EtkisiBölüm 3 Ortodonti ve Göz İzleme TeknolojisiBölüm 4 Ortodontide Bağlanma Dayanımını Etkileyen FaktörlerBölüm 5 Ort...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Chapter 1 The Role Of Mesenchymal Stem Cells Derived From Teeth and Teeth Surrounding Tissues In Bone RemodelingChapter 2 Occlusion and Analysis Methods In DentistryChapter 3 Saliva: As A Diagnostic T...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Bölüm 1 Üst Çene Genişletme YöntemleriBölüm 2 Dudak Damak YarıklarıBölüm 3 Cerrahi Destekli Hızlı Üst Çene GenişletmesiBölüm 4 Ortognatik Cerrahide Ortodontik PrensiplerBölüm 5 Sınıf III Malokluzyon T...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Bölüm 1 Ortodontik Tedavide Fonksiyonel KapanışBölüm 2 Gömük Kanin Etiyolojisi, Teşhis Ve TedavisiBölüm 3 Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunda Ortodontik YaklaşımBölüm 4 Dudak Damak Yarıklarında Yapılan...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Chapter 1 Current Knowledge and Approaches For The Usage Of Platelet-Rich Fibrin In Periodontal RegenerationChapter 2 Current Management Methods of Deep Carious LesionsChapter 3 Distraction Osteogenes...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Adana Tabip Odası,kısıtlı olanaklarına karşın Çukurovalıların karşısına elinizdeki bu güzel eserle çıkıyor. "İlk Çağlardan Günümüze Çukurova Tıp Tarihi", Hitit Çağından başlayarak tüm Antik Çağdaki Ç...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
ÖNSÖZKISALTMALARI. BÖLÜMANTİK TIP'TA HASTALIK TEDAVİSİ VE ALET KULLANIMICERRAHÎ (HARİCÎ) TEDAVİLERYARA İYİLEŞMESİCERRAHÎ'NİN ORTAYA ÇIKIŞIESKİ YUNAN - ROMA TIBBIESKİ YUNAN'DA TIP TEORİLERİANTİK TIP'TA...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Anadolu Tıp Tarihi'ne Giriş, bugünkü tıbbın doğup gelişmesini sağlayan Antik Çağ Tıbbı'nı, "Anadolu Tıbbı" adıyla ele almanın daha doğru olacağım savunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu alışkanlığı yıkma...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Akademisyen Yayınevi yöneticileri, yaklaşık 30 yıllık yayın tecrübesini, kendi tüzel kişiliklerine aktararak uzun zamandan beri, ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir. Anılan süre içinde, başta sağlık...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
The directors of Academician Publishing House, have been conducting their commercial activities for a long time by transferring their 30 years of broadcasting experience to their legal entities. In th...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Akademisyen Yayınevi yöneticileri, yaklaşık 30 yıllık yayın tecrübesini, kendi tüzel kişiliklerine aktararak uzun zamandan beri, ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir. Anılan süre içinde, başta sağlık...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Bölüm 1 Anatomik Yapılara Göre Mandibulaya Ekstraoral Yaklaşım YollarıBölüm 2 Diş Hekimliğinde Deney Hayvanı Kemik Doku Çalışmalarında Kullanılan Analiz TeknikleriBölüm 3 Diş Hekimliğinde Deney Hayvan...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Bölüm 1 Molar İnsizör HipomineralizasyonuBölüm 2 Süt Dişlerinde Derin Dentin Çürüğü ve Tedavi StratejleriBölüm 3 Biyofilm ve Dental PlakBölüm 4 İnterim Terapötik RestorasyonlarBölüm 5 Çocuk Hastalarda...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Akademisyen Yayınevi yöneticileri, yaklaşık 30 yıllık yayın tecrübesini, kendi tüzel kişiliklerine aktararak uzun zamandan beri, ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir. Anılan süre içinde, başta sağlık...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Daha önce Osmanlı hekimlerinin önemli eserlerini Türkçeye kazandıran Prof. İlter Uzel, bu kez geleneksel Osmanlı tıbbının ‘iç gıcıklayıcı’ yönlerini günümüze taşıyor. Herkese tarihin derinliklerinden...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Ortodonti, Orthos = düz ve Odontos = diş kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir terimdir. Ortodontinin çeşitli tanımları yapılmıştır. Günümüzde benimsenen ortodonti tanımı şöyledir: Ortodon...
%10 9,26 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çocuğu sevk etmeden önce şunlar yapılsaydı daha iyi olurdu..Bu çocuk boşuna sevk edilmiş.Bu yayında çocuk hastaları hangi aşamaya kadar nasıl tedavi edelim , hangi aşamada nasıl sevk edelim sorular...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
Tükendi
%4 16,00 ₺ 15,36 ₺