İlyas Çelebi

İlyas Çelebi 1951 yılında Erzurum Oltu'da dünyaya gelmiştir. 1970 yılında Trabzon İmam-Hatip Okulundan, 1974 yılında ise Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olmuştur. 

Çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırladığı İslam İnancında Gayb Problemi adlı doktora tezini tamamlamıştır. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ABD öğretim görevlisi olarak atanmıştır. 1996 yılında doçent olan yazar, 2003 yılında profesör ünvanını almıştır. İlyas Çelebi Kitapları
0 kişi
İslam toplumu, Hz. Peygamber’den sonra girdiği yayılma sürecinde kadim din ve kültürlerle karşılaşmıştır. Bu süreçte, genç ve dinamik İslam düşüncesinin bu fikirlerden sağduyuya dayananları hikmet çer...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Temel İslam ilimlerinden biri olan kelam, 2. (8.) yüzyıldan itibaren, kendine has mana ve muhtevaya sahip kavramlar edinmeye başlamıştır. Başta Ebu Mansur el-Matüridi ve Ebü’l-Hasan el-Eş’ari olmak üz...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Tarihte olduğu gibi günümüzde de din insanlığın sahip olduğu ortak değerlerin başında gelmektedir. Tarihin değişik dönemlerinde inançsız bir toplum oluşturmak için yapılan baskılar gönüllerden din duy...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Anlaşıldığı üzere yeniden diriliş, hesap, cennet ve cehennem hayatıyla ilgili malumat veren Kur’an-ı Kerim, kabir hayatı ve azabına dair doğrudan bilgi vermemiştir. Kur’an’da bulunan bazı ayetlerden y...
%23 24,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
Beş Kısım ve çok sayıda bölümden meydana gelen kitabın akaid ve kelâm kısmını Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas Çelebi; ibâdet kavramı, taharet ve namaz bölümünü İslâm Hukuku Anabilim...
%28 55,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
İslami İlimlerde Metodoloji Usul Meselesi - 3 başlığı altında 2009 ve 2010 yıllarında da Kader, Kredi ve Tefsir konularında üç ayrı ihtisas toplantısı daha yapılmış olup hacim dolayısıyla Kader konulu...
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
Din, insanların dünya-âhiret saadetini sağlamak üzere Allah tarafından gönderilen ilâhî mesajlar manzumesidir. İnsanlara vahiy yoluyla tebliğ edilen bu mesajları, yaşanılan şartlara uygun bir biçimde...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
İnsanın dünyaya açılan beş penceresi vardır: Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları. Biz maddeyi ve maddenin bazı özelliklerini bu duyularımız aracılığıyla tanımaktayız. Onların emrine tel...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
İSAV tarafından 18–19 Ocak 2014 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Sabahattin Zaim Eğitim ve Kültür Merkezi’nde “Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri” konulu beşinci Tartışma...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
slam dini kategorik olarak inanç, ibadet ve ahlak olmak üzere üç alandan oluşur. İman alanı temel alan olup, diğer ikisi bunun üzerine kurulur. Sorunlu bir iman alanı sağlıklı bir ibadet ve ahlak haya...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Bütün peygamberler gibi ilâhî kitaplar da aynı amaçla gönderilmiştir. Mesajlarında ortak konular yanında birbirlerinden farklı olarak dile getirdikleri hususların olması onların gönderiliş amaç ve mak...
%10 5,00 ₺ 4,50 ₺
0 kişi
Bu çalışmamızda, İslam dininin iki asli kaynağını oluşturan Kitap ve Sünnet’in, gelecek hakkında bize bildirdiği haberleri ortaya koymak, bunları itikadi açıdan değerlendirmek, birbirine muhalif görün...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ahlak Klasikleri 6 - Ahlaku Adudüddin Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarihte olduğu gibi günümüzde de din insanlığın sahip olduğu ortak değerlerin başında gelmektedir. Tarihin değişik dönemlerinde inançsız bir toplum oluşturmak için yapılan baskılar gönüllerden din duy...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Kaderciliğin tanımı incelendiğinde farklı boyutlarının olduğu görülmektedir. Kaderciliğin tanımında geçen kişisel kontrolün pasif bir biçimde reddedilmesi, kaderciliğin kişisel kontrol boyutuna, olanl...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam medeniyetini anlamak için kuşkusuz İslamın müslüman hayatında ve tarihinde oluşturmuş olduğu etkiye bakmak gerekir. Bu etki kendisini ibadetlerde, kurumlarda, düşüncede ve manevi hayatta belirgi...
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam Düşüncesinde, aynı kaynaktan beslenen farklı metot ve sistemlere sahip birçok ekol ortaya çıkmıştır. Genel olarak bunlardan bazıları rivayet ve nakle öncelik tanıdıklar için glenekçilik, bazılar...
%32 16,67 ₺ 11,34 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser İslam Düşüncesinde Yeni Arayışlar perspektifi ile yapılan bilimsel çalışmaların üçüncüsünü oluşturmaktadır. Bu çalışmalarda ülkemizin farklı bilim dallarına mensup seçkin ilim adamları konuşma...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Temel İslam ilimlerinden biri olan kelam, 2. (8.) yüzyıldan itibaren, kendine has mana ve muhtevaya sahip kavramlar edinmeye başlamıştır. Başta Ebu Mansur el-Matüridi ve Ebü’l-Hasan el-Eş’ari olmak üz...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺