İmam Birgivi

İmam Birgivi, asıl adı ile Taki ud-Din Muhammed ibn Ali 27 Mart 1522 yılında dünyaya gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda bir alim kazasker olan İmam Birgivi, Pir Ali adlı bir medrese müderrisinin oğludur.

Aynı zamanda İmam Birgivi, Kadızade isimli Selefi reform hareketine ilham kaynağı olan Kadızade Mehmed Efendinin de hocasıdır.İmam Birgivi Kitapları
0 kişi
Birgivî, Nahiv, Avâmil, Âmil, Maʻmûl, İʻrâb
20,00 ₺
0 kişi
Osmanlı devlet-i alisi dönemi boyunca adları sayılamayacak kadar çok ilim irfan sahibi yetişmiştir. Günümüzde matbu olan ve olmayan birçok eserler vücuda getirmişler, çok gayretli çalışmalarda bulunmu...
%23 3,00 ₺ 2,31 ₺
0 kişi
Makamat Kelime Anlamı Toplu Tercümesi ve Orjinal Arapça Metni bulunmaktadır. Osmanlı devlet-i alisi dönemi boyunca adları sayılamayacak kadar çok ilim irfan sahibi yetişmiştir. Günümüzde matbu olan ve...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Hayz (regl) ve nifas (lohusalık) bahsini öğrenmek, dinin emir ve yasaklarına uyabilmek için lüzumludur. Kitabın metni, Osmanlı ulemasının büyüklerinden İmam Birgivi’nin Hanefi mezhebine göre hayz ve...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Muhakkak ki akıl ve nakil, kitap ve sünnet görüş birliği etmiştir ki dünya fânîdir, süratle harap olup yok olmaktadır. İzzeti zillettir, nimetleri azap, içecekleri ise seraptır.Ahiret yurdu ise asıl y...
%22 110,00 ₺ 85,80 ₺
0 kişi
Et-Tarikatü'l-Muhammediyye din, ahlak ve tasavvuf konularıyla ilgili çok tanınmış Arapça bir eserdir. Yazılışından günümüze kadar toplumumuzda bir başucu kitabı olarak okunmuş, okutulmuştur. Eserde Ki...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Avamil (Arapça)Fazilet Neşriyat - Arapça Kitaplar
%15 2,00 ₺ 1,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eserin müellifi Muhammed Birgivi Hazretleri, Anadolu'muzda yetişmiş ve "imam" ünvanıyla şereflenmiş büyük bir din alim. "Vasiyetname" adıyla kaleme aldığı kitap asırlar boyunca, saraydaki padişaht...
%36 35,00 ₺ 22,40 ₺
Tükendi
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkçeye aktardığımız Avamil adlı bu iki eser, yıllardan beri Arapçaya yeni başlayanlar için ders kitabı olarak kabul edilmiş ve hala günümüzde medreselerde okutulmaktadır. İmam Abdulkahir Cürcani'ni...
%16 40,00 ₺ 33,60 ₺
Tükendi
%36 14,00 ₺ 8,96 ₺
Tükendi
0 kişi
İzharul Esrar "izhâr" adıyla meşhur olan bu kitap, tıpkı Avâmil kitabı gibi, Amil, Mâmûl ve İrâb olmak üzere üç baba (ana bölüme) ayrılmıştır. Musannif Hazretleri bu eserinde; nahiv ilminin mühim mese...
90,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkçeye aktardığımız Avamil adlı bu iki eser, yıllardan beri Arapça'ya yeni başlayanlar için ders kitabı olarak kabul edilmiş ve hala günümüzde medreselerde okutulmaktadır. İmam Abdülkahir Cürcani'n...
%28 21,99 ₺ 15,83 ₺
Tükendi
0 kişi
3 kitap bir kitapda toplandı 1-Namazda Tadili Erkan; İmam Birgivi2-Namaz Rükünlarında İtidal ve İmtihan, Şeyhül İslam İbn Teymiyye3-Namazı Aceleyle Kılıp Rüku ve Secdeleri Tam Yapmamanın Hükmü; İbn K...
%35 27,00 ₺ 17,55 ₺
Tükendi
0 kişi
İzhar isimli nahiv kitabı Osmanlı imparatorluğu zamanında uzun yıllar medreselerde Arapça gramer kitabı olarak okutulmuş ve bu güne kadar da okutulmaya devam edilmiş bir eserdir. Eserde belli başlı, ö...
%30 65,00 ₺ 45,50 ₺