İmam Celaleddin Es-Suyuti

İslam alimlerinin büyüklerinden biri olan İmam Suyuti'nin asıl adı Abdurrahman olup babası tarafından da kendisine Celaleddin lakabı verilmiştir.

İmam Celaleddin Es-Suyuti, 1445 yılında Mısır'ın Asyut şehrinde dünyaya gelmiştir.Suyuti sekiz yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfzeder. Gençliğinde birçok eser okuyarak kendisini yetiştirmiş, kısa sürede hadis, tefsir, fıkıh, meani, bedi, beyan, lügat ve daha birçok alanda söz sahibi olmuştur.

Hadis ve Arapça ilimlerini devrin önemli alimlerinden biri olan Takiyuddin Şibli el-Hanefi'nin yanında kaldığı dört yıllık süre içinde okur. Tefsir, usul, meani ve diğer ilimlerin derslerini ise Allame Muhyiddin Kafiyeci'nin yanında alır.

İmam Celaleddin Es-Suyuti, ilk eserini on yedi yaşında yazarak kısa sürede halk arasında şöhret sahibi olmuştur. Özellikle hadis alanında uzmanlaşmıştır.

1486 yılında Baybarsiye Dergahı şeyliğine getirilmiş, uzun dönem bu vazifede kalmış, 1495 yılında çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmıştır. Hocalık yaptığı dönemde aynı zamanda birçok eser de kaleme alır. İmam Celaleddin Es-Suyuti, 1505 yılında Mısır'da hayatını kaybetmiştir.İmam Celaleddin Es-Suyuti Kitapları
0 kişi
Bu kitap, Şeyh İmam el-Kadı Bedruddin eş-Şiblî rahimehullah'ın "Akamu'l-Mercan Fi Ahkami'l-Can" adlı eserinin özetidir. Bunu "Laktu'l-Mercan" diye isimlendirdim ve beğendiğim şekilde telhis ettim. Bu...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Beş yüz yıl kadar önce büyük alim Suyutîtarafından Arapça olarak kaleme alınan el-İtkan fi ulümiil-Kur'an yüzyıllar boyu islam'a hizmet vermiş; Türkçe'ye ise, ancak bu gün çevrilebilmiştir. Eserin ori...
%28 120,00 ₺ 86,40 ₺
0 kişi
İmam Suyutî rahimehullah'ın "şerhu's-Sudur" adlı kitabı, İslam akidesinin önemli bir kısmını oluşturan ölüm, berzah hayatı, kabir azabı, ruh gibi konularda en geniş kapsamlı eserlerin başında gelmekte...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Allah Cinleri ve insanları ancak buna ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Kulluğun nasıl olacağının kılavuzu ise kutsal kitaplar dolayısıyla en son din olan İslam'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir...
%32 10,00 ₺ 6,80 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, Türk okuyucusunun Celâleyn tefsiri ile tanıdığı meşhur İslam bilgini Celâleddîn es-Suyûtî'nin hadis dalındaki çalışmalarının en meşhurudur. Daha önce kaleme aldığı el-Câmi'ul-Kebîr v...
%22 300,00 ₺ 234,00 ₺
0 kişi
 Kur'an-Kerim'i anlamak isteyen herkesin vazgeçemeyeceği temel kaynaklardan birisi de İmam Suyuti'nin (rh) meşhur EL-İTKAN Fİ ULUMİ'L-KUR'AN isimli eseridir. Bu guzide eserden herkesin rahatlıkla isti...
%48 16,00 ₺ 8,32 ₺
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Klasik devir Arap tarihçiliğinin son temsilcilerinden olan Celâleddîn Suyûtî’nin eseri, Hz. Muhammed’in vefatının ardından, Hz. Ebû Bekir’in halife seçilmesiyle birlikte başlayan ve böylelikle İslam t...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
Tükendi
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapçıkta, önce İmam Celalüddin es-Suyuti-kuddise sirruhu’l-ali- hazretlerinin bir risalesi yer almaktadır. Risale, yüce veli Seyyid Ahmed er-Rifai hazretlerinin, Resullullah sallallahu teala aley...
%16 4,63 ₺ 3,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Tefsir kitaplarının içinde Celaleyn tefsirinin ayrı bir yeri vardır. Celaleyn'in, çok veciz bir tefsir olmasına rağmen Kuran kelimelerini manaca kendilerine en yakın sözcüklerle açıklaması herhalde on...
30,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Hamd almlerin rabbi olan Allah’a salat ve selam onun kulu ve resulü olan sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa, ailesi ve ashabı üzerine olsun. İlgili yakinen bildiği üzere tefsir kitaplarının içinde...
%32 46,30 ₺ 31,48 ₺