İmam Cemaleddin Ebu'l - Ferec İbn Cevziİmam Cemaleddin Ebu'l - Ferec İbn Cevzi, Araştırma - İnceleme, Biyografiler, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ahmak ve Dalgınlar, Allah Aşkı, Cennetin Davetlileri, Hatırlı Satırlar, Kadınlar Kitabı Ahbaru’n-Nisa, Latifeler Kitabı olarak sayılabilir.

İmam Cemaleddin Ebu'l - Ferec İbn Cevzi kitapları; Elif Yayınları, Kahraman Yayınları, Şule Yayınları, Tahlil Yayınları, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
İmam Cemaleddin Ebu'l - Ferec İbn Cevzi tarafından yazılan son kitap "Ahmak ve Dalgınlar", Şule Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

İmam Cemaleddin Ebu'l - Ferec İbn Cevzi Kitapları
0 kişi
Kitâbu’l-Hamkâ ve’l Mugaffelîn (Ahmak ve Dalgınlar Kitabı), ahmak ve dalgın insanların komik hikâyelerini anlatarak aptallığı hicveden bir eserdir. İbnü’l-Cevzî gibi ilmin pek çok dalında önemli eserl...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Kitâbu’l-Ezkiyâ (Zekiler Kitabı) zeki insanların zeka pırıltılarıyla dolu hikâyelerini anlatarak zekâyı ve derin anlayışı yücelten bir eserdir. Peygamberler başta olmak üzere insanlığın hemen her sevi...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Bu eser, Allah aşkının en seçkin temsilcilerinin duydukları ve bizzat yaşadıkları Allah sevgisini gönüllere işliyor. Yüce Allahım, eğer sen benim cehennem korkusundan dolayı sana ibadet ettiğimi biliy...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Dingin bir ruha sahip olmak için... Büyük ruhâniyetli âlim Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzî, bu eserinde insanlığın en büyük korkusunu, bu dünyadan ayrılma ürküntüsünü giderecek ve gönülleri yatıştıracak öğüt...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Ebu Hureyre’den rivayete göre Resulullah sallallahu eleyhi ve sellem söyle demiştir: Gerçekten Allah teala şöyle buyurdu: "Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben de ona savaş ilan ederim. Kulum ban...
%26 7,90 ₺ 5,85 ₺
Tükendi
%30 13,89 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
0 kişi
Telbis, bir yandan beşerin evrensel zaaflarına, insanın kendini kandırış biçimlerine projektör tutarken; diğer taraftan "Kitab"ın dediğine uymayan pazarlıkçı dindarları yakasından tutup sarsıyor. İbnü...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
Tükendi
0 kişi
“Kardeşlerim, niyetleri düzeltmeye yönelin. Amacımız Hakk’ın yanında istikamet olsun. Selef işte bununla yükseldi ve mutlu oldular. Bugün insanların içinde bulunduğu hallerden sakının.”Bir ilim adamı...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
Tükendi
0 kişi
"Muhammed b. Yahya el-Medeni der ki: Ata'yı işittim, şöyle diyordu: "Önceleri bir erkek bir kızı sevdiğinde, bir yıl boyunca evinin etrafında dolaşırdı da bir defa gördüğünde sevincinden uçardı. Herha...
%30 8,80 ₺ 6,16 ₺
Tükendi
%30 11,11 ₺ 7,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Ebu Abdullah b. el-Arabi anlatır: Küfe’de bir yerde oturuyordum. Bir kör, hayvan ve köle tüccarının yanına gelip şöyle dedi: Ey tüccar! Benim için öyle bir merkep bul ki: Çok büyük olmasın, küçümsenec...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Şeytan’ın hilelerini, bu hilelere karşı dikkatli ve uyanık olmayı, Şeytan’ın alimlere, yöneticilere, dindarlara, sıradan insanlara ve hemen herkese nasıl sokulup onları saptırdığını çok çarpıcı örnekl...
%26 14,81 ₺ 10,96 ₺