İmam-ı Rabbani

Gerçek adı Ahmed Sirhindî olan İmam-ı Rabbani 26 Mayıs 1564 tarihinde Babür İmparatorluğu döneminde doğmuş İslam bilgini ve imamıdır. Döneminin ileri gelen imamlarından olan İmam-ı Rabbani Hz. Ömer Soyundan gelmektedir. Tasavvufa olan yakınlığı vesilesiyle, birçok öğrenci yetiştirmiş ve Tasavvufi ilmini yaymaları için hepsini Hindistan'ın değişik bölgelerine ilmi yaymaları için görevlendirmiştir. Yaşamı boyunca Ehl-i Sünnet inancıyla yaşamıştır. İmam-ı Rabbani, tarihte, iki binli yılların din bilgini ve en büyük âlimlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Birçok eser bırakmış olan İmam-ı Rabbani, bütün eserlerinde İman ve Kur-an ahlakını ve Allah'a ulaşma ve yakınlaşma yollarını yazmıştır. İmam-ı Rabbani Kitapları
0 kişi
İmam-ı Ahmed Rabbani hazretleri, Hindistan'da yetişen en büyük veli ve alim. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam’ın bekçisi, müslümanların baş tacı, müceddid, müctehid ve İslam alimlerinin gözbeb...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
İsmailağa Telif Heyeti Tarafından Türkçeye Çevrilen İmâmı Rabbâni Hazretlerinin Reddi Revâfız Olarak Bilinen Şî'âya Reddiye Kitabı.
%23 26,00 ₺ 20,02 ₺
0 kişi
İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Sirhindî İmâm-ı Rabbânî’nin muhteşem eseri, Türkiye’de ilk defa Farsça olarak Erkam Yayınlarından çıktı. Prof. Dr. Arif Nevşâhi’nin uzun bir çalışması sonucunda ortaya çı...
%15 600,00 ₺ 510,00 ₺
0 kişi
Bu eser imamı rabbani hazretlerinin güzide eseri Mektubatı şerife den seçilmiş mektupların kırık manasından oluşmuştur. İmamı rabbani hazretleri birçok zata birçok mektup yazmıştır. Aynı konuda  birço...
80,00 ₺
0 kişi
Altın silsileye mensup İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin en önemli eseri olan Mektûbât'ın tasavvuf edebiyatında da herkes tarafından kabul edilen müstesna bir yere sahip olduğu bilinmektedir. İmâm-ı Rabbân...
%23 210,00 ₺ 161,70 ₺
0 kişi
16. yüzyılda Nakşibendîyye yolunda büyük iz bırakmış, örnek ahlakı ve edebiyle günümüze kadar yaşamış İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin kıymetli bir eseridir. Talebesi Muhammed Sıddık Bedahşî tarafından de...
%23 23,00 ₺ 17,71 ₺
0 kişi
İmam-ı Ahmed Rabbani hazretleri, Hindistan'da yetişen en büyük veli ve alim. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam’ın bekçisi, müslümanların baş tacı, müceddid, müctehid ve İslam alimlerinin gözbeb...
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
İmam-ı Ahmed Rabbani hazretleri, Hindistan'da yetişen en büyük veli ve alim. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, islam'ın bekçisi, müslümanların baş tacı, müceddid, müctehid ve İslam alimlerinin gözbeb...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Bu kitap, İmam Rabbani'nin insanlığa yüzyıllardır ışık tutan muhteşem eseri Mektubat'tan seçilen metinlerden derlenmiştir. 'Kuran ve Dünnet'in yoğun olarak işlendiği mektupları bir araya getiren çalış...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Bu Mektübat, İmam-ı Rabbani hazretlerinin dostlarına yazdığı mektupların Arapçasından, Türkçemize tercüme halleridir. İnsanlardaki çeşitli isti'dat, kabiliyet ve durumlara göre: Akıllarının alabileceğ...
%30 210,00 ₺ 147,00 ₺
0 kişi
Edebiyatist Dergisi Sayı: 15 Ocak - Şubat 2018 Edebiyata İnanan, Edebiyatlar Yaşayan
11,88 ₺
0 kişi
2. CİLT (76-214. Mektuplar)Mektubatı Rabbani'nin birinci cildindeki 76. Mektuptan, 114. Mektuba kadar tercüme ve kelime manasını ihtiva eden bu eserimiz de tamam oldu. Rabbimize sonsuz hamdler olsun....
%23 65,00 ₺ 50,05 ₺
0 kişi
3. CİLT (215-269. Mektuplar)Mektubatı Rabbani'nin birinci cildindeki 115. Mektuptan, 269. Mektuba kadar tercüme ve kelime manasını ihtiva eden bu eserimiz de tamam oldu. Rabbimize sonsuz hamdler olsun...
%23 65,00 ₺ 50,05 ₺
0 kişi
4. CİLT (270-313 Mektuplar)Mektubatı Rabbani'nin birinci cildindeki 270 mektuptan 313 mektuba kadar tercüme ve kelime manasını ihtiva eden bu eserimiz de tamam oldu. Rabbimize sonsuz hamdler olsun.Eli...
%23 65,00 ₺ 50,05 ₺
0 kişi
Bir İmam-ı Rabbani kitabı. Mektybat’tan seçilmiş 199 mektup. Altınoluk dergisi, okuyucularına İmâm-ı Rabbânî’nin gönül dünyasından süzülmüş bir “Tasavvuf Çerçevesi”ni taşıyor. “Tasavvuf Çerçevesi” d...
%16 70,00 ₺ 58,80 ₺
0 kişi
Mektubatı Rabbani (2 Cilt Takım Arapça) Farklı Renk Seçenekleriyle
%45 120,00 ₺ 66,00 ₺
0 kişi
Mektubat-ı Rabbani kitabımız Ali kara hocamızın kontrol ve tashihinden geçerek harekeli olarak, Eski matbu nushaya sadık kalınarak sayfa tutar bir şekilde, yeni dizgi (Bilgisayarlı) olarak hazırlanmış...
%23 55,00 ₺ 42,35 ₺
0 kişi
Mektubat-ı Rabbani kitabımız Ali kara hocamızın kontrol ve tashihinden geçerek harekeli olarak, Eski matbu nushaya sadık kalınarak sayfa tutar bir şekilde, yeni dizgi (Bilgisayarlı) olarak hazırlanmış...
%23 55,00 ₺ 42,35 ₺
0 kişi
Bu Mektübat, İmam-ı Rabbani hazretlerinin dostlarına yazdığı mektupların Arapçasından, Türkçemize tercüme halleridir. İnsanlardaki çeşitli isti'dat, kabiliyet ve durumlara göre: Akıllarının alabileceğ...
%30 230,00 ₺ 161,00 ₺
0 kişi
Mektubat pek çok konuyu ihtiva eden çok kapsamlı ve çok yönlü bir hazinedir. İçindeki mektuplardan bir kısmı sadece velilerin anlayabileceği inceliktedir. Bir kısmı ilim ehline hitap etmektedir. Bir k...
%23 19,00 ₺ 14,63 ₺