İmam Nesefiİmam Nesefi, İslam, Meal, Tefsir ve Hadisler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Nesefi Tefsiri (10 Cilt Takım) kitabının yazarıdır. İmam Nesefi kitapları; Ravza Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
İmam Nesefi tarafından yazılan son kitap "Nesefi Tefsiri (10 Cilt Takım)", Ravza Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

İmam Nesefi Kitapları
0 kişi
İmam Nesefi'nin "Medarikü't-Tenzi'l-Ve Hakaiku't-Te'vil" adlı eseri Zemahşeri'den sonra dirayet tefsirleri içinde müstesna bir mevkiye sahiptir. Muhtasar ve Cami bir tefsirdir. Müellif kendisinden önc...
%45 750,00 ₺ 412,50 ₺