İmam Nevevi

İmam Nevevi 13. Yüzyılda yaşamış Arap hadis ve fıkıh bilginidir. 1233 yılında Şam'ın Neva köyünde dünyaya gelmiştir. İli tahsiline Kuran ile başlayan İmam Nevevi hadis, islam hukuku, dil ve edebiyat alanlarında bir çok eser vermiştir. İmam Nevevi İslam hukuku alanında dönemin ender isimlerinden biridir. Şam'da Eşrefiye Darül- Hadisi'de hocalık yapmıştır.

44 senelik yaşamında kırk'dan fazla eser veren Nevevi özel hayatı ile de örnek şahsiyetlerden biridir. İmam Nevevi'nin döneminde İslam dünyası büyük bir sıkıntı içine girmiştir. Moğol istilası ve haçlı seferleri ile İslam coğrafyasının büyük sıkıntılar yaşadığı dönemlerdi. Yaşadığı çağın insanları aydınlatma gayretine giren İmam Nevevi 1277 yılında 44 yaşında vefat etmiştir.İmam Nevevi Kitapları
0 kişi
Size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size Kitap ve Hikmeti öğreten, bilmediğiniz şeyleri de size öğreten içinizden bir Peygamber gönderdik. (Bakara:151)Okur yazar olmayanlardan, kendilerine Allah...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bu eser; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den ve selef-i salihînden gelen dualar ve zikirler, bir Müslümanın asla vazgeçemeyeceği gece ve gündüz ibadetleri, fıkhî hükümler ve ümmetin selefinin ve...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
İslam dünyasında, Kur´an-ı Kerim´den sonra en çok okunan kitap olma özelliğini kazanan ve adeta her müslüman ailenin evine giren büyük hadis alimi İmam Nevevi´nin Riyazü´s Salihin isimli bu muhteşem e...
%25 110,00 ₺ 82,50 ₺
0 kişi
Bu kıymetli eser, büyük âlim ve arif İmam Nevevi’ye [rahmetullahi aleyh] aittir. Kendisinin İslâm ahlâkı ve âdabını öğretmek maksadıyla yaklaşık 1900 hadisi on sekiz ana başlık halinde topladığı Riyâz...
%23 225,00 ₺ 173,25 ₺
0 kişi
İmam Nevevî'nin yaşadığı dönemde İslâm Ümmeti büyük bir sıkıntı ve çalkantı içerisinde bulunuyordu. Bir taraftan Haçlı saldırıları, diğer taraftan Moğol istilası yüzünden İslâm coğrafyasında büyük bir...
%45 90,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Ayetler ve hadislerle derlenen Riyazü’s Salihîn, her Müslümanın hayat ölçülerinden, yapıp yapmayacağı davranış ve amellerden, birçok gerekli konudan bahseder.Bu kitap, Riyaz's-salihin'in 372 bölümünde...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İmâm Nevevî’nin namaz, oruç, evlilik, yolculuk vb. durumlarda yapılacak zikir ve duaları sahih hadis kaynaklarından derleyip bir araya getirdiği eseri el-Ezkâr, Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir’in terc...
%30 250,00 ₺ 175,00 ₺
0 kişi
İmâm Nevevî, ana sütü kıvâmındaki Riyazü's-Sâlihîn ve el-Ezkâr gibi eserleriyle yedi asırdan beri İslâm ümmetini mânen besleyen, Kâtip Çelebi'nin ifadesiyle ''Allah'ın sırlarından bir sır olan'' pek d...
%30 55,00 ₺ 38,50 ₺
0 kişi
Bu kitaptaki hadislerin tamamı dinin en büyük esaslarından biri, alimlerin İslamın temeli olarak kabul ettikleri veya İslamın yarısı veya üçte biri gibi buna benzer özelliklerle nitelendirdikleri hadi...
%26 7,00 ₺ 5,18 ₺
0 kişi
İmâm Nevevî, ana sütü kıvâmındaki Riyazü's-Sâlihîn ve el-Ezkâr gibi eserleriyle yedi asırdan beri İslâm ümmetini mânen besleyen, Kâtip Çelebi'nin ifadesiyle ''Allah'ın sırlarından bir sır olan'' pek d...
%30 110,00 ₺ 77,00 ₺
0 kişi
Hadis kültürü bakımından kendisine çok şey borçlu olduğumuz İmam Nevevi ve onun "Riyazu's-Salihin" adlı eseri Hadis alanında müstesna bir yere ve değere sahiptir. İmam Nevevi, bu eserini bazı prensipl...
%20 23,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
1.Halifeler Tarihi / Târîhu'l Hulefâ2. El - Menhiyyat Ayet ve Hadislerle Ümmetin Sakındırıldığı Hususlar3.Riyazü’s Salihin Tercümesi4.İslam Hukukunda İkrardan Dönmenin Yargısal Sonuçları5.El Veciz - İ...
%30 600,00 ₺ 420,00 ₺
0 kişi
Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.Kim dinleri konusunda ümmetime öğretmek maksadıyla kırk hadis ezberlerse, Allah onu kıyamet gününde fakihler ve âlimler arasında diriltir.İslam âlimleri de -Allah...
%40 25,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İmam Nevevî’nin [rahmetullahi aleyh] bu eseri, içeriği ve anlatım tarzıyla Kur’ân-ı Kerîm tilavetinin fazileti hususunda kaleme alınan eserler arasında öne çıkar. Konuların hızlı öğrenilip uygulanabil...
%23 32,00 ₺ 24,64 ₺
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Okumaya ve zikretmeye en layık ve en güzel sözü indiren Allah Teala’ya hamdolsun. Özlü konuşma özelliğine sahip, kendisinden daha önce geçenlerin ve daha sonra gelecek olanların ilmi kendisine verilen...
%45 8,00 ₺ 4,40 ₺
0 kişi
İslam dünyasının hemen her bölgesinde, asırlardır âlimlerin ve ilim talebelerinin olduğu kadar, RasûlullahEfendimiz'in (s.a.v) hadislerini okuyup hayat düsturu edinmek isteyen her Müslümanın başucu ki...
%35 120,00 ₺ 78,00 ₺
0 kişi
Büyük İslam alimi İmam Nevevi’nin asırlardır ellerden düşmeyen Riyaz’üs Salihin isimli muhteşem eseri, 371 bölümden oluşan ve İslam dünyasında en çok okunan müstesna bir hadis kitabıdır.Nevevi, önsözü...
%45 90,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Büyük İslam alimi İmam Nevevi’nin asırlardır ellerden düşmeyen Riyaz’üs Salihin isimli muhteşem eseri, 371 bölümden oluşan ve İslam dünyasında en çok okunan müstesna bir hadis kitabıdır.Nevevi, önsözü...
%45 195,00 ₺ 107,25 ₺
0 kişi
Büyük İslam alimi İmam Nevevi’nin asırlardır ellerden düşmeyen Riyaz’üs Salihin isimli muhteşem eseri, 371 bölümden oluşan ve İslam dünyasında en çok okunan müstesna bir hadis kitabıdır.Nevevi, önsözü...
%45 110,00 ₺ 60,50 ₺