İmam Nevevi

İmam Nevevi 13. Yüzyılda yaşamış Arap hadis ve fıkıh bilginidir. 1233 yılında Şam'ın Neva köyünde dünyaya gelmiştir. İli tahsiline Kuran ile başlayan İmam Nevevi hadis, islam hukuku, dil ve edebiyat alanlarında bir çok eser vermiştir. İmam Nevevi İslam hukuku alanında dönemin ender isimlerinden biridir. Şam'da Eşrefiye Darül- Hadisi'de hocalık yapmıştır.

44 senelik yaşamında kırk'dan fazla eser veren Nevevi özel hayatı ile de örnek şahsiyetlerden biridir. İmam Nevevi'nin döneminde İslam dünyası büyük bir sıkıntı içine girmiştir. Moğol istilası ve haçlı seferleri ile İslam coğrafyasının büyük sıkıntılar yaşadığı dönemlerdi. Yaşadığı çağın insanları aydınlatma gayretine giren İmam Nevevi 1277 yılında 44 yaşında vefat etmiştir.İmam Nevevi Kitapları
0 kişi
Size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size Kitap ve Hikmeti öğreten, bilmediğiniz şeyleri de size öğreten içinizden bir Peygamber gönderdik. (Bakara:151) Okur yazar olmayanlardan, kendilerine All...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu eser; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den ve selef-i salihînden gelen dualar ve zikirler, bir Müslümanın asla vazgeçemeyeceği gece ve gündüz ibadetleri, fıkhî hükümler ve ümmetin selefinin ve...
%35 80,00 ₺ 52,00 ₺
0 kişi
İslam dünyasında, Kur´an-ı Kerim´den sonra en çok okunan kitap olma özelliğini kazanan ve adeta her müslüman ailenin evine giren büyük hadis alimi İmam Nevevi´nin Riyazü´s Salihin isimli bu muhteşem e...
%36 100,00 ₺ 64,00 ₺
0 kişi
Bu kıymetli eser, büyük âlim ve arif İmam Nevevi’ye [rahmetullahi aleyh] aittir. Kendisinin İslâm ahlâkı ve âdabını öğretmek maksadıyla yaklaşık 1900 hadisi on sekiz ana başlık halinde topladığı Riyâz...
%23 205,00 ₺ 157,85 ₺
0 kişi
İmam Nevevî'nin yaşadığı dönemde İslâm Ümmeti büyük bir sıkıntı ve çalkantı içerisinde bulunuyordu. Bir taraftan Haçlı saldırıları, diğer taraftan Moğol istilası yüzünden İslâm coğrafyasında büyük bir...
%45 80,00 ₺ 44,00 ₺
0 kişi
Ayetler ve hadislerle derlenen Riyazü’s Salihîn, her Müslümanın hayat ölçülerinden, yapıp yapmayacağı davranış ve amellerden, birçok gerekli konudan bahseder. Bu kitap, Riyaz's-salihin'in 372 bölümün...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
İmâm Nevevî, ana sütü kıvâmındaki Riyazü's-Sâlihîn ve el-Ezkâr gibi eserleriyle yedi asırdan beri İslâm ümmetini mânen besleyen, Kâtip Çelebi'nin ifadesiyle ''Allah'ın sırlarından bir sır olan'' pek d...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
“Allah, bizden herhangi bir şeyi işiten ve işittiği gibi de tebliğ edip başkalarına aktaran kişinin yüzünü ak etsin...” ve “Ümmetimin dinî işlerine dair kırk hadis derleyen kimseyi Allah Teâlâ fakihle...
%22 10,00 ₺ 7,80 ₺
0 kişi
Okumaya ve zikretmeye en layık ve en güzel sözü indiren Allah Teala’ya hamdolsun. Özlü konuşma özelliğine sahip, kendisinden daha önce geçenlerin ve daha sonra gelecek olanların ilmi kendisine verilen...
%45 6,00 ₺ 3,30 ₺
0 kişi
Büyük İslam alimi İmam Nevevi’nin asrılardır ellerden düşmeyen bu eseri, 371 bölümden oluşan ve İslam dünyasında en çok okunan müstesna bir hadis kitabıdır.Nevevi, önsözünde kitabını şöyle takdim ediy...
%45 30,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Büyük İslam alimi İmam Nevevi’nin asırlardır ellerden düşmeyen Riyaz’üs Salihin isimli muhteşem eseri, 371 bölümden oluşan ve İslam dünyasında en çok okunan müstesna bir hadis kitabıdır.Nevevi, önsözü...
%45 90,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Büyük İslam alimi İmam Nevevi’nin asırlardır ellerden düşmeyen Riyaz’üs Salihin isimli muhteşem eseri, 371 bölümden oluşan ve İslam dünyasında en çok okunan müstesna bir hadis kitabıdır.Nevevi, önsözü...
%45 150,00 ₺ 82,50 ₺
0 kişi
Büyük İslam alimi İmam Nevevi’nin asırlardır ellerden düşmeyen Riyaz’üs Salihin isimli muhteşem eseri, 371 bölümden oluşan ve İslam dünyasında en çok okunan müstesna bir hadis kitabıdır.Nevevi, önsözü...
%45 85,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
Riyazü’s Salihin (İyi Kimselerin Bahçeleri) İslam ümmetinin bir taraftan Haçlı seferleri, bir taraftan Moğol istilası yüzünden çok sıkıntılı olduğu ve Müslümanların dünyaya bel bağlayarak yozlaşmanın...
%32 60,00 ₺ 40,80 ₺
0 kişi
Beyan Yayınları, İslam kültürünün yeni kuşaklara ulaştırılmasına yardımcı olabilecek yeni ve farklı bir seri başlattı. İki Dil Bir Kitap adıyla yayınlanan bu seri, pek çok önemli eseri Arapça asılları...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Büyük İmam Muhyiddin Ebu Zekeriyya Yahya bin Şerefeddin Nevevi rahmetullahi aleyh, Riyazü’s-Salihin (Salihlerin Bahçesi) adını verdiği bu kitapta bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri...
%26 100,00 ₺ 74,00 ₺
0 kişi
İslâm dünyasının hemen her bölgesinde, asırlardır Mimlerin ve ilim talebelerinin olduğu kadar, Rasülullah efendimizin (s.a.v) hadislerini okuyup hayat düsturu edinmek isteyen her müslümanın başucu kit...
%26 100,00 ₺ 74,00 ₺
0 kişi
Büyük İmam Muhyiddin Ebu Zekeriyya Yahya bin Şerefeddin Nevevi rahmetullahi aleyh, Riyazü’s-Salihin (Salihlerin Bahçesi) adını verdiği bu kitapta bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri...
%26 60,00 ₺ 44,40 ₺
0 kişi
Büyük İmam Muhyiddin Ebu Zekeriyya Yahya bin Şerefeddin Nevevi rahmetullahi aleyh, Riyazü’s-Salihin (Salihlerin Bahçesi) adını verdiği bu kitapta bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri...
%26 75,00 ₺ 55,50 ₺
0 kişi
Resulü Ekrem (s.a.v) her Müslümanin ruhuna hazir birgida olsun diye Hadislerinden en az kirk tanesinin ezberlenmesiiçin emir buyurmus ve bunu yapan kimse için büyük mükafatlarmüjdelenmistir. Bir Hadis...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺