İnci Enginün

İnci Enginün 6 Ağustos 1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitede asistan olarak görev yapmıştır. 1974 yılında Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi teziyle Doçent ve sonrasında Profesör olmuştur. İnci Enginün Kitapları
0 kişi
Prof. Dr. İnci Enginün, yıllarca Türk tiyatrosuyla ilgili dersler vermiş ve yazılar kaleme alan bir akademisyen. Elinizdeki eserde, Enginün’ün önemli bir ilgi alanı olan Türk tiyatrosu ile ilgili yazd...
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
0 kişi
Tanpınar, ilk yazılarını okumamdan bu yana neredeyse altmış yıldan beri hayatımda. Bu süre hemen hemen Tanpınar’ın ömrü kadar. Onun bütün eserlerini defalarca okudum. Eserleri arasında benzerlikleri g...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
0 kişi
Halide Edib, yapacağı işleri olan bir kadındır, hayatını dolu dolu yaşamış ve günümüzün her alanında görülen başarılı kadınlara örnek teşkil etmiştir. Halide Edib’in bütün eserlerinin okunması, değerl...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
“Yıllardan beri hep yazdım. Okuduğum her şey bana yeni bir şeyler düşündü­rüyordu. Kütüphaneler, içinden fikirler fışkıran birer mekândı. Orada geçirdiğim saatler bir süre sonra yine kütüphanelere gir...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
“Benim alanım Yeni Türk Edebiyatı; fakat ben Türk edebiyatını, Türk kültürünü bütünüyle kucaklamak istiyorum. Bir kişinin yapamayacağını bildiğim halde, büyük bir açlık duyuyorum bu alanları bilmeye....
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
0 kişi
Prof. Dr. İnci Enginün, uzun yıllar yaptığı inceleme ve araştırmaları daha önce Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Mukayeseli Edebiyat, Araştırmalar ve Belgeler adlı üç kitapta toplamıştı. Çalışmaları...
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
0 kişi
Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) Prof. Dr. İnci Enginün'ün daha önce Dergâh Yayınları tarafından neşredilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı adlı kitabıyla birlikte 19 ve 20....
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Edebiyatın hemen her dalında eser veren Tanpınar, eserleriyle olduğu kadar şahsiyeti, hayat tarzı ve sahip olduğu kültürün derinliği ile yakın dönem edebiyatımızın en önemli şahsiyetlerinden biridir....
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
100’ü aşkın yazar...Kurtuluş Savaşı..ve 200’ü aşkın yazı... Halide Edip Adıvar, Adalet Ağaoğlu, Samet Ağaoğlu, Ahmet Haşim, Aka Gündüz, Oktay Akbal, Nahit Ulvi Akgün, Gülten Akın, Sabahattin Kudret Ak...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu varlığını koruyabilmek için Batı’yı örnek almağa başladığı andan itibaren, Türk aydınları Batı meselesi üzerinde düşünmeğe başlamışlardır. Ancak yeni teknik imkânlar ve müessesel...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Günümüzde hayli tartışmalı olan Mukayeseli Edebiyat alanı, Tanzimat sonrası edebiyatımızın anlaşılabilmesinde hâlâ önemli bir disiplindir. Tanzimat Devrinde Shakespeare Tercüme ve Tesirleri (1968) adl...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Türkçede Shakespeare, Shakespeare çivirileri ve etkilerini incelemektedir. Kitabın birinci bölümü İnci Enginün’ün 1968’de tamamladığı doktora tezine dayanmaktadır. 1876-1895 yıllarını içine alan Engin...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Edebiyatta hiçbir şey, metinlerin aslı kadar önemli değildir. Bu yüzden metinlerin asıllarına uygun neşirleri şarttır. Türk edebiyatı üzerindeki nice basmakalıp hüküm, metinlerle karşılaşınca yıkılmış...
%25 222,22 ₺ 166,67 ₺
0 kişi
Tanzimat Edebiyatı, 20. Yüzyıl Türk Edebiyatının bir yönünü, yani Tanzimat buyrultusu ile Türk fikir hayatına yeni bir ruh kazandıran zihniyetin yarattığı yeni bir edebiyatın oluşumunu ifade etmektedi...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
1852'de doğan ve 1937'de ölen Abdülhak Hamid tarhan, bu uzun özmrü boyunca hakkında en çok söz söylenen şair ve şahsiyetlerden biridir.Hamid,geniş bir şiir dünyası içinde yaşamak,söylemek istediklerin...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923) Prof. Dr. İnci Enginün'ün daha önce Dergâh Yayınları tarafından neşredilen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı adlı kitabıyla birlikte 19 ve 20....
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk edebiyatında gerek eserleri ve gerek devrinin olaylarına karışmasıyla önemli bir yer tutar. Roman, hikaye, makale, tiyatro, sohbet ve inceleme gibi çeşitli türlerde eser vermiştir. Hummalı bir üs...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. İnci Enginün, uzun yıllar yaptığı inceleme ve araştırmaları daha önce Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Mukayeseli Edebiyat, Araştırmalar ve Belgeler adlı üç kitapta toplamıştı. Çalışmaları...
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Abdülhak Hamid Tarhan şöhretini şair olarak yapmış olmakla birlikte çok sayıda tiyatro eseri de yazmıştır. Hem tiyatromuzun gelişmesi hem de dünden bugüne fikir hayatımızı anlamak için Hamid’in tiyatr...
%25 17,59 ₺ 13,19 ₺