İnci San

İnci San 27 Haziran 1936 yılında Ankara’ da doğdu. Mimar Kemal ilkokulunda ilköğretim öğrenimini tamamladı.  Ankara Kız Lisesinde ise lise öğrenimi tamamladıktan sonra 1971 yılında Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1965 tarihinde aynı fakültenin Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünü bitirdi. 

Hacettepe Üniversitesine sanat tarihi asistanı olarak girdi. 1971 yılında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1974’ te  “Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı.  1994- 1995 öğretim yılından başlayarak AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Öğretimi Anabilim dalı başkanlığı görevini aldı.İnci San Kitapları
0 kişi
Sanatlar eğitiminde ve sanatlar eğitimbilimi alanında, öğretilecek olan sanatın kendisi mi, yoksa asıl amaç sanatlar yoluyla insanın eğitilmesi mi sorusunun tartışılmasıyla başlayan bu kitapta, önce s...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
1985 yılında ilk olarak gerçekleştirilen “Drama” buluşmaları bir süre seminer olarak adlandırılmıştır. 1. Uluslararası Eğitimde Dramatizasyon Semineri olarak adlandırılan ilk buluşmanın İngilizce olar...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
1985 (1.), 1987 (2.) ve 1989 (3.) yıllarında düzenlenen uluslararası eğitimde yaratıcı drama buluşmalarındaki yaşantılar sonucunda kurulan Çağdaş Drama Derneği’miz kurulduğu 1990 yılından sonra kurums...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
Genç okurlar ve öğrenciler, bu kitapta, sanatlara nasıl ve hangi açılardan bakılacağının, sanatın alımlanmasının ve sanatbilimin çeşitli kuramlarının yanı sıra; dürtü, iti, güdü, imge, simge, imgelem,...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Sanatla eğitimin önem ve etkililiği yaratıcılık ve yaratıcı beyin açısından incelenirken, dizgesel bakımdan bir kolaylık olmak üzere, alandaki belli başlı iki anlayış olan sanat yoluyla eğitim ve sana...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
İnci San’ın üzerinde sürekli durduğu ve vurguladığı “tümel ya da bütünsel sanatlar eğitimi ve sanatlar eğitim bilimi” anlayışının giderek sanat eğiticilerinin üzerinde uzlaştığı ve kabul ettikleri bir...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Sanat dallarının etkileşiminin yaratıcı dramada önemli oluşu kadar, diğer bilimsel ve yarı bilimsel disiplinlerin de yaratıcı drama eğitim biliminde yer alması söz konusudur. Sosyal bilimler, doğa bil...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺