İoanna Kuçuradiİoanna Kuçuradi, Ahlak Felsefesi, Başvuru Kitapları, Deneme kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 2007 Dünya Felsefe Günü, Ahlak Etik ve Etikler, Barışın Felsefesi, Dünya İslamiyet Demokrasi, Etik, Nietzsche ve İnsan olarak sayılabilir.

İoanna Kuçuradi kitapları; Ayraç Yayınevi, Kadim Yayınları, Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı Yayınları, Remzi Kitabevi, Tarihçi Kitabevi, Türkiye Felsefe Kurumu aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
İoanna Kuçuradi tarafından yazılan son kitap "Ahlak Etik ve Etikler", Türkiye Felsefe Kurumu tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

İoanna Kuçuradi Kitapları
0 kişi
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana göze batan siyasal olayları oluşturan eylem ve kararlara, yaygınlık kazanan düşünce-sanat akımlarıyla moral ve toplumsal akımlara bakılırsa, çağdaş kültürün en belirgi...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
"İnsan haklannın neyin istemi olduklarını, aynı zamanda da bu istemi kime yönelttiklerini biliyorsak, her an herkesçe herkes için neden korunması gerektiğini de bilmiş oluruz. Bunu biliyorsak, aynı za...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Schopenhauer ve İnsan, özellikle insan-kişi ayırımı üzerinde yapılmış bilimsel bir çalışmadır.İnsan, toplum teki olarak değil de kişi olarak ele alındığında ve kişi başarıları insan başarılarından ayı...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Kitap, İoanna Kuçuradi'nin Uludağ Üniversitesinin Eğitim Fakültesi öğrencilerine yaptığı üç konuşmadan oluşuyor.Temelini yazarın bir bütün olarak felsefe görüşünde bulan bu Konuşmalar, sürekli gündemd...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Nietzsche'nin, yüzyirmi-yüzotuz yıl önce, insanlar ve değerlerle, çağı ve çağımızla ilgili söylediklerini doğru anlayabilmek, onun bütün yazdıklarını birbiriyle ilgilerinde okumayı gerektiriyor.Böyle...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu Etik 1970lerin başında ilk yayımlandığı sıralarda, etik sorunlarla uğraşmak bugün olduğu gibi moda değildi. Geçen yirmibeş-otuz yılda etik, felsefede en çok uğraşılan alanlardan biri oldu, çeşitli...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
İoanna Kuçuradi, insan hakları ve hukuk-devlet- siyaset felsefesi yazılarını bir araya getirdiği bu kitapta, özellikle felsefi bilgiyle temellendirilmiş açık bir insan hakları kavramının önemi üzerind...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Çocukluğumuzda hediye paketlerini özenle katlar ve tekrar kullanmak için saklardık. Gömlek yakaları ters çevrilir, gömlekler yenilenirdi. Çoraplar onarılır, trikolar örülür, ayakkabılara pençe yapılır...
%20 27,50 ₺ 22,00 ₺
0 kişi
İoanna Kuçuradi’ye göre, şiir çevirisinde başka bir dilde iletilmesi istenen, şiirin anlamı vesesidir Ozan, göstermek-tanıtmak için iletmek istediğini –anlamı– kurduğu imgelerle, Sözcüklerden kurduğu...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
1 kişi
Son yıllarda ‘etik’ sözcüğü moda olduğu halde, bu sözcüğü kullananlar ondan farklı farklı şeyle anlıyor. Böylece aynı “şeye” farklı adlar, farklı “şeylere” de aynı ad verilmiş oluyor. Bu da, değer sor...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
2007 Dünya Felsefe GünüTürkiye Felsefe Kurumu
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Bu kitap iki tür yazıdan oluşuyor. Bir kısım yazılar Kant'ın bazı kavramları ile düşünceleri üzerine yoğunlaşıyor, yaygın anlama biçimleriyle hesaplaşıyor veya onlara yeni bir ışık tutuyor ve Kant'ın...
%25 27,00 ₺ 20,25 ₺
0 kişi
Yirmibirinci yüzyılın başında, bir yandan insan haklarını koruma çabaları bütün dünyada artıyor, ama diğer yandan insan haklarına açık ve örtük tehditler gitgide çoğalıyor, güvenlik adına insan haklar...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Volume 13: Philosophy Facing World Problems
%25 85,00 ₺ 63,75 ₺
0 kişi
Bu kitap Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonu’nun (FISP) Felsefe Eğitimi Komitesinin çalışmalarının bir ürünüdür. Burada yayınlanan bildirilerin çoğu Komite üyeleri tarafından hazırlanmıştır; d...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
"Modernleşmeci paradigma bu yüzyılın başlarında su götürmez bir gerçeklikmiş gibi görünüyordu. Ne var ki çağ, bu paradigmanın öngörülerinin doğru çıkmadığına dair bir konsensusla bitiyor. Bilimsel, te...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ilanından bu yana geçen elli yılda, "insan hakları" sayılanların sayısı gitgide artıyor; insan hakları, uluslararası tartışma gündeminde yer alan "kültürel kimlikl...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Aynı insanların, aynı eylemlerin, aynı olayların, aynı durumların farklı şekillerde değerlendirilmesi insan dünyasının bir olgusudur.Bu olgu kimi düşünürleri "değerlerin göreli olduğunu" ileri sürmeye...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir yazın yapıtının doğru yani amaca ulaştıran değerlendirilmesi üç ana aşamadan geçer. İlk ve onsuz edilemeyecek adım, yapıtı anlamaktır... Değerlendirme etkinliğinin ikinci aşaması, bir yapıtı kendi...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Mengüşoğlu'nun felsefî antropolojisinin çağdaş antropolojiler arasında çok özel bir yeri vardır. Önemi, onun, metafizik yönden yüklü pek çok kavramı ustalıkla bir yana iterek ve insanı fenomenlerine d...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺