İsmail Bakanİsmail Bakan, Akademik, İş Dünyası, İş Yönetimi kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Girişimcilik ve Girişimcilikte Seçme Konular, Kariyer Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Liderlik , Lojistik Yönetimi, Yöneticiler İçin Başarı Stratejileri, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları olarak sayılabilir.

İsmail Bakan kitapları; Alfa Aktüel Yayınları, Beta Yayınevi, Gazi Kitabevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
İsmail Bakan tarafından yazılan son kitap "Örgütsel Bağlılık - Örgütsel Stratejilerin Temeli", Gazi Kitabevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

İsmail Bakan Kitapları
0 kişi
İçindekiler 1-insan kaynakları yönetimine kavramsal yaklaşım2-insan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonları3-insan kaynakları planlaması4-iş analizi ve iş...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Birinci Bölüm: Yaratıcılık ve Yaratıcılık Yönetimi İkinci Bölüm: Stres ve Stres Yönetimi Üçüncü Bölüm: İşletmelerde Zaman Yönetimi Dördüncü Bölüm: Personel Güçlendirme-Empowerment: Çağdaş Bir Yön...
%15 68,00 ₺ 57,80 ₺
0 kişi
İçindekiler: 1.Örgütsel Bağlılık ve İlişkili Kavramlar2. Örgütsel Bağlılığın Önemi3.Örgütsel Bağlılığa İlişkin Sınıflandırmalar ve Yaklaşımlar4.Örgüte Bağlılığın Belirleyicileri5.Örgütsel Bağlılığın S...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Girişimcilik ve Girişimcilikte Seçme Konular Gazi Kitabevi
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
LiderlikGüncel Konular ve YaklaşımlarGazi Kitabevi
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Kitapta; öncelikle lojistik ve lojistik yönetimi kavramları kavramsal anlamda ele alınmış daha sonra temel lojistik faaliyetler, lojistik yönetiminde dış kaynak kullanımı, lojistik maliyetler, lojisti...
%15 29,50 ₺ 25,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüz iş dünyasında yaşanan değişim ve yenilikler örgütleri de etkisi altına alarak piyasadaki rekabetin yapısını da değiştirmiştir. Çalışma yaşamında bu değişimin hızını yakalamak, çağa ayak uydura...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
%10 25,46 ₺ 22,92 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüz bilgi toplumunda hız ve kaliteye verilen önem arttıkça, pek çok sektörde işe yaklaşım, düşünce ve iş modellerinde köklü değişimler görülmektedir. Bu değişimler insan kaynaklarını firmaların re...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺