İsmail Çalışkanİsmail Çalışkan, Alternatif Tıp, Anne - Baba Kitaplığı, Başvuru Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bana Adını Söyle En Güzel Çocuk İsimleri ve Çocuk Hastalıkları Rehberi, Hasan Basri Çantay, Kur’an’da Din Kavramı, Kırlangıç Ağıdı, M. Esed’in Kur’an Mesajı’nın Tahlil ve Tenkidi, Muhammed Esed ve Düşünce Dünyası olarak sayılabilir.

İsmail Çalışkan kitapları; Ankara Okulu Yayınları, Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Yayınları, Nüve Kültür Merkezi, Romantik Kitap aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
İsmail Çalışkan tarafından yazılan son kitap "Hasan Basri Çantay", Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

İsmail Çalışkan Kitapları
0 kişi
Çocuğa verilecek isim, belirli bir güzellik ve anlam taşımalıdır. Çünkü isim, belirli bir güzellik ve anlam taşımalıdır. Çünkü isim, kişi için bir nevi kimlik görevi de üstlenmektedir. Anne ve babanın...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
İnsanın bilgi kaynakları farklıdır, vahiy de bunlardan birisidir. İslami telakkiye göre Kur’an, bilgi kaynaklarının başında gelir. Bu yüzden Müslümanlar, onun hakkındaki her tür ilmi faaliyete büyük ö...
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
Kur’an’da şeriat kelimesi, çok az ama oldukça kritik noktalarda kullanılmıştır. Kur’ani anlatım tarzında olaylar, farklı ifade ve biçimlerle insana sunulur. Yüce Allah’ın insanla olan ilişkileri, insa...
%23 22,00 ₺ 16,94 ₺
0 kişi
Kur’an bütün peygamberlerin aynı dini (İslam) getirdiğini söyler. O, o güne kadar olup bitmiş tarihi yeniden başlatma iddiası ile değil, geçmişin bir devamı olduğunu söyleyerek geleceğe yeni bir yönel...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Bu kitabın konusu tefsir usûlünün ne olduğunu anlatmaktır; hedefi ise anlama ve yorumlamaya esas olacak tefsir teorisini, metodolojiyi ortaya koymaktır. Bunu yaparken tefsir usûlüne yardımcı olması ba...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Kırlangıç Ağıdı, alnımıza yazılan yazan yazgısının zekatı, kalemimizden dökülen kelamın borcu... Kırlangıç Ağıdı, çocuklar gülsün diye yola çıkmış yazarların kitabesi… Bir makale yazısı yazmaya niyet...
%15 38,00 ₺ 32,30 ₺
0 kişi
Hasan Basri Çantay, çok yönlü bir insandır. Türkiye’de dil, edebiyat, sanat, dini ilimler alanlarındaki eserleri ve siyasi mücadelesi ile ciddi hizmetler yapmış, iz bırakmış bir şahsiyettir. Onu anlam...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Muhammed Esed, katı bir dinî gelenekten gelmiş, gençliğinde dinsel bunalımlar yaşamış, felsefî ve siyasî ideolojilerde, dinî oluşumlarda kurtuluş aramış, sonunda İslam’da karar kılmıştır. Serüven bu a...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Muhammed Esed'i anlamak, İslâm dünyasının yakın tarihini, geçirdiği değişimleri ve 20. yüzyılda Müslümanların gündemindeki konuları bilmek; İslâm düşüncesinin son iki yüzyılda aldığı mesafeye bir nebz...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam tarihi boyunca çeşitli sosyal ve psikolojik ortamlarda oluşan siyasi düşünceler tefsirde de yankı bulmuş ve gitgide kökleşmiştir. Ondört asırlık süreçte siyasi düşünce ve yapılanma büyük değişim...
%28 44,00 ₺ 31,68 ₺