İsmail Cingöz

1970 Adana/Feke İlçesinde doğmuş, Babasının görevi nedeniyle ilk, orta ve lise öğrenimini Hatay-Dörtyol’da yapmıştır. 1989-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde “yönetici, idareci, istihbarat, araştırma ve adli bilirkişi” alanları başta olmak üzere, çeşitli birimlerde, birçok ilde görev yapmış ve kendi isteği ile emekli olmuştur.

Memuriyeti döneminde; mesleki bilgilerini arttırma amaçlı olarak Anadolu Üniversitesi, Jandarma Meslek Eğitimi Programı ile Ön Lisans öğrenimi görmüş, Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme dalında yapmıştır. Anadolu Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dalında ikinci lisans öğrenimini yaparken (3. Sınıfta) Yüksek Lisans sınavını kazanmıştır.

Eylül 2013 döneminde Turgut Özal Üniversitesi’nde başlamış olduğu “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans” eğitimini 24 Kasım 2015’te “Türkiye Suriye İlişkilerinin Dönüşümü: Arap Baharı ve Hatay Faktörü” konulu Tez Çalışması ile tamamlamıştır.

Özellikle Ortadoğu-Suriye başta olmak üzere; Kıbrıs-Doğu Akdeniz, Balkanlar-Bulgaristan, Yurtdışı Türkleri ve uluslararası ilişkiler alanında çalışmalar yapmakta olup bu eksende Konferans, Sempozyum, Panel ve Çalıştayda bildiri sunumu yapmış, seminer vermiş, makale yayınlamış, yayınlanmış kitap ve dergilerde bölüm yazmıştır. Yazıları yurtiçi ve yurt dışında çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında da zaman zaman yayınlanmıştır. Bazı ulusal ve bölgesel TV’lerde Ortadoğu ve Suriye olayları hakkında Strateji ve Gündem değerlendirmeleri için canlı yayın programlarında yer almıştır.

13 Eylül 2017’den itibaren “Ticari Hayat Gazetesi” nde haftalık köşe yazarı olarak yazmaktadır.

Halen; Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği BULTÜRK Ankara Temsilcisidir.

Aynı zamanda;

-Türk Dünyası Parlamenterler Birliği, Türk Dünyası Çocukları Basın Kulübü Kurucu Başkan,

-Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM),

-Ankara Batı Trakya Türk Birliği Derneği,

-Türkiye Emekliler Derneği (Çankaya Şubesi),

Başta olmak üzere çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında üyelikleri vardır.

Yayınlanmış Bazı Eserleri;

1. “Türkiye Suriye İlişkilerinin Dönüşümü: Arap Baharı ve Hatay Faktörü”, Yade Akademik Yayınları, 2018, Ankara.

2. “Türkiye Gündem Değerlendirmeleri (Ortadoğu-Doğu Akdeniz-İran)”, Berikan Yayınevi,2020, Ankara.

3. “Bulgaristan Türkleri, 1989 Göçü, Geri Dönüşler ve Çözüm Bekleyen Sorunlar” Bulgaristan Türklerinin Büyük Göçü, 19-22 Haziran 2014, 2.Bulgaristan Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss.68-75, Ed. Hasine Şen, Akademi Matbaa, İstanbul.

4. “Arap Baharı’nın Suriye’ye Sirayeti ve Suriyeli Sığınmacılar Sorunu” Yeni Türkiye Dergisi, Ortadoğu Özel Sayısı VI, S. 87, ss.700-714, Ocak-Haziran 2016, Ankara.

5. “Bulgaristan’da Türk Tarihi, Pomaklar ve Yaşanan Göçler” Biga’da Pomaklar Dergisi, S. 2, ss. 51-57, Şubat, 2017, Biga/Çanakkale.

6. “Perslerden Günümüze İran”, Siyasetİst Dergisi, S.2, ss.40-46, Mart 2018, İstanbul.

7. “Tarih Süzgecinde Kıbrıs Sorunu ve Münhasır Alan Tartışmaları”, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB), Parlamenter Bakış Dergisi, S. 5, ss. 56-66, Ekim-Kasım-Aralık 2019.

8. “Balkanlar’da Türk Tarihi ve Göç Süreci”, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB), Parlamenter Bakış Dergisi, S. , ss. 30-53, Ocak-Şubat-Mart 2020.

9. “Balkanlarda Türk Varlığı ve Türkiye-Bulgaristan İlişkileri”, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği (TDPB) Türk Dünyası ve Türk Dış Politikası Çalıştayı Sonuç Raporları, ss. 74-86, 13.06.2017, Ankara.

10. “Mimar Sinan”, Unutulmaya Yüz Tutan 100 Türk Büyüğü, Hazırlayanlar; Behiye YILMAZ, Hasan HALAKAÇAYIR, Kitap Otağı Yayınevi, C. 3, ss. 193-212, 2019, Ankara. (Türk Dünyasından 80 yazarlı eser)İsmail Cingöz Kitapları
0 kişi
Her sabah uyandığımızda gazete ve televizyon kanallarına baktığımızda sosyal medyaya göz attığımızda Ortadoğu, Kuzey Afrika, İran, Kafkasya, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'deki yaşanan birçok siyasi gelişm...
%20 45,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
“Arap Baharı” olaylarının Suriye’ye sirayeti ile Mart 2011’den itibaren yaşanan otorite boşluğundan istifade ederek örgütlenmeye başlayan diğer kesimler gibi Suriye Türkmenleri de örgütlenme gayreti i...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺