İsmail Doğan

Akademisyen, Sosyolog ve Yazar olan İsmail Doğan, Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra, Lisans ve Lisansüstü Öğrenimini Ankara Üniversitesi'nde yapmıştır.

Prof. Dr. İsmail Doğan, Ankara Etlik Lisesi'nde üç yıl öğretmenlik sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır.

Eğitim Sosyolojisi Bilim Dalında Üniversite Doçenti olan İsmail Doğan, Nisan 2002'de aynı alanda Ankara Üniversitesi'nde Profesörlüğe yükselmiştir.

Haziran 2010 tarihinden itibaren yazar İsmail Doğan'ın 200'ün üzerinde telif makale ve incelemesi ile 12'si Fransızca, 9'u da Osmanlıca, olmak üzere yaklaşık 21 adet makale çevirisi ve 25 adet kitabı bulunmaktadır.İsmail Doğan Kitapları
0 kişi
Bu kitap, “Eğitimin Sosyal ve Tarihî Temelleri”ne vakfedilen uzun yılların tecrübe ve birikiminin bir ürünüdür. Prof. Dr. İsmail Doğan, bu çalışmasında, eğitim sosyolojisinin teorik ve kavramsal boyut...
%8 37,00 ₺ 34,04 ₺
0 kişi
Bu kitapta Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal sorunları, sosyolojinin kuramsal yaklaşımları üzerinden sunulmaktadır. Eski Türk toplumlarının (İslamiyet öncesi ve Osmanlı özeli ile) toplumsal ve kültüre...
%10 63,00 ₺ 56,70 ₺
0 kişi
Kafkasya’daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar
%15 58,00 ₺ 49,30 ₺
0 kişi
Eğitim tarihi, eğitimin farklı kültür ve medeniyetlerden aldığı etki ve deneyimleri tarihsel dönemler ekseninde ele alan bir disiplindir. Böyle bir tanım denemesi bu bilim dalına özgü bir tezin varlığ...
%8 46,00 ₺ 42,32 ₺
0 kişi
Bu çalışma, “Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri (ESTT) Anabilim Dalı”na vakfedilen uzun yılların tecrübe ve birikiminin bir ürünüdür. Eğitimi, Tarih, Felsefe ve Sosyoloji disiplinlerinin tecrübe ve t...
%8 44,00 ₺ 40,48 ₺
0 kişi
Türk kültürünün tarihsel ve sosyolojik tecrübesi bu kitabın temel problemi olarak alınmıştır. Çünkü tarihsel ve sosyolojik boyut göç ve kültürün iki temel ayağını teşkil eder. Bu bağlamda göçün toplu...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Nogay DestanlarıTürk Dil Kurumu Yayınları
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Bu çalışma İstanbullu genç bir hanımın 1895 yılı Nisan ayında Bursa ve çevresi (Hüdavendigar Vilayeti) ne yaptığı seyahat notlarını içermektedir. Dolayısıyla kitap bir seyahatnamedir. Ama bu eseri ben...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
"Türk ailesi" deyimi toplumsal anlam ve içeriğini Türk toplumlarının tarihteki uzun sosyolojik geçmişinden alır. Bu tarihsel süreç gerek bölgesel gerekse coğrafi bağlamda yer alan unsurların siyasal v...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışmada eğitim sosyolojisinin geleneksel ve güncel içeriği göz önünde bulundurulmuştur. Bu çerçevede dünyada ve Türkiye'de eğitim sosyolojisi çalışmaları, bizde “eğitim sosyolojisinin cumhuriyet...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Kafkasya'daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar adlı çalışmanın devamı olan bu eser, "Saha Araştırması" ve "Değerlendirme" olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Eser, "Giriş", "Albüm", "Açıklamal...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kafkasya’daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar adlı eserin devamı olan bu çalışma, saha araştırması ve değerlendirme olmak üzere iki ana kol etrafında yürütülmüştür.Eser, “Giriş”, “Albüm”, “Açıklamal...
%15 74,00 ₺ 62,90 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta Türk kültür ve uygarlıklarını üreten eğitim olgusu, kişiler, olaylar ve söylemler boyutlarında ele alınmaktadır. Çalışma, yazarın eğitim tarihinin yöntem ve teknikleri doğrultusunda tarihse...
%8 46,00 ₺ 42,32 ₺
Tükendi
0 kişi
... Bir ülkenin değişim karşısındaki performansı; başarı ya da insiyatif kayıpları son dönem göstergeleriyle birlikte yakın geçmişin mukayesesi ile belirginleşir. "Değişen Türkiye'de Bilim ve Kültür"...
%12 13,89 ₺ 12,22 ₺
Tükendi
%12 12,50 ₺ 11,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Tanzimat´ın İki Ucu olarak nitelediği bu iki önemli çehreyi eserinin eksenine yerleştiren İsmail Doğan, Münif Paşa ve Ali Suavi´nin şahsında Tanzimat´ın bilim, kültür ve eğitim anlayışına ayna tutmakt...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
Tükendi
0 kişi
‘Dil akrabalığı, akraba dilleri konuşan halkların aynı soydan geldikleri anlamına gelmez’ denilmesine rağmen dil akrabalıklarının, sonunda ortak bir genetik yapıya bağlandığı düşüncesi bugün açıkça di...
%30 35,39 ₺ 24,77 ₺