İsmail Fenni Ertuğrulİsmail Fenni Ertuğrul, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hakıkat Nurları, Kitab-ı İzale-i Şukuk, Lugatçe-i Felsefe, Materyalizmin İflası ve İslam (2 Cilt Takım), Materyalizmin İflası ve İslam Cilt: 1, Materyalizmin İflası ve İslam Cilt: 2 olarak sayılabilir.

İsmail Fenni Ertuğrul kitapları; Aktif Düşünce Yayınları, Çizgi Kitabevi Yayınları, İnsan Yayınları, Sebil Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
İsmail Fenni Ertuğrul tarafından yazılan son kitap "Kitab-ı İzale-i Şukuk", Çizgi Kitabevi Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

İsmail Fenni Ertuğrul Kitapları
0 kişi
İsmail Fenni Ertuğrul bu eseri yazma sebebini şu şekilde açıklıyor: “Ulemâ-yı kirâmımızdan bir zümrenin vahdet-i vücûda kâil olanlar ve bilhassa Muhyiddin-i Arabî hazretlerine karşı bir hiss-i nefret...
%25 43,00 ₺ 32,25 ₺
0 kişi
Felsefeye ilişkin Arapça ve Fransızca bazı eserleri mütalaa ettiğim sırada felsefi terimlerin bu iki dilde tesadüf ettiğim karşılıklarını bir mecmuaya kaydetmiştim. Bunların perişan bir halde kalmasın...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
“Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmaktadır” “Muallim Dozy adında bir yabancı tarafından Flemenk dili üzere “Tarîh-i İslâmiyet” adıyla ya...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Türk Düşüncesinin önemli şahsiyetlerinden İsmail Fenni Ertuğrul'un Cumhuriyetle yaşıt olan bu eseri, Türkçe yazılmış ilk ve tam felsefe sözlüğüdür.Felsefe alanında tamamlanmış olduğu bilinen ilk ve bu...
%18 75,00 ₺ 61,50 ₺
Tükendi
0 kişi
"Acizane maksadım, geçmişten bugüne kadar vahdeti vücud konusunda düşülen hataları göstererek mutasavvıfların yolunun öyle onların iddia ettikleri gibi bir küfür mezhebi ve mülhidlikten ibaret olmadığ...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Son devrin en büyük alimlerinden İsmail Fenni Ertuğrul Bey'in kaleminden, yerli ve yabancı islam düşmanlarının bütün isnad ve iftiralarının red ve iptali istikametinde en mukni ilmi, dini ve mantıki c...
18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Son devrin mütebahhir alimlerinden İsmail Fenni Efendi (1855-1946) kalemini daha ziyade "İman Hakikatleri" etrafında kullanmıştır. İşte bu sebepledir ki; onun ilk tab'ı Latin harfleriyle ve "Küçük Ki...
13,89 ₺