İsmail Kara

İsmail Kara, 2 Şubat 1955 yılında Güneyce, Rize'de dünyaya gelmiştir. 1965 yılında Güneyce ilk okulunu bitirmiş, 1965-67 yılları arasında İstanbul İmam Hatip Lisesine giderek 1973 yılında fark derslerini verdikten sonra Rize lisesini bitirmiştir.

İsmail Kara, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü 1977, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü de 1986 yılında bitirmiştir. Dergah Yayınlarında editörlük, yayın yöneticiliği yapmış, Fikir ve Sanatta Hareket, Dergah dergileri ile Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisinin yayınına 1977-95 yılları arasında katılmıştır.

1980-1995 yılları arasında Sainte Pulcherie Fransız Kız Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenliği yapan İsmail Kara, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "İslamcılara Göre Meşrutiyet İdaresi 1908-1914" başlıklı tezi ile siyaset bilimi doktoru olmuştur.

Ekim 1995 yılında öğretim görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine tayin edilen İsmail Kara, Kasım 2000'de Türk-İslam Düşüncesi Tarihi doçenti, Haziran 2006'da İslam Felsefesi profesörü olmuştur.

Çalışmalarına İstanbul Şehir Üniversitesinde devam edip emekli olan İsmail Kara'nın çalışma alanı çağdaş Türk düşüncesi ve çağdaş İslam düşüncesi olmuştur.İsmail Kara Kitapları
0 kişi
“Zafer değil sefer” yahut “muvaffakiyet değil hareket” ifadeleri sonuca ve hedefe ulaşıp ulaşmamaya bağlı kalmadan yola koyulmayı, harekete geçmeyi, her hâlükârda insanî sınırlar içinde yapılabilecekl...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Rivayetlere bakılırsa okumak karşı tarafa, birine barış için, anlaşmak adına ok göndermek, ok atmak demekmiş. Okuyan insan ne yaptığının bir miktar farkında ise kendi içinde ve dışındaki kargaşanın, t...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Müslüman kalarak, hatta daha da İslâmlaşarak Avrupalı veya Batılı olmak... Bu fikir çağdaş Türk düşüncesinin ve çağdaş İslâm düşüncesinin en üst başlığı, en kalın damarı gibi gözüküyor. Belki en büyük...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
“Büyük adam eseriyle hayatını birleştiren adamdır. Biz onda şu vasıfları arıyoruz: Önce bütün ömründe ayni kanaatin, ayni imanın sahibi olan adamdır. Devirlere, zaruretlere, cemiyetlere göre değişmez,...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
0 kişi
İslâmcılık düşüncesi ve hareketi, her hâlükârda Müslüman ve İslâmî kalmak şartıyla modernleşme süreçlerinin nasıl göğüslenebileceği veya içerilebileceği sorusuna cevaplar arayan, batılıların ve oryant...
%25 29,00 ₺ 21,75 ₺
0 kişi
Bir ilim adamını, bir yazarı, bir sanatçıyı görsel malzeme üzerin­den, ondan geride kalan fotoğraf, kartpostal, çizim, not, mektup, kartvizit, müsvedde, imzalı kitap, resmi ve hususi evrak, kapak eski...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Türkiye'de en çok konuşulan ve tartışılan konunun din ve İslâm meselesi olmasına bir önem ve değer atfedip atfetmeyeceğimiz, olup bitenlerden tedirginlik duyup duymayacağımız bir paradoksla alakalıdır...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
"Makyavel’den çevirdiğin bütün parçaları okudum. İlk on sayfada yeni olan pek fazla bir şey göremedim, fakat gelişeceğini ümit ediyordum. Bir sonraki on sayfa daha iyi değildi. Sonuncusu ise bütünüyle...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
II. Abdülhamit döneminde Şeyhulislamlık’ta görev yapmış Şeyh Rahmi Baba 1930’lu yıllarda şeyh ve halife arkadaşlarını gizlice Anadolu’nun bir kasabasına davet eder. "Kahriye" okunacak, yani "Ya Kahhar...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
İlk Rize müftüsü Mehmet Hulusi Efendi (Alemdar), Mustafa Kemal Paşa’ya, 1924 sonbaharında Karadeniz seyahati sırasında verdiği dilekçe ile tarihe geçti. Dilekçesinde medreselerin açılması veya yeni eğ...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Yusuf Karali hoca Osmanlıdan Cumhuriyete intikal eden. iki dönemin de zorluklarını ve imkânlarını gören bir nesle mensup. Zekâsı ve çalışkanlığının da yardımıyla iyi yetişmiş. Fakat Birinci Dünya Sava...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Bu kitap ilk baskısı 2005 yılında yapılan Sözü Dilde Hayali Gözde’nin ikinci cildi sayılır. Tanıdığım, istifade ettiğim, farklı hususiyetlerini önemsediğim yahut bazı tecrübelerini, davranış biçimleri...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de en çok konuşulan ve tartışılan konunun din ve İslâm meselesi olmasına bir önem ve değer atfedip atfetmeyeceğimiz, olup bitenlerden tedirginlik duyup duymayacağımız bir paradoksla alakalıdır...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İslam siyasi düşüncesinin modern temayüller, icbarlar ve ihtiyaçlar etrafından yeniden üretilmesi ve dönüştürülmesi problemi sözkonusu olduğunda ilk önce baş vurulması gereken kaynaklar, ıslahat harek...
%28 39,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
"Sıbyan mektebi, Mekteb-i sıbyan, Taş mektep, Muallimhane, Muallimhane-i sıbyan gibi adlerla anılan Mahalle mekteplerinin merasimleri, gelenekleri eğitim-öğretim tarzı, mimarisi, folkloru, binaları, e...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Bu eser, "19. ve 20. yüzyılda modern batı felsefesi ve biliminin terimleri Osmanlı dünyasına nasıl ve hangi kıstaslarla intikal etti?" sorusuna cevaplar arayan bir çalışmadır.Darülfünun'da Felsefe gru...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Türkiye bir ihya hareketine muhtaçtır. Bu ihya ameliyesi, son iki asrın müslüman aydınlarının anladığı gibi tarihi, devasa İslâm ilim, irfan ve kültür mirasını, ayak bastığımız ve bizi var kılan unsur...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Gümüşhanevî halifelerinden Şeyh Osman Efendi, XIX. asrın sonları, XX. asrın başlarında Halidî-Nakşîliğin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yayılmasında önemli roller üstlenmiş bir zattır. Bu kitapta onun hay...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Okuma yazma oranının artması yanında televizyon ve gazetelerin dağ köylerine kadar nüfuz etmesi, Türkçenin mahalli kelime hazinelerini ve şivelerini giderek daha fazla etkiliyor, törpülüyor. Şimdi yaş...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk dönemine şahitlik etmiş biri olarak Mehmet Akif, Türk düşünce tarihinin en mühim simalarındandır. 2. Abdülhamid devri, 2. Meşrutiyet’in ilanı, Trablusgarp Savaşı, Ba...
%15 75,00 ₺ 63,75 ₺