İsmail Lütfi Çakan

1945 yılında Samsun Ladik'te doğan İsmail Lütfi Çakan, 1966 yılında Kayseri imam-Hatip Okulunu, 1970 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirmiştir. Mezuniyetinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çeşitli görevlerde bulunmuştur.

İsmail Lütfi Çakan, Yüksek İslam Enstitüsü döneminde, 1977 yılında fakültede asistan olarak başlamıştır. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde doktora tezini tamamlamıştır. 1987 yılında doçent, 1993 yılında profesör ünvanını almıştır.

1994-1997 yılları arasında müdürlük görevini yürüttüğü İlahiyat Meslek Yüksek okulu kadrosunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.İsmail Lütfi Çakan Kitapları
0 kişi
Günümüzde değer hükümleri hızla değişmekte, oysa dilimizde "İyi insan" "İyi Müslüman" kavramı ve önemini kaybetmektedir. Bu eserde, yüce dinimizin tanımladığı insan kavramı ve nitelikleri açıklanmakta...
%15 11,60 ₺ 9,86 ₺
0 kişi
İslam toplum ve medeniyetinin kurulmasına şahit olmuş, katkıda bulunmuş ilk İslam nesli sahabilerin kimlik ve kişilikleri, yaşayışları, dünyaya bakışları, rehberlikleri, kısaca kıvam ve nitelikleri hi...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Eğitim ve gelişmeye en çok lâyık ve muhtaç olan kesim, din hizmetlileridir. Bu kesim için gelişmenin sürekliliği, hizmetin etkisinin ve dolayısıyla kalplerin fethinin sürmesi demektir. Bu da insanımız...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Yüce Yaratıcı "Anın beni anayım sizi!" diye ferman etti. Gerçek açık-seçikti: Mü'min için anılmak, Allah katında zikredilmekti, O'nu anmanın mutlu neticesiydi. Kişi Allah katında anılmayı hak etmişse...
%16 34,00 ₺ 28,56 ₺
0 kişi
"Medâru'l-İslâm" terimi hicrî üçüncü asırdan itibaren kimi muhaddislerce ya bütünüyle İslâm'ı ya da İslâm'ın fıkıh, âdâb, beşeri ilişkiler gibi herhangi bir alanını bir kaç hadis-i şerif ile kavrayıp...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Bu çalışma ülkemizin örgün ve yaygın eğitim-öğretim kademelerindeki hadis öğretimi gayretlerine usul ve muhtevâ bakımından derinlik kazandırmak, yeni şekil ve içeriklere sahip geliştirilmiş ders ve ar...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
Kimi "önce vatan" der, kimi "önce insan". Kimi "önce para" der, kimi "önce kavga". Kimi "önce emek" der, kimi "önce sermaye".. Kimi "önce iş" der, kimi "önce tahsil".. Kimi "önce araba" der, kimi "önc...
%28 65,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
Bu kitapta, “her İslam aliminin” hatta “her müslümanın” bilmesi gereken “Hadîsler arasında görülen ihtilaflar ve çözüm yolları” incelenmektedir. Hadîsler arasındaki ihtilaflar gerekçe gösterilerek had...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Sünnet-i seniyye’nin yazılı bilgi ve belgeleri olan hadis-i şerifler üzerinde giderek yoğunlaşan bir eleştiri akımı dikkat çekmektedir. İleri sürülen iddialar, rastgele yapılan değerlendirmeler ne yaz...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Türkçe’de Hadis Edebiyatını tüm boyutlarıyla tanıtıcı herhangi bir kitap henüz bulunmamaktadır. Biz de bu çalışmamızda, memleketimizdeki eğitim ve öğretim kurumlarının pratik ihtiyaçlarını karşılamayı...
%28 43,00 ₺ 30,96 ₺
0 kişi
İlk örneklerini Hz. Peygamber’in uygulamaları ve tavsiyelerinden alan İslam eğitimi, kendine has çerçevesi içerisinde kurumlaşmış ve bu eğitimin adab denilen uyulması gerekli kâide ve uygulanması lüzu...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Müslümanca Yaşamak - Hayat odur ki Müslümanca yaşana-“Hz. Muhammed’e inanan ilk Müslümanlar toplu­luğu, insanlığı gölgesi ve idaresi altında mesut etmeye, ilerletmeye, dosdoğru yolu takip edip dünyayı...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Dîni yetkisi, tebliğ ve tavsiyeden ibaret olan din adamının ülkemizde yasal yetkisi var olan düzen ve sistemi kötülememek şartıyla gerçekleri tavsiyeden ileri geçememektedir. Din adamı yasal olarak ya...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber’i sevmek, içselleştirmek, mirası demek olan hadisleri günümüze taşımak, çağa ve dünyaya anlatmak gibi çok ciddî görevlerimiz bulunduğu açıktır. Bu yükümlülüklerin her düzeyde, kaliteli b...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Ya Resûlellah!Biz sana,Medyûn, muhtaç ve mahcuphissediyoruz kendimizi.Fakat senin bize,Merhametli, Muhabbetli ve Müşfikolduğunu biliyor, koruyoruz ümidimizi.Kurbanın olayım,Ne olur,Çok görme bize şefa...
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Bu kitapçıkta, Peygamberler dizisinin son incisi Peygamber Efendimizin bir benzeri bulunmayan örnek hayatından ibretli çizgiler sunmaya çalışacağız.Bu çalışma, daha önce muhterem Nuh Mehmet Solmaz Bey...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
“Sıra Bizde”, Peygamber Efendimizin(s.a.v) Hendek Harbi bitiminde, değişen şartları, görünen İslam ufuklarını tesbit ve tescil eden bir kutlu beyanıdır: Şimdi, sıra bizde... Artık Mekkeli müşriklerin...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
“Maksadımız; Milletlerin, Allah’ın kullarına değil, bizzat Allah’a kulluk ve ibadet etmeyi öğrenmeleridir.”
%28 10,00 ₺ 7,20 ₺
0 kişi
Yüce Rabbimizin “alemlere rahmet” ve “en güzel örnek” olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz'i, o erişilmez kemali içinde anlatabilmek, hiç bir faniye nasip olmuş değildir. Onun huzur ve sohbetinde piş...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Dini yaşamak adına hiçbir gayreti olmadığı halde “dine saygılı” olduğu iddia ve aldatmacasına sığınanlarla, dindarlık yaptığını sanarak dinin çizdiği sınırları çiğnemeye kalkışanların ve hakikate ulaş...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺