İsmail Mutlu

İsmail Mutlu, 1962 yılında Sivas’ın Kangal ilçesinde doğmuştur. Yazar, ilkokula başlamadan önce ve sonrasında üniversite yaşamına kadar Kur-an kurslarına devam etmiştir. Yükseköğrenimini, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı.

Yeni Asya yayınlarında ve Yeni Asya gazetelerinde çalışarak köşe yazarlığı yaptı. Kendi eserlerini ve Bediüzzaman Said Nursi’nin ve Risal-i Nur Külliyatında bulunan birçok eserin çevirisini yaparak kurucusu olduğu Mutlu Yayınevi aracılığı ile yayınladı. Birçok dini dergiler, Hakses, kendi çıkardığı Kur’ana ve Sünnete Ayna Dergisi, Yeni Asya Gazetesi, Yeni Nesil ve Tasvir gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Ayrıca Üsküdar FM Radyosunda dini içerikli programlar hazırlayıp sunmuştur. Yazarın eserleri, Araştırma, İnceleme ve Biyografiler kategorilerinde yayınlanmıştır. İsmail Mutlu Kitapları
0 kişi
Hz. Ali'den İdarecilere TavsiyelerAktüaliteMutlu Yayınevi
%16 4,00 ₺ 3,36 ₺
0 kişi
Osmanlı devleti Sultan Abdülhamit sayesinde mi ayakta kaldı?Osmanlı’nın ayakta kalma sebebi, Sultan Abdülhamit’in siyaseti değilse nedir?Osmanlı Abdülhamit’in “denge siyaseti”adına Almanlara yanaşması...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Aşk nedir, kimler âşık olur?Sen âşık mısın?Aşk niçin yaygınlaştı?Aşkın halleri nelerdir?Aşkta Don Juanlık ve Cazanovalık nedir?Aşk nasıl bir acıdır?Aşk-akıl, aşk-güzellik arasında nasıl bir ilişki var...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Hallac-ı Mansur kimdir? Hallac'ın Allah (c.c.) hakkındaki görüşleri nelerdir? Ene'l -Hak ne demektir? Hallac Ene'l - Hak sözünü nasıl bir atmosferde söyledi? Hallac peygamberimiz hakkında ne düşün...
%16 3,00 ₺ 2,52 ₺
0 kişi
Dua, kulluğun özüdür. İbadetin beyni ve müminin silahıdır. En güzel ahlaka sahip olan peygamberimizin hayatında duanın apayrı bir yeri vardır. İşte elinizde kitapta günlük hayatında Peygamberimizin ya...
%16 5,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Namaz, İslam'ın beş şartından biri, peygamberimizin ifadesi ile "Dinin Direğidir".Yüce Allah (c.c.) kıyamet gününde kuluna ilk olarak namazı soracaktır. Böylesine önemli bir ibadetin sevabından layık'...
%16 8,00 ₺ 6,72 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitapta hürriyetle ilgili pekçok konu bulacaksınız. Bunlar: Dinimizin hürriyete çirkinliği, Kölelik ve hürriyet, Kader ve hürriyet, İbadetler ve hürriyet, Askeriyedeki itaat ve hürriye...
%16 5,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitapta, Dört halifenin seçimle hilafete gelmesi. Hilafetin saltana dönüşmesi. Şiilerin, "Peygamberimizden sonra halifelik Hz. Ali'nin hakkıydı. Bu hak ondan gasbedildi" şeklindeki görüş...
%16 5,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Bu kitapta, insanların farklı ırklarla yaratılmasının hikmetini ve dinimizin ırkçılığa bakışını, müspet milliyetçiliğin nasıl olması gerektiğini okuyacaksınız. Irkçılığın İslam Alemine, insanlığı ve...
%16 5,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
Tarih boyunca bazı konularda kavram kargaşası yaşanmıştır. Bu kargaşanın en yoğun olarak yaşandığı kavramlardan birisi de, bid'at sözcüğüdür. Pek çok dini konuda olduğu gibi, bid'at konusunda da İslam...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
Bu kitapta, Allah ve Resulullah sevgisiyle yanıp tutuşan, ömür dakikalarını Allah rızası yolunda harcayan, İslam meşalesini başları üzerinde taşıyan, İslamiyet'in gönülleri fethetmesi için nüyük fedak...
%16 26,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Bundan on dört asır önceydi. Dünya inkar ve cehalet karanlığına bürünmüştü. İnsanlık vahşet ve dehşet içindeydi. Sonra Kur'an indi yeryüzüne. Akıllar ve kalpler birden aydınlanıverdi. Cehalet asrı, bi...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
"Kur'an'ı doğru anlamaya" katkı sağlayacak bir eser olduğunu düşündüğümüz bu kitapta, "Kur'an'da her şey var mı?" sorusu cevaplandırmaya çalışılmıştır. Kur'an'da herşey vardır düşüncesinden yola çıka...
%16 16,00 ₺ 13,44 ₺
0 kişi
Peygamberimiz zamanında tarikat var mıydı? Tarikatlar nasıl ortaya çıktı? Tarikatların kaynağı İslam dışı kültürler mi? Tasavvuf nedir? Tarikata geçiş sürecinde zühd ve tasavvuf devirlerinin önde...
%16 14,00 ₺ 11,76 ₺
0 kişi
Bu kitapta; İslamın servet politikası nedir? Yahudulikte, Hristiyanlıkta, Liberalizmde, Kapitalizmde, Sosyalizmde ve Cahiliyye devrinde faize nasıl bakılıyordu? Faiz nasıl haram kılındı? Faizle il...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
İnsanın hareketlerinde serbest olup olmadığı, filozofundan psikoloğuna, siyasetçisinden sade vatandaşa kadar her kesim insanın zihnini meşgul etmiştir. Nerede ise bütün din mensuplarınca ve filozoflar...
%16 25,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta asırlarca insanlığın zihnini meşgul eden pek çok sualin cevabını bulacaksınız. Bunlardan bazıları: - Caferîlik nedir? - İmam Caferî Sadık kimdir? - İmam Cafer'e atfedilen bütün rivayetle...
%16 24,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Kuranda Yüce Rabbimiz pek çok ayette kullarından Sevgili Rasûlünü örnek almalarını istemiştir. Bu ayetlerden birisi şudur: Andolsun ki, Allahın rahmetini ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allahı...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
İkinci asırdan itibaren hadislerin tamamı vahiy olarak algılanmaya başlandı. Bu hadislere “seçmeci” yaklaşan Mu’tezile ve ehl-i re’ye bir tepki idi. Böylece hadis olarak ortada dolaşan rivayetler “kut...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺