İsmail Parlatır

İsmail Parlatır 1946 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Aynı yıl bitirdiği bölümde okutman olarak atanmış ve sonrasında asistan olarak görev yapmıştır. 1973 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve hazırlamış olduğu teziyle edebiyat doktoru olmuştur. 1979 yılında hükümet tarafından Türkçe ve Osmanlıca dersleri vermek üzere Cezayir Üniversitesinde görevlendirildi. Cezayir'den döndükten sonra hazırlamış olduğu teziyle doçent olmuş ve ardından yine bir tez hazırlayarak profesör ünvanını almıştır. Yazmış olduğu makaleleri çeşitli sanat dergilerinde yayımlanmıştır. 
İsmail Parlatır Kitapları
%30 16,90 ₺ 11,83 ₺
%30 16,90 ₺ 11,83 ₺
0 kişi
Bu çalışma da, özellikle üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı alanında öğrenim gören gençlerin roman tahlili konusundaki sıkıntılarına ve bir tipin nasıl incelenmesi ya da irdelenmesi konusundaki so...
%5 32,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
19. Yüzyıl Türk edebiyatının yenileşme ve değişme süreci içinde Recai-zade Mahmut Ekrem sürekli olarak ön plana çıkmıştır.Özellikle yüzyılın son çeyreğinde edebiyat dünyamızda yazdıklarından çok ileri...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Şinasinin bütün eserleri Müntehabat-ı Eşarım Terceme - i Manzume Şair Evlenmesi Mesele-i Mebhusetün Anha Müntehabat-ı Tasvir-i Efkar (Edebiyat) Şinasi´nin diğer bazı makaleleri Durub-ı Emsal-i...
%16 29,00 ₺ 24,36 ₺
0 kişi
Ahmet Haşim, gerçek kimliğini Cumhuriyetle beraber ilk şiir kitaplarını yayımladığı yıllarda bulur. Göl Saatleri (1921), bu yolda atılan ilk adımdır. Bu kitabına gelen eleştirilere cevap niteliğinde D...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Eski Türkiye Türkçesi Döneminden Osmanlı Türkçesine Geçiş Dönemi Eserleri Klasik Osmanlı Türkçesi Eserleri Batı Kültürü Etkisinde Osmanlı Türkçesi Eserleri İkinci Meşrutiyet Sonrası Dilde Sadele...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Her toplum, siyasal, sosyal ve ekonomik şartların tarihe yön veren büyük şahsiyetlerin belirlediği değişim ve dönüşümlerle yaşayıp gidiyor. Bu değişim ve dönüşümlerin resmi belgelere yansımasını gözde...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Türk edebiyatının yenileşme çizgisinde 19. yüzyılın sonunda, yeni bir oluşum, yeni bir edebi hareket Servet-i Fünun, bunun başında da Tevfik Fikret. Kendinden önceki kuşağa göre iyi ve düzenli bir eği...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
“Açıklamalı İslâmî Terimler Sözlüğü” üç temel kaynak üzerine oturtuldu. Birincisi, “Kur'ân-ı Kerîm”, ikincisi bu temel kaynağı destekleyen ve açıklayan Hz. Peygamber’in “hadis”leri ve üçüncüsü de bu i...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Tanzimat Edebiyatı, 20. Yüzyıl Türk Edebiyatının bir yönünü, yani Tanzimat buyrultusu ile Türk fikir hayatına yeni bir ruh kazandıran zihniyetin yarattığı yeni bir edebiyatın oluşumunu ifade etmektedi...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Güzel Yazılar - Gezi-Hatıra Türk Dil Kurumu Yayınları
%23 6,00 ₺ 4,62 ₺
0 kişi
Abdülhak Hamit Tarhan, 19. yy. yenileşen Türk edebiyatının, bir başka terimiyle Tanzimat Edebiyatının ikinci kuşak sanatçıları (Recai-zade M. Ekrem ve Sami Paşa-zade Sezai ile birlikte) arasında yer a...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, ana dilimizin öğretilmesine ve öğrenilmesine katkıda bulunmak üzere hazırlanmıştır. YÖK’ün çerçeve programına bağlı kalınmakla birlikte, gençlerimizin günlük yaşantıda sıkça yüz yüze gelebil...
%5 22,50 ₺ 21,38 ₺
0 kişi
Modern Türk edebiyatının oluşmasında emeği geçenlerin başında İbrahim Şinasi Efendi gelmektedir.Düşünce ve görüşleri bakımından derinleşen bir kimlik taşımamakla beraber Şinasi, özellikle Türk edebiya...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Yüksek öğretim kurumlarında okutulan Türk Dili dersinin beklenen amaç ve hedefine ulaşabilmesi için, çeşitli alanlarda öğrenim gören öğrenciler ve öğreticiler arasında dinamizme dayalı diyoloğu kurabi...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
Tükendi
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler;Giriş-İsmail Parlatır-19. Yüzyıl Yeni Türl ŞiiriYenileşme Yolunda ilk AdımlarTıfl-ı NaimYeni Bir Dile DoğruYeni Şekil ArayışlarıTanzimatın Birinci KuşağıTanzimatın İkinci KuşağıYeni Şiir S...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺