İsmail Topkayaİsmail Topkaya, Akademik, Diğer Kategoriler, Eğitim kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Futbolda Altyapı Eğitimi, Futbolda Genel Kuramsal Bir Çerçeve, Futbolda Probleme Dayalı Oyunla Taktik Beceri Öğretimi, Futbol’da Eğitim Öğretim, Hareket Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Öğrenme ve Öğretimin Temelleri, Hareket, Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Öğrenme ve Öğretimin Temelleri olarak sayılabilir.

İsmail Topkaya kitapları; Kriter Yayınları, Nobel Akademik Yayıncılık, Paradigma Akademi Yayınları - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
İsmail Topkaya tarafından yazılan son kitap "Hareket Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Öğrenme ve Öğretimin Temelleri", Paradigma Akademi Yayınları - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

İsmail Topkaya Kitapları
0 kişi
Okulöncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve özellikle beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin “hareket, beden eğitimi ve spor pedagojisi” ile ilgili ciddi bir bilgi ve öğretim becerilerine sahi...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
Okulöncesi eğitimi konusu, öncelikli olarak bu eğitimi verecek olan okulöncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarını ilgilendiren bir husustur. Okulöncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının alanla...
%8 20,00 ₺ 18,40 ₺
0 kişi
Okulöncesi eğitimi çocukların içinde bulundukları gelişim alanları ve özelliklerin elverdiği ölçüde sürdürülmesi gereken bir eğitim sürecidir. Onları yeni eğitim durumları ile karşılaştırarak yeni bec...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Futbolda altyapı eğitimi, çocuk ve gençlerin gelişim özelliklerine uygun olarak öğrenilmesi gerekenlerin nasıl ve ne zaman öğretileceğiyle ilgili bir eğitim sürecidir.
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Eğitim sisteminde gerçekleştirilen son düzenlemelere göre özellikle ilkokullar ve ortaokullarda okutulacak dersler ile bu derslerin içerikleri ve ders saatlerinde ciddi değişiklikler oluşturulmuştur.İ...
%8 18,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin gelişim, öğretme ve öğrenmeyi içine alan mesleki yeterliğe sahip olmaları, hayati derecede önemlidir. Bu düşünceden hareketle, bu kitap; hareket, beden eğit...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Hareket, beden eğitimi ve spor eğitiminin pedagojik bir temele oturtulması amacıyla hazırlanan çalışmanın iki dayanak noktası vardır. Bunlardan ilki, etkilenen konumundaki çocuk ve genç ile etkileyen...
%8 9,26 ₺ 8,52 ₺
Tükendi
%8 18,52 ₺ 17,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu Kitap, sınıf öğretmenliği lisans eğitimi almakta olan sınıf öğretmeni adaylarının mesleğe atandıklarında, ilkokul eğitimi sürecinde yer alan " oyun ve fiziksel etkinlikler" dersine ilişkin bilgi, b...
%10 23,15 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Bilindiği üzere eğitim fakülteleri bünyeleri içinde yer alan okulöncesi öğretmenliği eğitiminin temel hedefi, okulöncesi öğretmeni adaylarında okulöncesi döneme ilişkin öğretmen yeterliliği oluşturmak...
%10 11,57 ₺ 10,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Bilindigi üzere egitim fakülteleri bünyeleri içinde yer alan sinif ögretmenligi egitiminin temel hedefi, sinif ögretmeni adaylarinda ilkögretim birinci kademeye yönelik ögretmen yeterliligi olusturmak...
%10 16,20 ₺ 14,58 ₺